شب قدر /نذیر ظفر

تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ اسد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۵
شب قدر /نذیر ظفر
     شب قدر است و قدر خود بدانید
درین شب از تجــــلایش نما نید
شب قدر است و احیا کن به زاری
به پیش حضــرت اش با اشکباری
شب قدر است بگذر از خور و خواب
سحر کن شــــــــــام را با چشم پر آب
شب قدر است و قران را بسر کن
به طاعات الــــــــهی سینه تر کن
شب قـــــدر است و شام نورباران
زعرش تا فرش دارد ذکر سبحان
شب قدر است و قران گشته نازل
بخــــــوان قران تو ای آگاه عا قل
شب قدر است امشب ؛ ای خدایم
ز الطـــــــــــاف خدایی ده دوایم
شب قدر است سلطانا غریب ام
ز فضل خود بکن لطفی نصیبم
شب قدر است ای سبحان قادر
بکن رحمی به مهجوران قاصر

نوشته نذیر ظفر 
 
کد مطلب: 23482
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل