ثبت ۷۶ مورد خشونت علیه خبرنگاران در ۲۰۱۳/ دفتر نی: افغانستان کشوری ناامن برای خبرنگاران است

تاریخ انتشار : جمعه ۱۳ جدی ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۰۰
ثبت ۷۶ مورد خشونت علیه خبرنگاران در ۲۰۱۳/ دفتر نی: افغانستان کشوری ناامن برای خبرنگاران است
به گزارش پيام آفتاب؛ در این گزارش از 76 مورد خشونت علیه خبرنگاران یاد شده و نیز تذکر داده که خشونت علیه روزنامه نگاران در افغانستان 10 درصد افزایش یافته است.
دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان) که گزارش سالانه اش آورده است که 76 مورد خشونت علیه روزنامه نگاران در افغانستان رخ داده است که سال (2013) نسبت به سال (2012) بیش از 10 درصد خشونت علیه خبرنگاران در کشور افزایش یافته است.
آمار خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان در سال 2013 میلادی:
قتل: ۳ مورد (٪ ۵۰)
زخمی: ۷ مورد (٪ ۲۲ـ)
بازداشت: ۶ مورد ( ٪ ۱۰۰)
لت و کوب: ۳۴ مورد (٪۷۹)
تهدید و توهین: ۲۶ مورد (٪ ۲۷ـ)
بر بنیاد گزارش سالانه ی دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان) خشونت علیه خبرنگاران از کشته شدن گرفته تا تهدید و توهین می باشد که روزنامه نگاران در سال 2013 با انها روبرو بودند.
گروه ها و سازمان های که عاملان خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان محسوب می شوند براساس اطلاعات دفتر نی (طالبان، موظفان دولتی، شهروندان عادی، مسئولان سکتورهای خصوصی و نیز در برخی از موارد تظاهر کننده گان) می باشند.
در قسمت دیگر از این گزارش آمده است که تأثیر گذاری رسانه ها در زمینۀ اصلاحات رقم درشتی نداشته و بیشتر از 2 - 3 در صد را احتوا می کند. اما نشر گزارش های تحقیقی و انتقادی درزمینۀ فساد اداری  درد سرهای زیادی را برای رسانه ها وخبرنگاران به وجود آورد.
نی در بخشی دیگری از این گزارش می نویسد؛ ارجاع شکایات اربابان قدرت به داد ستانی (سارنوالی) و دادگاه ها مشکل عمدۀ خبرنگاران و رسانه ها در سال ۲۰۱۳ میلادی بود.
کمسیون غیر قانونی بررسی تخطی های رسانه ای وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه به عنوان نهاد کمک کننده به مقامات دولتی و زورمند عمل کرد.
در این گزارش تذکره داده است که قانون حق دسترسی به اطلاعات تاهنوز به تصویب نرسیده است در حالیکه حکومت آنرا در مجلس کابینه تائید کرد، اما تاکنون به مجلس نمایندگان فرستاده نشده است که موضوع در سال ۲۰۱۳ خبرنگاران همانند سالهای گذشته به مشکل عدم درسترسی به اطلاعات مواجه بودند و نبود این قانون سبب شده است تا رسانه ها وخبرنگاران  از تولید وتهیۀ گزارشهای تحقیقی باز مانند.
گزارش دفتر نی خاطرنشان ساخت: مشکلات و چالش های درون سازمانی هم در سال ۲۰۱۳ به شدت ادمه داشت و قرارداد های رسانه ها به ویژه رسانه های تصویر در مغایرت با قانون کار عقد گردیده است.
همچنان گزارش دفتر تاکید کرده است که مالکان رسانه های خصوصی عمدتا در برابر خبرنگاران مانند کارفرمای مطلق عمل کرده و هرگاه می خواستند خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را برکنار می نمودند. در این زمنیه وزارت اطلاعات وفرهنگ هیچ اقدام قانون انجام نداد.
در این گزارش امده است در سال 2013 فدراسیون خبرنگاران افغانستان متشکل از ۹ نهاد صنفی و موسسات رسانه ای تشکیل شد که این نخستین گام در زمینۀ ایجاد هماهنگی میان خبرنگاران ورسانه های کشور محسوب می گردد.
بر بنیاد اطلاعات دفتر نی  در سال ۲۰۱۳ میلادی ۴ تلویزیون ،۱۱ روزنامه ،۲۴ هفته نامه ، ۲ ماهنامه ، ۱ گاه نامه ، ۲ نشریه و ۱ مجله در افغانستان به فعالیت آغاز کرد. که مجموع رسانه ها در حال حاضردر کشور ۱۰۰ تلویزیون به شمول تلویزیون های دولتی در مرکز وولایات ، ۱۷۵ رادیوی خصوصی که به شمول رادیوهای دولتی  تا ۲۰۰ دستگاه می رسید، و ۲۰۰ رسانه چاپی ۱۲ خبرگزاری فعالیت دارند. این رقم نشان دهندۀ رشد وتوسعه رسانه یی بوده و افغانستان تاهنوز هم در سکتور رسانه یی درحال توسعه می باشد.
حبیب نجفی زاده / مزارشریف
انتهاي پيام/.
کد مطلب: 25754
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل