در نشست مدیران رسانه‌های تصویری در شهر مزارشریف عنوان شد

انتقال تلویزیون‌ها از سیستم آنالوگ به دیجیتال یک ضربه اقتصادی بر رسانه است/ امنیت سیستم دیجیتالی در افغانستان تأمین نیست

پیام آفتاب: شماری از مدیران و مسئولان رسانه‌های تصویری (تلویزیون‌ها) در یک نشست در شهر مزارشریف مرکز ولایتب بلخ اظهار داشتند که انتقال تلویزیون‌های افغانستان از سیستم آنالوگ به دیجیتال فعلاً یک ضربهٔ اقتصادی بر رسانه‌ها وارد خواهد کرد از اینرو باید برای چند سال دیگر به تعویق گذاشته شود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ حمل ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۷
انتقال تلویزیون‌ها از سیستم آنالوگ به دیجیتال یک ضربه اقتصادی بر رسانه است/ امنیت سیستم دیجیتالی در افغانستان تأمین نیست
شماری از مدیران و مسئولان رسانه‌های تصویری (تلویزیون‌ها) در یک نشست در شهر مزارشریف مرکز ولایتب بلخ اظهار داشتند که انتقال تلویزیون‌های افغانستان از سیستم آنالوگ به دیجیتال فعلاً یک ضربهٔ اقتصادی بر رسانه‌ها وارد خواهد کرد از اینرو باید برای چند سال دیگر به تعویق گذاشته شود.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلومات افغانستان اعلام کرده است که سیستم تلویزیون‌های افغانستان تغییر پیدا می‌کند و از سیستم آنالوگ به سیستم دیجیتال انتقال خواهد کرد که اکنون مسئولان رسانه‌های محلی بلخ از حکومت می‌خواهد که این امر را اجباری نسازد و چند سال آینده برای رسانه‌های تصویری وقت داده شود.

نشست مدیران رسانه‌های تصویری از طرف دفتر ساحوی نی (حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان) در شهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ برگزار شد که مسئولان رسانه‌ها تأکید کردند که امنیت سیستم دیجیتالی در افغانستان تأمین نمی‌باشد.

آنان ضمن اینکه انتقال تلویزیون‌ها را از سیستم آنالوگ به دیجیتال بطرف مدرن و عصری شدن سیستم تلویزیونی در کشور می‌دانند اما بیان داشتند که اکنون افغانستان برای انتخاب و انتقال این سیستم آماده نمی‌باشد از اینرو باید برای ۵ سال آینده به تعویق بی افتد.

نجیب پیکان رئیس رادیو تلویزیون آرزو در ولایت بلخ می‌گوید با وجودی که سیستم دیجیتالی را یکی از گزینه‌های مدرن شدن سیستم تلویزیونی در کشور می‌داند اما تأکید کرد که اکنون افغانستان از نظر امنیتی آماده برداشت چنین سیستم را در رسانه‌های تصویری ندارد.

به گفتهٔ آقای پیکان در شرایط کنونی که حالات جنگی در کشور وجود دارد و امنیت منازل رهایشی مردم و شهروندان تأمین نمی‌باشد، پس امنیت سیستم دیجیتالی نیز تأمین نخواهد شد به این دلیل که همهٔ پایه‌ها تلویزیون‌ها در یک ساحه می‌باشد و تحت هدف تروریستان و مخالفان مسلح قرار خواهد گرفت.

محمد نظیف صالحی صاحب امتیاز تلویزیون الماس در ولایت بلخ معتقد است که اکنون تلویزیون‌های افغانستان آماده انتقال از سیستم آنالوگ به دیجیتال نیستند اگر این امر اجباری صورت گیرد یک ضربهٔ بزرگ اقتصادی بر رسانه‌های تصویری وارد خواهد شد.

در عین حال نورآغا شریفی مسئول دفتر ساحوی شمال نی (حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان) تأکید کرد که اگر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سیستم تلویزیون‌های را تغییر می‌دهد با مسئولان و مدیران رسانه مشورت نماید.

قابل ذکر است که مدیران و مسئولان رسانه‌های تصویری محلی در بلخ یک قطعنامهٔ ۵ مادهٔ را نیز به خوانش گرفتند و قطعنامه مدیران تلویزیون‌های ولایت بلخ در رابطه به فرایند انتقال تلویزیون‌ها از سیستم آنالوگ به دیجیتال

در مجموع مدیران تلویزیون‌های ولایت بلخ از فرایند دیجیتال سازی تلویزیون‌ها حمایت نمودند، اما در مورد خواهان وضاحت بیشتر در رابطه به قیمت‌ها، شیوه رفتن به سیستم دیجیتال و تمدید وقت سیستم آنالوگ تا ۵ سال آینده شدند.

مدیران تلویزیون‌های ولایت بلخ قطعنامه سه ماده یی را که با تفاهم همدیگر و با توجه به مشکلات و ناگزیری‌ها آماده و توجه مسئولان امور را در رابطه به می‌خواهند.

۱. به تلویزیون‌های ولایت بلخ حداقل ۵ سال دیگر فرصت داده شود تا به سیستم دیجیتال وصل گردند، همزمان با دیجتیال سازی تلویزیون‌های آنالوگ نیز تا ۵ سال دیگر به فعالیت شان ادامه دهند. چون در این عرصه بسیار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در ضن اکثریت کشورها از هر دو سیستم همزمان استفاده می‌کنند.

۲. در قسمت هزینه و فیس ماهانه، تفاوت میان رسانه‌های ولایات دست اول، دوم و ولسوالی‌ها در نظر گرفته شود، به جز از مرکز به بقیه ولایات کشور بخش فیس ۵۰ فیصد تخفیف در نظر گرفته شود، چون فروشات و بازاریابی رسانه‌ها در ولایات با مرکز قابل مقایسه نیست.

۳. قیمت وسایل لینک باید مشخص و واضح باشد.

۴. شرکت‌های قرار دادی به هیچ صورت حق قطع و سانسور نشرات سایر رسانه‌ها را ندارند.

۵. ما مسئولیت رسانه‌های تصویری در بلخ خواهان هستیم تا حکومت رفتن سیستم دیجیتال را جبری نگرفته بلکه با فراهم آوری امکانات زمینه رقابت و تشویق رسانه‌ها به سیستم دیجتیال را روی دست بگیرند.

قابل ذکر است که هم اکنون بیش از ۸۰ رسانهٔ تصویری (تلویزیون)، صدها رسانهٔ صوتی (رادیو) و بیش از یک هزار رسانهٔ چاپی (روزنامه و هفته نامه) در ۱۳ سال گذشته در افغانستان به فعالیت آغاز کردند که یکی از دستاوردهای عمدهٔ یک دهه گذشته حکومت پنداشته می‌شود.

سید حبیب‌الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)
کد مطلب: 32463
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل