پیام عید /نذیر ظفر

20 اسد 1392 ساعت 11:16


 پیام عید    
شد روزه ختم و آمده بر ما پیام عید
ساقی بده پیـــــــاله‌ی رنگین بنام عید
شیرینی و نقل عید حلاوت نمی دهد
کام مرا که تشنه بود بــــهر جام عید
باد صبا به دلــــــــــبر آزرده ام بگو
تا بس کند خشونت خود را بشام عید
گر بخت من به وصلت دلدار واشود
خواهــــــم بدور یار بگردم تمام عید
آغوش باز در ره‌ی جانان ستاده ام
شاید که آشــــــــتی بکند با سلام عید
نوشته نذیر ظفر نارت کلیفرنیا امریکا 13/08/07
 
 


کد مطلب: 23682

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/23682/پیام-عید-نذیر-ظفر

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com