سخن جدید ۵۷۸

8 جوزا 1392 ساعت 7:42


روزنامه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی صبح افغانستان - شماره 578
دانلود کنید
حجم نشریه: کمتر از 3 مگ
صاحب امتیاز و سردبیر: دکتر عبدالهادی محسنی
مدیرمسوول: محمدرضا نعیمی    0789010076
معاون: مصطفی رسولی
صفحه‌آرا: محمدتقی جعفری
مسوول آی‌تی: محمد سعید
گزارشگر: محمدحسین امینی
ارتباطات و امور توزیع: نسیم صالحی  0775914022 
اعضای هیئت تحریر: علی بنیادی، ذکیه غزنوی و ابوذر ارجمند
آدرس: کابل- دهمزنگ - جاده سوم حوت - عقب نمایندگی شارپ - محب زاده پلازانمبر2 - منزل دوم
پست الکترونیکی: sokhanejadid@yahoo.com 
وبلاک: www.sokhanejadid.blogfa.com
چاپ: مطبعه تلاش 0794718575 - 0783859397


کد مطلب: 22656

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/22656/سخن-جدید-۵۷۸

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com