دور تر از چشم اقیانوس؛ قنبرعلی تابش- ۷ عکس

5 اسد 1392 ساعت 11:09


 

 

 

 

 

 

 

 
عکس: محمد حسین امینی(مهرجو)


کد مطلب: 23442

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/23442/دور-تر-چشم-اقیانوس-قنبرعلی-تابش-۷-عکس

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com