عیــد/عزیزه عنایت

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۰
عیــد/عزیزه عنایت
                     **  عیــد **  
 
جلوه‌ی عیـد به حسن مه‌ی نو دیـدم دوش
 شادی و هلهله‌ی عید رسید گوش بگــوش
  مطرب شهرنوای همگانی بنـواخت
  مرغ شب راه هوا بود همه رقص و خروش
  مؤمنا ن را  ز فیوض رمضــان و طاعــــت
 مژده‌ی لطف خداداد به هرگــوش سروش
مردم شهر بیاراست  در خانه خویش
دشمن و دوست نگــر در مسجد, دوشـادوش
کودکان جامه‌ی نـو کرده بتن شــاد و خــرم
به کفش بسته حنا دخـــترکی زربف پــــوش
گـرد نفــرت  تـو بکــن پاک ز آئینه‌ی دل                        
 کوش تاشاد شود هردلی ای صاحب هوش
                               
 منشین بی خبر از حال غــریبــان و طـــن
 گیر اطفــا ل یتیــم بهـــر صفا در آغو ش
 مبــــر از یاد(عزیزه) عــید بشکسته دلان
 که فتا ده بوطن عده‌ای بی خورد و نــو ش
 عزیزه عنایت
کد مطلب: 23645
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل