حزب ثبات ملی اسلامی افغانستان

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۱۵:۵۱
حزب ثبات ملی اسلامی افغانستان
حزب ثبات ملی اسلامی افغانستان (National Islamic Stability Party of Afghanistan)، به رهبری محمد سمیع خروتی، تأسیس و در سال ۱۳۸۳به ثبت رسیده است. آن طوری که در اساسنامه ی حزب ثبات ملی اسلامی افغانستان ذکر شده این حزب هشت سال قبل از ثبت آن در دیار غربت تأسیس شده بود ، اما نام آن دیار و اعضای مؤسس آن ذکر نشده است. اساسنامه و مرامنامه ی ثبت شده ی این حزب در تاریخ ۳/۳/۱۳۸۳ توسط مجلس مؤسسان آن امضا شده است. اساسنامه ی حزب ثبات ملی در ۲۵ ماده و مرامنامه ی آن در یک صفحه تدوین شده است. در ماده ی سوم از احکام عمومی اساسنامه و مرامنامه ی این حزب آمده است که تدابیر امور حزب بر حسب قوانین شرعی اتخاذ می شود و در ماده ی پنجم این احکام ، از قانون اساسی، منشور سازمان ملل، اعلامیه  جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی حمایت شده است. آقای محمد سمیع فرزند گلبدین در سال ۱۳۳۲ در قریه ی خروتی ولسوالی (= فرمانداری)  میر بچه کوت در ولایت کابل به دنیا آمده و از لیسه ی قلعه ی مرادبیگ فارغ شده است. وی در سال ۱۳۵۸ به مجاهدین پیوسته و بعد از سقوط رژیم کمونیستی در سال ۱۳۷۱ معاون « جبهه ی صلح و اخوت اسلامی» تعیین شده است. آقای خروتی در دوران حکومت آقای ربانی در وزارت مخابرات مشغول به کار شد و در زمان سلطه ی طالبان به پیشاور رفت و در آنجا « شورای صلح ملی اسلامی اقوام افغانستان» را تأسیس نمود. وی در حال حاضر مدیر عمومی تحویلخانه های وزارت مخابرات است.
کد مطلب: 227
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل