دلیل تأخیر در اعلام فیصله‌های نهایی تخطی‌‌ها و تقلب‌های انتخاباتی چیست؟

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ ثور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۶
به گزارش پیام آٰفتاب،‌ کمیسیون مستقل انتخابات در انتظار دریافت فیصله‌های کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی است، اما نادر محسنی دبیرکمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می گوید که این کمیسیون تصمیم دارد تا فیصله های نهایی رسیدگی به تخطی ها و تقلب‌های انتخاباتی را ظرف امروز بیا فردا به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد.
دبیر این کمیسیون می گوید که کارهای این نهاد برای تصمیم گیری از تخطی ها و تقلب های انتخاباتی هنوز هم باقی مانده اند و این نهاد می کوشد که تا دو روز دیگر فیصله هایش را نهایی بسازد.
بر بنیاد جدول زمان بندی انتخابات، فیصله های نهایی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از تقلب ها و تخطی‌های انتخاباتی باید به روز هجدهم ماه ثور به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده می شد، اما نادر محسنی باز هم از تاخیر در انجام این کار سخن می زند. آقای محسنی علت تاخیر این کار را برخاسته از تاخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری می داند، زیرا نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری با دو روز تاخیر از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد.
نادر محسنی می گوید:" ما کوشش می کنیم که امروز یا فردا فیصله های خود را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستیم، علت اش هم به همه روشن است."
نور محمد نورسخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که این کمیسیون در انتظاردریافت فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی است.
آقای نور نمی‌افزاید که اگرکمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در نتیجه رسیدگی به تخطی ها و تقلب های انتخاباتی در نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری تغییرات گسترده آورده باشد ثبت این تغییرات در کمپیوترها زمان گیراست.
نور محمد نور می گوید:" ما مصمم به این هستیم که به روز 24 ثور نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کنیم، ما انتظار داریم که به زودترین فرصت فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به این کمیسیون برسد."
بر بنیاد جدول زمان بندی انتخابات تنها دو روز دیگر به اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری مانده است.
انتهای پیام/.
 
 
کد مطلب: 27579
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل