۵
 

حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان

پیام آفتاب: حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان، شاخهٔ انشعابی از گروه جهادی حرکت اسلامی افغانستان به رهبری آیت الله محسنی است. این شاخه زمانی شکل گرفت که سید حسین انوری، یکی از فرماندهان مشهور حرکت اسلامی، در سال ۱۳۷۸، در زمان تسلط طالبان، با آیت الله محسنی اختلاف پیدا کرد و در همکاری با احمد شاه مسعود و دولت برهان الدین ربانی، مستقل از رهبری حرکت اسلامی در دوران مقاومت علیه طالبان، به فعالیت ادامه داد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ ثور ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۱۷
حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان
حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان (Islamic People's Movement of Afghanistan): حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان، شاخهٔ انشعابی از گروه جهادی حرکت اسلامی افغانستان به رهبری آیت الله محسنی است. این شاخه زمانی شکل گرفت که «سید حسین انوری»، یکی از فرماندهان مشهور حرکت اسلامی، در سال ۱۳۷۸، در زمان تسلط طالبان، با آیت الله محسنی اختلاف پیدا کرد و در همکاری با «احمد شاه مسعود» و دولت «برهان الدین ربانی»، مستقل از رهبری حرکت اسلامی در دوران مقاومت علیه طالبان، به فعالیت ادامه داد.
بعد از انفاذ قانون احزاب سیاسی و در زمانی که آقای انوری در کابینهٔ ادارهٔ موقت و انتقالی به ریاست آقای «حامد کرزی»، وزیر زراعت بود این شاخهٔ انشعابی در جلسهٔ فوق‌العادهٔ اعضای شورای مرکزی طرفداران انوری در مورخهٔ ۱–۳/۱۱/۱۳۸۲ «حرکت اسلامی مردم افغانستان» نامیده شد و در وزارت عدلیه به ثبت رسید.
حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان برای خود اساسنامه و مرامنامهٔ به اصطلاح مطابق با فاز جدید رخدادهای افغانستان، تدوین کرده و با کمرنگ ساختن مفاهیم و واژه‌های اسلامی از واژه‌های به اصطلاح جدید و در واقع کهنه و استفراغ شدهٔ قرن نوزدهم میلادی، مانند «نظام سیاسی مردم سالار دموکراسی» [=مردم سالار مردم سالاری؟]، «پلورالیزم سیاسی»، «جامعهٔ مدنی»، «آزادی عقیده و بیان» و ... چهره‌ای به اصطلاح مدرن و دموکرات از حزب جدید به نمایش می‌گذارد تا باب طبع ... شده و همرنگ جماعت روشنفکر فرصت طلبِ بی مسؤولیت شود.
بطور نمونه مسئلهٔ سوء استفاده یا استفادهٔ ابزاری از اسلام را که گروه‌های کمونیستی و سکولار مغرضانه مطرح می‌سازند در مادهٔ ۱۹ اساسنامهٔ حرکت اسلامی مردم افغانستان نیز آگاهانه یا نا آگاهانه مطرح شده است. گرچه اصل مسئلهٔ سوء استفاده از اسلام به هر شکلی و توسط هرکسی محکوم است، اما مغرضانه مطرح کردن آن که به منظور محکوم کردن نهضت اسلامی و به تعبیر نادرست غربی‌ها و روشنفکران سکولار و ضد دین «سیاسی کردن اسلام» صورت می‌گیرد قابل قبول نمی‌باشد.
وانگهی چه ضرورت دارد که این مسئله در اساسنامه و مرامنامهٔ احزاب ذکر شود و اگر قرار است که چنین مسائلی در مرامنامهٔ احزاب مطرح شوند، چرا تنها مسئلهٔ سوء استفاده از اسلام مطرح می‌شود و چرا سوء استفاده از مقوله‌ها و باورهای دیگری چون دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، تروریزم، جامعهٔ مدنی و ... مطرح نمی‌شوند؟

متن مقدمهٔ اساسنامهٔ حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان به این شرح است:
«در لحظه‌هایی که میهن عزیز ما افغانستان مورد تهاجم کمونیست‌های داخلی قرارگرفته بود و سپس زیر چکمه‌های ارتش سرخ متجاوز شوروی سابق به خاک می‌تپید حرکت اسلامی افغانستان [به رهبری آیت الله محسنی] به تاریخ ۱۹حمل ۱۳۵۸ قدم به صحنه سیاسی و نظامی افغانستان گذاشت. بدون شک در روند مبارزهٔ مسلحانه و جهاد مقدس علیه اشغالگران همراه و همدوش با مردمش رسالتش را پا به پای دیگر جریان‌های جهادی به مثابهٔ یک تشکیل فعال انجام داده و چهرهٔ تابناکی به تاریخ پر افتخار مملکت به ثبت رسانیده است که هزاران شهید، معلول و اسیر در گوشه گوشهٔ میهن، گواه جاودانه می‌باشد. تصور ما بر آن است که حرکت اسلامی در خم و پیچ مبارزه با همه چالش‌های موجود، رسالتش را به پیشگاه خالق منان و مردم افغانستان در روند جهاد و مقاومت انجام داده است. با توجه به رخدادهای بیش از دو دهه در تاریخ معاصر ما و بحران‌های ایجاد شده، اینک فاز جدیدی در تحولات سیاسی کشور پدید آمده است. در این تولد ایجاب می‌نماید تا تفکرها، اندیشه‌ها و استعدادها به سوی فعالیت‌های مسالمت آمیز در محور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رهنمون گردد. در اوضاع جدید و درک واقعیت‌های کشور کوشش خواهیم نمود که استراتژی مان را در راستای جامعهٔ اسلامی مردم سالار، کثرت گرایی، آزادی اندیشه و بیان و عدالت اجتماعی و بویژه تأمین استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و همچنین افغانستان آزاد، آباد و مقتدر، ارائه نماییم. بنأً از نظر شکلی با تغییر نام از «حرکت اسلامی»، بنام جدید «حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان» و از نظر استراتژی، انتخاب محور فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین از بعد محتوا، تغییر ساختار تشکیلاتی و همکاری همراهان جدید در اساسنامهٔ حزب ... گنجانیده‌ایم. در چارچوب این تفکر اهداف خویش را این گونه اعلام می‌داریم.»
در فصل دوم اساسنامه، اهداف حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان، تبیین شده که متن آن قرار ذیل است: «مادهٔ ۷: رسیدن به تمام اهداف و استراتژی‌های تعریف شده در عرصه‌های گوناگون از طریق فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گیرد.

در عرصهٔ ملی:
مادهٔ ۸: کوشش در جهت رسیدن به نظام سیاسی مردم سالار دموکراسی [=مردم سالار مردم سالاری!؟]، مطابق با باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی و سنت‌های پسندیدهٔ ملی از طریق فعالیت‌های حزبی، انتخابات آزاد، رقابت سالم سیاسی، پلورالیزم سیاسی بدون هیچ گونه تبعیضی برای همه شهروندان افغانستان.
مادهٔ ۹: تلاش برای تأمین حقوق فردی و اجتماعی، مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی، شایسته سالاری و همچنین جستجوی مستمر راه‌های که بتواند حقوق شهروندی بین تمام اقشارجامعه اعم از زن و مرد را تضمین نماید.
مادهٔ ۱۰: حمایت جدی از آزادی عقیده، بیان، مطبوعات آزاد، نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی.
مادهٔ ۱۱: ارج گذاشتن به شایسته سالاری در محور تأ مین حقوق همه ملیت‌های کشور.
مادهٔ ۱۲: تلاش برای تأمین اصل دموکراسی بر مبنای نفوس برای تمام نهادهای انتخابی کشور، همانند، پارلمان، لویه جرگه، ولسی جرگه، مشرانوجرگه و یا هر نهاد دیگر.
مادهٔ ۱۳: مبارزهٔ سیاسی علیه هر گونه تمامیت طلبی، برتری جویی، تبعیض نژادی، منطقه‌ای و مذهبی، لسانی و ...
مادهٔ ۱۴: اصلاحات واحدهای اداری مبارزه جدی با فساد اداری بویژه اصلاح ساختار تشکیلاتی کشور بر مبنای نفوس و تعداد جمعیت.

در عرصهٔ بین‌المللی:
مادهٔ ۱۵: حمایت از سازمان ملل به عنوان یک مرکز مشروع جهانی و خانه ی، مشترک تمام ملیت‌ها، همچنین دیگر سازمانهای جهانی و منطقه‌ای در گونه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بویژه سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و غیرمتعهدها.
مادهٔ ۱۶: احترام و پشتیبانی از توافقات و تعهدات پذیرفته شدهٔ دولت قانونی افغانستان در سطح بین‌المللی.
مادهٔ ۱۷: مبارزه علیه توسعهٔ سلاح کشتار جمعی، حمایت از خلع سلاح اتمی و سلاح کیمیاوی در سطح ملی و بین‌المللی.
مادهٔ ۱۸: مبارزه علیه تروریزم در سطح ملی و بین‌المللی به هرشکل آن و همچنین مبارزه علیه کشت، تولید، خرید، تورید فروش، ترافیک [=ذخیره] و قاچاق مواد مخدر.
مادهٔ ۱۹: مبارزهٔ مسالمت آمیز علیه اندیشه‌های افراطی گری بخصوص سوء استفاده از نام اسلام عزیز که دین صلح، محبت تقوا، پاکدامنی و صداقت می‌باشد.
مادهٔ ۲۰ : انتخاب صلح در مقابل جنگ و خشونت، گفتگو برای حل مشکلات سیاسی، ایجاد محبت و دوستی در مقابل کینه و نفرت.
مادهٔ ۲۱: پیروی از سیاست فعال، مثبت و تشنج زدایی، عدم هرگونه مداخله به امور داخلی دیگر کشورها و همچنین عدم تحمل مداخلهٔ دیگران به امور داخلی کشورما، حمایت از حسن همجواری، احترام به حقوق متقابل و حل مشکلات از طریق مفاهمه و مذاکره.
مادهٔ ۲۲: کوشش برای تأمین حقوق زنان در عرصه‌های مختلف به عنوان نیمی از پیکر جامعه، در سطح ملی و بین‌المللی با حق انتخاب نمودن و انتخاب شدن.

در عرصهٔ سیاسی:
مادهٔ ۲۳: تلاش برای ایجاد جمهوری اسلامی مبتنی بر اساسات اسلام، پلورالیزم سیاسی (کثرت گرایی)، جامعه مدنی، سیستم دموکراسی بر مبنایی عنعنات ملی کشور.
مادهٔ ۲۴: کوشش برای رسیدن به قدرت سیاسی از طریق فعالیت‌های سیاسی، رقابت‌های انتخابی، تبلیغات سیاسیی و فعالیت‌های حزبی.
مادهٔ ۲۵: حمایت از تفکیک قوای سه‌گانه (اجرایی، مقننه و قضایی).
مادهٔ ۲۶: تلاش برای گسترش تفکر جامعهٔ مدنی ، انتخاب آزاد، حق انتخاب شدن و انتخاب نمودن برای همه شهروندان.
مادهٔ ۲۷: پیگیری تضمین حقوق شهروندان از طریق قانون اساسی و استفاده از چهار عنصر: ۱_ مطبوعات آزاد. ۲- ایجاد و انکشاف نهادهای مدنی. ۳- شفافیت قانون و حقوق شهروندان در قانون اساسی. ۴ رشد و بلوغ سیاسی شهروندان و بالا بردن سطح آگاهی‌ها جهت شناختن حقوق شان.
مادهٔ ۲۸: تلاش برای وحدت ملی، حمایت از حکومت مرکزی و امنیت سراسری و تحکیم امنیت ملی.
مادهٔ ۲۹: ایجاد فضای مطمئن برای آزادی بیان و عقیده بویژه تأکید بر شایسته سالاری و سپردن کار به اهلش.
مادهٔ ۳۰: کوشش برای تساوی حقوق شهروندان کشور.
مادهٔ ۳۱: احترام به اندیشه‌های دیگران، عقیده، سنت‌های پسندیده ملی و باورهای سیاسی همه مردم افغانستان و جهان.

در عرصهٔ فرهنگی:
مادهٔ ۳۲: سعی برای بلند رفتن سطح آگاهی عمومی، بویژه در گونه‌های فرهنگی، تقویت فرهنگ‌های ملیت‌های مختلف که پایه‌های اساسی فرهنگ ملی کشور می‌باشند.
مادهٔ ۳۳: اقدام در راستای گسترش تعلیم و تربیه به ویژه تعلیمات اجباری تا سطح متوسطه و تحصیلات عالی رایگان و همچنین تدریس زبان‌های محلی تا دورهٔ متوسطه.
ماده ۳۴: حمایت از سکتور خصوصی در عرصه‌های تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی مطابق قانون.
مادهٔ ۳۵: تقویت زبان‌های رایج کشور بویژه پشتو و دری.
مادهٔ ۳۶: کوشش برای ریشه کن کردن بیسوادی در یک جهش ملی.
مادهٔ ۳۷: تلاش برای حفظ بازسازی آبدات تاریخی، آثار باستانی و فراهم ساختن زمینهٔ برگردانیدن آثار گرانبهای ملی از سرأسر جهان بویژه موزیم‌های ملی در سطح کشور و بخصوص موزیم ملی.
مادهٔ ۳۸: حمایت از انکشاف هنر و ادبیات درهمه ابعادش، همانند: هنر، ادبیات، شعر، داستان، نقاشی، خطاطی، سینما، تیاتر و موسیقی.
مادهٔ ۳۹: تقویت رادیو، تلویزیون به عنوان دو عنصر آگاهی بخش و اطلاع‌رسانی برای ارتقای سطح آگاهی و رشد فرهنگی، انکشاف پروگرام[=برنامه]‌های محلی مطابق زبان، فرهنگ و سنت‌های مثبت ملی و همچنین انکشاف جراید.
مادهٔ ۴۰: ایجاد مراکز ورزشی، مراکز تفریحی سالم برای همه شهروندان، تأسیس و توسعهٔ فرهنگ کتاب خوانی.

در عرصهٔ اقتصاد:
مادهٔ ۴۱: دیدگاه ما برمبنای اقتصاد آزاد و مختلط بوده و تقویت سکتورخصوصی را به نفع انکشاف اقتصاد افغانستان می‌دانیم و برای بازارسالم تجارتی تلاش خواهیم کرد.
مادهٔ ۴۲: هدایت سکتورهای دولتی به سوی خصوصی‌سازی در سطح وسیع آن همانند: رادیو و تلویزیون، مطبوعات، ترانسپورت، کارخانه‌های دولتی ...
مادهٔ ۴۳: حرکت به سوی خود کفایی اقتصادی در پلان‌های زمان‌بندی شده.
مادهٔ ۴۴: افغانستان یک کشور زراعتی است و بیش از ۸۵ درصد مردم زارعت کار اند و همچنین اکثر امتعهٔ صادراتی کشور را پیداوار زراعت و مالداری تشکیل می‌دهد. بناً کوشش برای مکانیزه ساختن زراعت و مالداری، انکشاف صنایع وابسته به زراعت همانندگیاه گلوکوزی، دانه‌های روغنی، کشت پخته [=پنبه]، انکشاف باغداری و دیگر گیاهان مفید.
مادهٔ ۴۵: انکشاف صنایع دستی به خصوص قالی بافی و گلیم بافی و ... در سطح ملی و بین‌المللی.
مادهٔ ۴۶: ایجاد کار در ابعاد مختلف اقتصادی.
مادهٔ ۴۷: ممنوعیت کار کودکان در سطح ملی.

در عرصهٔ اجتماعی:
ماده ۴۸: تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی، مشارکت ملی و فقر زدایی.
ماده ۴۹: حمایت از تشکیل نهادهای اجتماعی به خاطر رفاه اجتماعی همانند سازمان‌های خیریه، دارالایتام، نهادهای صنفی، اتحادیه‌های کارگری و ...
ماده ۵۰: ایجاد مراکز برای حمایت برای فامیل شهدا، بی سرپرستان، معلولین، معیوبین، افراد بی بضاعت و قشرها آسیب‌پذیر جامعه.
مادهٔ ۵۱: سعی برای تصویب قانون کار، توأم با انصاف و عدالت اجتماعی، به خصوص حقوق کارگران، رابطهٔ صاحب کار و کارگر، تقاعد ویژهٔ بیمه و بیمهٔ بیکاری.
مادهٔ ۵۲: توسعه و انکشاف طب وقایوی و همچنین طب معالجوی رایگان در سطح کشور.
مادهٔ ۵۳: ایجاد فضای عدالت، انصاف و تعریف حقوق کارگر و کارفرما، دهقان و ملاک.
مادهٔ ۵۴: ایجاد پلان‌های انکشافی [=طرح‌های توسعه‌ای] برای بلند رفتن سطح اندیشه‌های اجتماعی.
مادهٔ ۵۵: توسعهٔ اخلاق اجتماعی، برخورد انسانی و رفتار با محبت و صمیمیت.»

در اساسنامهٔ حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان، گرچه تلاش شده این حزب رنگ و بوی دورهٔ سلطهٔ سیاسی و فرهنگی غرب را تحت عنوان «فاز جدید» در افغانستان به نمایش بگذارد، با آن هم گرایش اسلامی و جهادی خود را نیز انعکاس داده است و از این بابت مانند قانون اساسی افغانستان و گرو ه‌های کمونسیتی و سکولار گرفتار تناقض شده است.
به هر حال، ساختار تشکیلاتی حرکت اسلامی مردم افغانستان، عبارت است از: کنگره، شورای مرکزی، هیئت رهبری، شورای ولایتی، حوزه، ولسوالی و نواحی.
ساختار اداری این حزب مرکب است از: ریاست امور سیاسی و تحقیقات استراتژیک [!!]، ریاست روابط عمومی، ریاست تفتیش، ریاست تشکیلات و پلان، ریاست فرهنگی و تبلیغات، ریاست خدمات اجتماعی و صحی، ریاست امور زنان، ریاست اتحادیه‌ها، ریاست امور مالی و اداری و ریاست شهدا و معلولین.
هفته نامهٔ «مردم» ارگان نشراتی حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان است.
کد مطلب: 2749
 


 
انیسه ظفری
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۳:۱۷:۰۰
به نظر من اگر بتوانید در این ویب ساید یادی از شهدای گلگون کفن حزب حرکت اسلامی که جان های شرین شان را در دوران جهاد علیه شوروی از دست دادند یاد گردد و نیر عکس های آنها هم به نمایش گذشته شود بسیار خوب خواهد بود. من هم خواهر یک برادر شهید هستم که برادرم در جهاد علیه شوری به شهادت رسید. (2603)
 
نوراحمد احمدي
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۳:۱۷:۰۰
سلام اميدوارم كه شما واعضاي حزب جوروصحت مند باشد واز خداوند منان مي خواهم كه آيت الله محصني درپناه خداوند باشد من از حزب حركت خوشم مي ايد ولي آنقدر اين حزب دردولت ودرپارلمان افغانستان نقش به سزايي ندارد ودر هيچ يك اززمينه ها كار كرديا فعاليت هاي چنداني ندارد من آقاي ضيايي كه در مزارشريف است آن مرد بزرگ رامي ستودم وخداوند آن را خوش باشد وخيلي ها فعاليت هاي خوبي درمزار شريف دارد واز اين حزب مي خواهم كه فعاليت هاي خود را در عرصه ي سياسي يا درعرصه اجتماعي زياد شود كه اين حزب در آينده سر فراز باشد خداحافظ (3906)
 
سیدذبیح سادات
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۳:۱۷:۰۰
سلام خدمت رهبری حزب حرکت اسلامی افغانستان امید است که با کارها و تلاش های زیاد بتوانید توسط این حزب برای مردم عزیز خود منبع کمک قرار گرفته من هم یکی از اعضای این حزب هستم از ولایت لوگر (8545)
 
فیروز سائل
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۳:۱۷:۰۰
حزب حرکت مردم افغانستان، با رهبری موجودش جای پای در ماین اهل تشیع ندارد. زیرا تاریخ و آرامانهای شهدا و مبارزان ومجاهدان را با روابطه های نام مناسب که حتی کلک از سیاه نمون خجالت میکشد. در میان این حزب مشاهده میگردد. (9616)
 
ewazali
Afghanistan
۱۳۹۵-۰۷-۲۶ ۰۹:۱۲:۳۰
یکی از هم رزمان و همکاران مرحوم سید حسین انوری در زمان جهاد در کابل بودم و حال هم میخواهم که راه انرا ادامه بدهم (17231)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل