چند تصویر از سالنگ - ۱۵ عکس

12 جوزا 1392 ساعت 6:29


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عکاس: حبیب نجفی زاده


کد مطلب: 22708

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/22708/چند-تصویر-سالنگ-۱۵-عکس

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com