برای ۳۲۰۰ زن در ولایت بلخ باغچه‌های خانگی ایجاد شده است

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۳
پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) وزارت زراعت و مالداری افغانستان برای ۳۲۰۰ زن در ولایت بلخ در شمال افغانستان باغچه‌های خانگی ایجاد شده است که تا آنان از این طریق بتوانند که به مشکلات مالی شان رسیدگی کرده و نیازمندی شان را از میان بردارند.
به گفتهٔ مسئولان برنامه پروژه ملی باغداری و مالداری این اداره ۱۶ نوع تخم سبزیجات، کود کیمیاوی و سایر امکانات کشت و زرع آنان را برای زنان در ولایت بلخ توزیع کرده است تا این زنان از این طریق بتوانند که نیازمندی مالی خانواده هایشان را رفع سازد.
براساس اطلاعات مسئولان این اداره تخم‌های سبزیجات مانند مولی چه، مولی سفید، بامیه، پیاز، بادنجان رومی، تورایی، شیبید، رومی، گلپی، کرم، تره تیزک، سیر، گشنیز و کدوچه را برای زنان توزیع کرده است تا از یک طرف زمینه کار برای اینگونه زنان فراهم گردد و از سوی دیگر از واردن شدن سبزیجات خارجی جلوگیری صورت گیرد.
پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) تا حال توانسته است که از جملهٔ ۱۴ ولسوالی ولایت بلخ به ۶ ولسوالی بشمول مرکز (شهرمزارشریف) برنامهٔ ایجاد باغچه‌های خانگی را عملی کند و تلاش‌ها برای اجرای این برنامه در دیگر ولسوالی‌های نیز جریان دارد.
خانم نورضیا صدیقی مسئول بخش باغچه‌های خانگی برنامه پروژه ملی باغداری و مالداری در زون شمال کشور می‌گوید: هدف از ایجاد باغچه‌های خانگی در ولایت‌های شمال توانمند سازی زنان و نیز بلند بردن سطح اقتصادی خانواده‌ها بوجود آمده است.
وی با بیان اینکه ایجاد باغچه‌های خانگی در بلند بردن اقتصاد زنان کشاورز و بی سواد در روستاها و ولسوالی اثر گذار می‌باشد، افزود: آنان می‌توانند که این باغچه‌ها در محله شان ایجاد کرده و سبزیجات کشت و زرع کنند و به بازارها عرصه نمایند.
به گفتهٔ مسئول بخش باغچه‌های خانگی برنامه پروژه ملی باغداری و مالداری تا اکنون زنان که شامل این برنامه شده‌اند توانسته تا نیازمندی خانواده هایشان را تامین کنند و نیز مالک ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار افغانی شوند.
قابل ذکر است پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) که از سوی بانک جهانی تمویل می‌گردد در همین روزهای محدود آینده روند ایجاد خانه‌های سبز را نیز قبل از رسیدن فصل زمستان برای زنان در زون شمال افغانستان آغاز خواهند کرد.
حبیب نجفی زاده / خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)
کد مطلب: 30358
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل