۱۱۸
 

سایت رسمی اعلام نتایج کانکور ۹۴-۹۳

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۵
سایت رسمی اعلام نتایج کانکور ۹۴-۹۳
برای مشاهده سایت روی لینک زیر کلیک کنید:
http://mohe.gov.af/cancour/da
کد مطلب: 32207
 


 
Afghanistan
۱۳۹۳-۱۲-۲۷ ۱۳:۲۳:۴۹
24013271.ID (15577)
 
United States
۱۳۹۳-۱۲-۲۷ ۱۸:۲۹:۳۶
١٩٠٠٨٠٦٩ (15599)
 
Afghanistan
۱۳۹۳-۱۲-۲۸ ۲۱:۰۲:۴۴
20005655 (15636)
 
شفق الله
Afghanistan
۱۳۹۳-۱۲-۲۹ ۱۱:۴۵:۴۷
15126 (15642)
 
حسین فرزند مالک‌ ولدیت عبدرازق
Afghanistan
۱۳۹۹-۰۷-۰۴ ۱۵:۲۰:۵۶
عالی (19642)
 
zaman
Afghanistan
۱۳۹۳-۱۲-۲۷ ۱۵:۰۱:۵۴
می خواهم نتایج کانکور 1394 راببینم (15584)
 
فرهاد
Afghanistan
۱۳۹۳-۱۲-۲۸ ۰۹:۰۹:۵۳
لست کامل نتایج کانکور 1394 را میخواستم اگر لطف کنید برایم بفرستید (15619)
 
saleha
United States
۱۳۹۴-۱۲-۱۰ ۰۹:۴۰:۳۲
میخواهم نمره کانکور این ای دی نمبر را برایم ارسال کنید
G01033510 (16516)
 
مهرالله
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۰۶:۳۵:۵۰
22004351 (16696)
 
امیر نجرابی
۱۳۹۷-۰۵-۱۱ ۰۰:۱۴:۲۵
او نفر مورد نظر تو بدرقم ناکام شده قندم هه (18447)
 
نجرابی
۱۳۹۷-۰۵-۱۱ ۰۰:۱۴:۵۸
همممم (18448)
 
raz mohammad
United Kingdom
۱۳۹۴-۱۲-۲۸ ۲۲:۱۴:۱۹
احترامات تقدیم (16556)
 
فاتحه بنت نصرت اله
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۰۷:۳۵:۰۰
جوزجان (16701)
 
امیر نجرابی
۱۳۹۷-۰۵-۱۱ ۰۰:۱۵:۴۵
جوزجان چه معنا نظرته بته قندم آیا از ای پیج راضی استی... (18449)
 
محمد
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۱۸:۳۶:۱۳
لیست کامل نتایج کانکور 1394 (16745)
 
محمدیار
Afghanistan
۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۲۳:۳۸:۰۷
ایدی نمبر (17633)
 
عبدالروف
Afghanistan
۱۳۹۹-۱۰-۱۵ ۱۱:۵۴:۵۴
نتایج کانکور ۱۳۹۳_ ۱۳۹۴ را میخواهم (19806)
 
Afghanistan
۱۳۹۳-۱۲-۲۸ ۲۰:۴۲:۵۳
20005655 (15635)
 
Afghanistan
۱۳۹۴-۰۱-۰۱ ۰۷:۵۹:۳۲
Yes (15653)
 
سیدوسیم
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۲ ۲۱:۵۷:۳۷
نتایج کانکور چگونه اعلام شده (16608)
 
Mayel
۱۳۹۵-۰۱-۲۶ ۲۲:۲۶:۲۷
نتایج کانکور ولایت کاپیسا رامیخواهم واز مدارس علوم دینی را تشکر (16805)
 
Japan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۰۹:۵۵:۵۸
32005753 (16628)
 
خداداد
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۶:۰۲:۴۵
نتیجه کانکور (16641)
 
اکه جان
Tajikistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۲۱:۱۹:۰۶
نتیجه (16671)
 
فرمان الله
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۲۲:۳۷:۱۶
اقتصاد (16677)
 
مهرالله
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۰۶:۳۴:۳۶
اعلام نتایج کانکور (16695)
 
عصمت الله ولد فیض الله ولدیت عبدالله _ هرات
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۱۱:۳۴:۱۶
لطفن نتیجه امتحان کانکور عصمت الله جان را برایم بفرستید (16730)
 
محمد مصطفی
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۹ ۱۹:۰۷:۴۵
نتیجه (16785)
 
شکریه
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۹-۱۱ ۱۰:۴۸:۱۷
میخواهم آیدی نمبر را بیبینم (17310)
 
رحمن الله
United States
۱۳۹۳-۱۲-۲۷ ۱۷:۵۶:۴۷
إما دكاترة نتايج (15597)
 
G01020606
United States
۱۳۹۳-۱۲-۲۷ ۱۸:۰۳:۰۰
(15598)
 
تمنا
Afghanistan
۱۳۹۳-۱۲-۲۷ ۲۲:۱۱:۱۳
نتیجه کانکور (15606)
 
Ireland
۱۳۹۳-۱۲-۲۸ ۰۶:۴۵:۱۰
‏‎ ‎الله محمد (15612)
 
Ireland
۱۳۹۳-۱۲-۲۸ ۰۶:۴۶:۱۰
‏‎ ‎الله محمد (15613)
 
مهین ولد محمد عارف
United States
۱۳۹۳-۱۲-۲۸ ۰۶:۵۹:۴۰
نتیجه امتحان کانکور (15615)
 
مدینه غلام محبوب غلامرسول
Afghanistan
۱۳۹۴-۰۱-۰۱ ۰۶:۵۷:۵۳
نتایج کانکور (15649)
 
مدینه غلام محبوب غلام رسول
Afghanistan
۱۳۹۴-۰۱-۰۱ ۰۷:۰۶:۲۱
نتیجهکانکور (15650)
 
مدینه غلام محبوب غلام رسول
Afghanistan
۱۳۹۴-۰۱-۰۱ ۰۷:۱۰:۴۸
نتایج کانکور (15651)
 
jawad
Afghanistan
۱۳۹۴-۰۱-۰۱ ۰۷:۴۲:۵۳
i want to kankor (15652)
 
مدینه احمدی
Afghanistan
۱۳۹۴-۰۱-۰۱ ۱۵:۲۱:۲۴
نتایج کانکور (15655)
 
غزال
Afghanistan
۱۳۹۴-۰۱-۰۴ ۱۴:۴۳:۰۹
از ولایت کابل انتخاب زراعت (15673)
 
صفی الله
Afghanistan
۱۳۹۴-۰۱-۰۵ ۱۰:۳۳:۲۰
میخواهیم نتایج کانکور ولایت میدان وردک ببینیم (15679)
 
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۵:۱۲:۴۳
نتایج کانکور 1394 (16638)
 
Russian Federation
۱۳۹۵-۰۴-۲۴ ۱۸:۱۵:۵۴
محراب (17040)
 
Finland
۱۳۹۴-۰۱-۰۵ ۱۲:۳۵:۰۹
(15680)
 
میلاد
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۲۱:۱۴:۴۴
حالی کدام سایت است (16669)
 
United States
۱۳۹۴-۰۱-۰۸ ۱۹:۱۸:۰۸
24011299 (15693)
 
United States
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۱۰:۱۱:۵۸
میخواهیم نتایج کانکور ولایت کاپیسا راببینم (15744)
 
محمد سلیم ولد عبدالمالک
Afghanistan
۱۳۹۴-۰۶-۰۴ ۱۱:۳۷:۳۱
۱۶۰۰۶۱۰۹ (16105)
 
Afghanistan
۱۳۹۴-۱۲-۰۵ ۱۳:۰۹:۱۳
احمد ظاهراحمد (16508)
 
ظریف الله
Afghanistan
۱۳۹۴-۰۸-۱۸ ۱۷:۳۰:۴۸
بسیارخوب (16273)
 
اسم من سید زبیر فرزند سید سرداراست
Afghanistan
۱۳۹۴-۰۸-۲۷ ۱۰:۴۴:۴۵
آروزوی موفقیت را برای تمام برادران وخواهران خود که راجسترامتحان کانکورسال 1394 هستند دارم . ازمقامات بالاوکسانیکه دررس این امتحان قراردارد لطف نموده ازتقلب جلوگیری نموده تااینکه مایان به رشته های دلخواهی خود به موفقیت نایل آییم (16294)
 
ضیا
Afghanistan
۱۳۹۴-۱۱-۱۲ ۰۷:۰۱:۵۴
من فارغ صنف دوازدهم سال 1392 ولایت بامیان نمیدانم ای دی نمبر ام (16444)
 
صالحه زرغون
United States
۱۳۹۴-۱۲-۱۰ ۰۹:۵۱:۳۹
من میخواهم لست کامل نتایج سال 1394 را بیبنم (16517)
 
۱۳۹۴-۱۲-۱۶ ۱۱:۱۱:۲۵
نتایج کانکور چ زمان اعلان میشه؟؟؟ (16524)
 
شاکره
Afghanistan
۱۳۹۴-۱۲-۲۷ ۱۸:۵۶:۵۸
کامیاب شدیم (16551)
 
کبرا
Afghanistan
۱۳۹۴-۱۲-۲۸ ۰۹:۴۰:۰۶
میخواهم‌نتایج‌امتحان‌کانکور‌سال‌۱۳۹۴ولایت‌فراه‌راببینم (16555)
 
نمبر ایدی h34002548
Europe
۱۳۹۵-۰۱-۱۰ ۱۴:۴۲:۳۶
من هم مخواهیم که نتایج کانکور ولایت خوست رابیبینم (16596)
 
حیات الله عزیزی
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۴ ۰۸:۴۶:۵۴
بسیارعالی (16616)
 
Hqlimah
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۴ ۲۱:۱۱:۱۹
ست کامل نتایج کانکور 1394 را میخواستم اگر لطف کنید برایم بفرستی (16622)
 
محمد نعیم فرزند عبدالکریم ولدیت حاجی احمد
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۰۶:۲۷:۰۸
G 2500917 (16624)
 
رابعه
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۰۸:۰۳:۵۷
میخوام لست نتایجکانکور سال 1394 را ببینم لطفٱ (16625)
 
حفیظ الله
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۳:۱۴:۱۲
انشا الله نتیجه امتحان کانکور ولایت هرات را زود تر بفرستید. (16632)
 
صابر
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۴:۵۳:۲۳
Gap (16635)
 
khosraw
Sweden
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۷:۱۱:۵۲
میخواهم همین ایدی کارت H19004236 نتیجه ش را بریم راون کنید لطفا (16645)
 
asma jahangeer
Turkey
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۷:۱۳:۵۷
I WANT TO SEE DAMN KANKOR RESULT (16646)
 
شبیراحمد
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۷:۴۶:۰۱
لطفا بگویید که نتایج کانکور امسال را چگونه بدست بیاوریم. (16648)
 
عبدلراخمان
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۷:۵۶:۲۵
Id H09001216 اىن idرامعلوم كنيد (16650)
 
محمد جاوید
United States
۱۳۹۸-۰۶-۱۹ ۰۹:۴۳:۲۳
چگونه میتوانم نتایج کانکور ۱۳۹۴ رابدست بیاورم (19384)
 
خواجه عبدالله
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۸:۳۷:۰۳
من مي خواهم نتيجه خود رابيبينم (16654)
 
Ajmir
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۸:۵۲:۵۴
سلام میخوام لیست مکمل نتایج ولایت کابل رادریافت کنم تشکر
ونمرات آیدی های ذیل میخوام بدانم
H02004709
H01000302 (16657)
 
H24000624
Satellite Provider
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۹:۳۵:۵۱
ميخواهم نتيجه كانكور 1394 را ببينم (16661)
 
فريداحمد
Satellite Provider
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۹:۳۷:۴۴
نتيجه كانكور ولايت سرپل را ميخواهم ببينم (16662)
 
محمد عابد
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۱۹:۴۸:۰۸
هیله کوم میدان وردگو ولایت د۱۳۹۴کال دنتایجو لیست راولژی (16664)
 
محمد اشرف
Canada
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۲۱:۱۱:۳۲
لطفآ لیست نتایج کانکور روزانه سال 1394 را ارسال نماید . چون کوشش زیاد کردم سایت باز نشد . تشکر از شما (16667)
 
نعیم صالحی
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۲۱:۱۱:۳۹
نمبر این id را ارسال کنید لطفآ 07001305 (16668)
 
ثریا
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۲۲:۰۱:۵۳
میخواهم لیست نتایج کانکور1394ولایت هرات راببینم (16673)
 
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۲۲:۰۵:۵۹
H05000273 (16674)
 
ثریا
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۲۲:۵۱:۳۴
میخواهم نمره کانکور این ای دی نمبر24009821بگوید (16683)
 
شجاع
Norway
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۲۳:۱۸:۰۷
میخواهم نتایج کانکور ولایت جوزجان را برایم روان کنید (16687)
 
لطفلا اگبری
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۱-۱۵ ۲۳:۱۸:۵۵
نتایج من را جستجو کنید (16689)
 
1394
Turkey
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۰۰:۱۷:۲۵
1394 (16693)
 
QanAgha
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۰۷:۲۰:۴۳
میخواهم نتیجه این آیدی نمبررابرایم ارسال کنید05000695 (16698)
 
احمدفهيم
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۰۷:۴۹:۲۶
H24009104 (16704)
 
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۰۷:۵۰:۱۸
امسال وزیری تحصیلات عالی به وعده خود وفانموده است اگرهروزیری مثل این کارکند انشأالله افغانستان ماآبادخواهندشد.تشکرازوزیری تحصیلات عالی. (16705)
 
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۰۷:۵۵:۳۳
آروزومندم که امسال سال کامیابی برای جوانان فارالتحصیل صنوف 12که در امتحان کانکوراشتراک نموده است موفقیت بیشترشانرامیخواهیم.ویک تبریکی بسیار گرم برای همه فارغین. (16706)
 
فیضی
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۰۸:۲۴:۱۱
پس ازوزارت تحصیلات عالی خواهشمندم که سایت خودرادرخدمت مردم قراردهد. (16708)
 
abdul basir
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۰۸:۲۶:۳۹
بسیار عالی تشکر نتیجه خوب است (16709)
 
عبدالبصیر
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۰۸:۲۸:۴۷
سلام
نتایج کنکور ولایت غورا میخواستم (16710)
 
علی
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۰۹:۱۴:۱۰
سلام (16715)
 
روح الله
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۰۹:۳۷:۲۴
روح الله ولدگدامحمد (16717)
 
رحیم الله
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۱۰:۰۴:۵۰
زه د ننکرهار د یوی شخصی رادیو حمکار یم او خلک مونژ ته وایی چی مونژ ته نتیجه وخایی خو صحه نه خلاصیکی
که تاسی مهربانی وکری د کانکور لست راواستوی نو دا مو له خلکو سره مرسته وی (16723)
 
عبد الرحیم ولد ولی محمد
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۱۰:۱۱:۰۱
h24010039 (16724)
 
عبدالرحیم صدیقی ولد ولی محمد
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۱۰:۱۹:۳۸
نتایج کانکورشخص عبدالرحیم صدیقی درهرات (16726)
 
Mujibullah
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۱۱:۳۰:۳۷
سلام واحترامات نثارتان باد
کدام زمان از طریق سایت شما لیست کامل کامل نتابج پخش میشود
تشکر (16729)
 
محفوظ خان ولد محمد زی
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۱۲:۰۹:۱۸
H01006297 (16734)
 
زاهد ولد غلام فاروق
Europe
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۱۵:۰۵:۵۸
نتایج آن (16743)
 
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۶ ۱۹:۱۰:۱۷
نتیجه این آی دی را میخواهم (16755)
 
فرهاد
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۷ ۰۷:۲۴:۳۳
H19012424
H19012433 (16759)
 
Musa khan
۱۳۹۸-۰۱-۰۹ ۱۳:۰۳:۴۴
H09002724 (19024)
 
بصیر احمد یوسفزی
United States
۱۳۹۵-۰۱-۱۷ ۱۴:۲۸:۳۷
سلام من مخواهم نمره امتحان کانکور خود را از سال 1389 بدست بیاورم
لطف نموده همکاری نمایید.
اسم: بصیر احمد یوسفزی
ولد : سرداراحمد
ولدیت : رازمحمد
منتظر جواب تان هستم تشکر (16761)
 
عاقله بنت عوض علی
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۱۷ ۲۰:۰۲:۲۵
میخواستم نمره و نتیجه کانکور سال 1393 خود را همراه با آیدی بدست بیاورم لطف نموده برایم بفرستید (16769)
 
قیس
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۱-۲۲ ۱۹:۴۶:۱۲
قیس هستم ولایت خوست امتحان دادم نتیجه خود رادرسایت هاجستجوکدم پیدانکدم لطفأ نمایدمعلومات دهید.H34000595 (16797)
 
حبیبه
United States
۱۳۹۵-۰۱-۲۸ ۰۸:۳۴:۲۸
ادی h24005021 را بکین (16806)
 
یاسین
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۲-۲۲ ۱۷:۳۹:۱۴
لیست کامل نتایج کنکور 1394 (16881)
 
سحر
Afghanistan
۱۳۹۶-۰۸-۲۲ ۲۰:۵۵:۵۰
نتایج کانگور سال ۱۳۹۴ را میخواهم تشکر (17900)
 
Afghanistan
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۸:۵۶:۵۲
Ho102009 (17539)
 
زهرا
Afghanistan
۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۱۶:۱۵:۵۳
لطف نموده نمرات و ایدی نمبرم را برایم بفرستید سال ۱۳۹۳ امتحان داده ام از ولایت نیمروز لیسه استقلال
زهرا نجیب الله (17696)
 
عاطیفه پاینده شاه
Romania
۱۳۹۶-۰۶-۰۵ ۲۰:۱۱:۴۱
لطفاً نمبر ای دی ام بفریست سال ۱۳۹۴امتحان داده ام ولایت غزنی والسوالی اجرستان مکتب اناث شهید مهراب علی عاطیفه پاینده شاه (17777)
 
عاصیه
Afghanistan
۱۳۹۶-۰۸-۲۲ ۲۰:۵۷:۱۲
نتایج کانگور سال ۱۳۹۴ را میخواهم ت (17901)
 
میرویس
۱۳۹۷-۰۳-۰۷ ۲۰:۵۳:۳۶
کامیاب (18304)
 
شفیع الله عاصم
United States
۱۳۹۷-۰۶-۲۶ ۱۹:۴۶:۰۵
سلام!
من id
رابفرستید
فارغ سال ۱۳۹۳ اشتراک در۹۴
۰۵۰۰۴۱ (18568)
 
فیض الله ولد محمدالله ولدیت جوره
Afghanistan
۱۳۹۷-۰۸-۱۴ ۱۹:۲۰:۴۶
میخواهم نمبر آیدین خودرا بیبنم (18672)
 
چهره بنت محمد طاهر
United States
۱۳۹۷-۰۹-۰۸ ۰۱:۱۵:۰۱
نمره و آیدی نمبر مرا بفرست (18720)
 
اعجازالحق
United States
۱۳۹۷-۱۱-۰۹ ۰۷:۱۷:۳۶
G01022344
لطف نموده نتیجه ای مرا بفرستید (18860)
 
محمدظریف 1394نمبری عایدی
United States
۱۳۹۸-۰۷-۲۶ ۲۰:۵۱:۲۹
کانکو (19452)
 
منیژه بنت غلام سخی
Afghanistan
۱۳۹۹-۰۷-۰۳ ۱۱:۵۷:۲۷
آی دی نمبر24004663 (19622)
 
Mohammad yosuf
Australia
۱۳۹۹-۱۱-۰۵ ۱۵:۵۴:۲۲
چطور من نتیجه امتحان سال ۱۳۹۴ را دریافت نمایم.
نمبر کانکور ضرورت است (19846)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل