رئیس جمهور در پی نفوذ بیشتر در انتخابات

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۰۹
رئیس جمهور در پی نفوذ بیشتر در انتخابات
رییس جمهورکرزی در تلاش است با تصویب سلیقه یی قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی، نفوذ بیشتری در کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشد.   
به گزارش پیام آفتاب، پس از آن که قانون انتخابات با دو ثلث آرای مجلس نمایندگان، تصویب شد؛ اما عدم تصویب قانون تشکیل، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی، به چالشی جدید تبدیل شده است.
به همین منظور، موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هشدار میدهد که هرگونه تلاش حکومت به هدف مداخله در تصویب این قانون، شفافیت انتخابات آینده را زیر سوال خواهد برد.
جانداد سپین غر، رئیس اجرایی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به پیام آفتاب گفت که هم رئیس جمهور و هم مجلس نمایندگان با برخی از بخش های قانون تشکیل، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، برخورد سلیقه ای دارند.
به گفته وی، این چالش راهی برای جنجال آفرینی بین ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان بوده و آنها تلاش دارند تا با این کار، نفوذ خود را در روند انتخابات افزایش دهند.
از سوی دیگر آقای سپین غر به نشست رئیس جمهور با شماری از نمایندگان مجلس اشاره می کند.وی تاکید می کند که رییس جمهور در این نشست بر تصویب قانون تشکیل، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی، تاکید داشته است.
منیع می گوید که رییس جمهور در تلاش است تا مجلس نمایندگان این مصوبه را با در نظرداشت ملاحظات وی دوباره تصویب کند.
با این حال، رئیس اجرایی موسسه انتخابات آزاد و عاددلانه افغانستان، این قانون را پیش زمینه برای اصلاحات جدی در روند انتخابات میداند؛ اما تاکید میکند که تعدیل سلیقه یی این قانون، انتخابات سال آینده را بی اعتبارخواهد ساخت.
در همین حال، هیات اداری مجلس نمایندگان میگوید که هیچ دلیل قانع برای تغییر و تعدیل این قانون از سوی حکومت وارد نشده است.
عرفان الله عرفان، معاون منشی مجلس نمایندگان می گوید که با این حساب، آنها مصمم هستند تا قانون تشکیل، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی را با دو ثلث آرا تصویب کنند.
همچنین، وی مخالفت رییس جمهوربا برخی از مواد مصوبه قانون تشکیل، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی را سلیقه یی و سیاسی می داند.
به گفته وی، هیچ ماده مصوبه قانون تشکیل، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی که پیش از این از سوی آنها تصویب شده بود؛ در مغایرت با قانون اساسی نیست.
عرفان باورمند است که آنها با دقت فراوان این قانون را پیش از این تصویب کرده و برای توشیح به رئیس جمهور ارسال کرده بودند؛ اما وی از توشیح این قانون خودداری کرده است.
پیش از این رییس جمهور کرزی با 8 ماده قانون تشکیل، صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی مخالفت کرده و با مسترد نمودن مصوبه آن به شورای ملی، خواستار تعدیلات جدی در این مواد شده است.
گفتننی است که مجلس نمایندگان روز چهارشنبه، قانون انتخابات را با دو ثلث آرا تصویب کرد.
کد مطلب: 22664
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل