۱
 

فیل حکمتیار بازهم هوای هندوستان کرده است!

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۴
فیل حکمتیار بازهم هوای هندوستان کرده است!
به گزارش پیام آفتاب، دوران چهل ساله حیات سیاسی حکمتیار پر است از افراطی گری و تمامیت خواهی و شکست! ایشان از نگاه شخصیتی آدمی است بلند پرواز تند خو، احساساتی، رویایی و درعین حال خود خواه و انحصار طلب، همین ویژگی ها و موضع گیری ها که ناشی از احساسات هستند و خوی افراطی وی باعث شده است که ایشان کمتر از تعقل کار بگیرد.
وی که یکی از تندروترین رهبران جهادی درمیان احزاب پیشاورنشین به حساب می آمد درعین افراطی گری همواره پس از عمل طعم تلخ شکست را چشیده و به گوشه انزوا خزیده و پس از چندی به امید پیروزی دوباره به میدان آمده و بازهم شکست وبدنبال آن انزوای دیگر!
اولین کودتایی که در زمان حکومت داوود خان از طرف احزاب اسلامی آن روز صورت گرفت، با وجودی که از جانب سایر همرزمانش این مسئله گوشزد شده بود که ممکن است کودتا به شکست مواجه شود اما ایشان به دلیل خوی افراطی گری که داشت اقدام به کودتایی پیش از وقت کرد و نتیجه اش آن شد که دیدم وشنیدیم.
زمانی که حکومت انتقالی مجاهدین در پاکستان تشکیل شد و فیصله شان بر این قرار گرفته بود که همه  احزاب عملیات مشترک انجام داده و بامیان را که درقلب کشور موقعیت دارد، آزاد نموده و آنجا را پایتخت موقت خودشان انتخاب نمایند، باز هم این حکمتیار بود که از توافق با سایر رهبران سرباز زد ویک تنه اقدام به عملیات نظامی بالای جلال آباد نمود با این قصد که پایتخت خود را در آنجا مستقر سازد، نتیجه این عملیات نیز جزناکامی چیز دیگری برایش به ارمغان نیاورد.
 عجیب تر اینکه ایشان با هرکس دیگری که ائتلاف کرده و از در دوستی پیش آمده است، برای دوستانش نیز سرنوشت غم باری را رقم زده است.
  کودتایی را که «شهنواز تنی» در تبانی با ایشان بر ضد دکتر نجیب به راه انداخت، با شکست مواجه شده و ایشان را که وزیر دفاع بود، راهی دیار غربت کرد.
پس از پیروزی مجاهدین به بهانه های واهی و به هدف تمامیت خواهی و انحصار کامل قدرت، با دولت نوپای مجاهدین وارد جنگ خانمان سوز شد و چون از پیروزی خود ناامید شد با آقای مزاری و جنرال دوستم که روزگاری وی را بقایای رژیم کمونیستی می دانستند و به بهانه حضور وی نیمی از کابل را به خاکستر تبدیل نموده بود، ائتلاف نموده و نیمی دیگر را به بهانه عدم حضور ایشان در آتش سوخت.
 از همه بد تر اینکه با دوستانش نیز وفادار نماند و در موقع ضرورت هردو را در معرکه تنها گذاشته و خود جان سالم بدر برد؛ دیدیم که آقای مزاری از دوستی با ایشان به چه سرنوشتی گرفتار شد؟
  پس از اینکه طالبان به دروازه های کابل رسید و دیگر رمقی برای دولت افغانستان باقی نمانده بود وکابل نیز به تلی از خاک وخاکستر تبدیل شده بود، با قبول پست نخست وزیری که در اوایل از پذیرش آن سر باز زده و آن را برای خود کسرشأن می دانست، به کابل آمد، اما هنوز عرقش خشک نشده و خستگی سالها کوه نشینی از تنش بیرون نشده بود که طالبان از راه رسید و بساط دولت مستعجل وی را درهم پیچید.
اکنون که ایشان ازپیروان وهوادارانش خواسته است تا در انتخابات شرکت کنند، مردم به صداقت وباورمندی ایشان به دیده شک می نگرند و براین باور هستند که ایشان این بار نیز نقشه ای در سر دارند و در پی خلق ماجرایی دیگر هستند، دیده شودچه می شود؟
سید هدایت الله هاشمی- کابل
انتهای پیام/.
کد مطلب: 25950
 


 
حفیظ
۱۳۹۲-۱۰-۲۵ ۱۰:۴۴:۰۰
خیلی تند رفتی جناب هاشمی (9593)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل