حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۱۵:۵۰
حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان (Understanding and Democracy Party of  Afghanistan)، توسط مهندس احمد شاهین، بعد از انفاذ قانون احزاب سیاسی تأسیس شده و از بقایای بازسازی شده ی شاخه های احزاب چپ کمونیستی سابق به شمار می رود. بخشی از مرامنامه ی حزب تفاهم و دموکراسی در عرصه های سیاست داخلی و خارجی از این قرار است : « الف _ سیاست داخلی : ۱- اعتقاد و احترام به دین مبین اسلام، حمایت ازتأمین آزادی و اجرای مراسم مناسک دینی و مذهبی پیروان سایرادیان، رعایت سنن پسندیده ی ملی و مخالفت جدی با سوء استفاده از دین به مثابة ابزار سیاسی  [؟!] . ۲- ایجاد دولت مرکزی و در پیوند به آن استقرار اداره و ساختار قدرت دولتی در سراسرکشور بر اساس یک نظام دموکراتیک . ۳- حمایت از تأمین ثبات و امنیت سراسری ملی به شمول مصؤنیت انفرادی و اجتماعی اتباع افغانستان. ۴- حمایت از احیا و بازسازی اردوی ملی به منظور تحکیم و حفظ تمامیت ارضی و استقلال ملی کشور . ۵- تحکیم  وحدت ملی بر مبنای تساوی حقوق و عدالت متوازن اجتماعی . ۶- حفظ وحراست از استقلال وحاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور عزیزمان افغانستان . ۷- ایجاد زمینه ی مساعد برای فعالیت های اتحادیه های صنفی سازمان ها و انجمن های اجتماعی درچارچوب قانون . ۸- مبارزه در جهت ایجاد اداره ی سالم و نظام مردم سالاری درکشور . ۹- تثبیت سیستم حقوقی دموکراتیک بر اساس قانون اساسی کشور تأمین کننده ی مشارکت گسترده ی مردم بدون تبعیض اعم از زن و مرد .۱۰- ایجاد اداره ی سالم بر مبنای انتخابی بدون ارگان های رهبری دولت مرکزی و ارگان های محلی مطابق احکام قانون. ۱۱- استقرار نظام دموکراتیک مطابق قانون اساسی کشور. ۱۲- تأمین زمینه های بهتر اشتراک زنان در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درکشور. ۱۳- خلع سلاح همگانی به مثابه ی پیش شرط ثبات درکشور. ۱۴- مبارزه علیه همه انواع تبعیض، تعصب وخشونت، قهقرا گرایی و رادیکالیزم به شمول گرایشات ناقص وحدت ملی شوونیزم، سکتاریزم و سایر پدیده های منفی. ۱۵- پیگیری قانونی تخطی ها ازحقوق بشر، جلوگیری از غارت دارایی عامه و سایر موارد خلاف منافع ملی. ۱۶- مبارزه علیه فساد اداری، خرافات اجتماعی و پایان دادن به ارتشا در دستگاه دولتی. ۱۷- دفاع از ایجاد جبهه ی متحد ملی متشکل از احزاب سیاسی، سازمانها ی اجتماعی و شخصیتهای ملی و متفق الرأی بر بنیاد دموکراسی جهت نیل به اهداف مشترک ملی و میهنی. ۱۸- تأمین زمینه ی بازگشت آبرومندانه ی مهاجرین به کشور و اسکان مجدد آنها، جلب  همکاریهای کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد (UNHCR) و سایر نهادها و کشورها در این راستا. ۱۹- تعیین و جابجایی کادرهای دولتی بدون تبعیض اعم از زن و مرد طبق تخصص، تجربه، مهارت و سوابق کاری و امانت داری.۲۰ - توجه به حفظ محیط زیست و جلوگیری از عوامل تخریب کننده ی آن . ۲۱-  مبارزه علیه همه انواع و اشکال تروریزم، قاچاق و اختطاف انسان.
ب _ سیاست خارجی : ۲۲- [ ...]  کنوانسیون های بین المللی که افغانستان به آن متعهد است. ۲۳- حمایت از تأمین روابط با کشورهای جهان بویژه کشورهای همجوار بر مبنای اصول احترام و منافع متقابل. ۲۴- رعایت تمام موافقت نامه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی به ملاحظه ی واقعیت های سیاسی جهان و منطقه به اساس منافع متقابل. ۲۵- حمایت از پیروی سیاست متوازن و منطقی خارجی به دلیل ژیوپولتیک کشور، منطبق بر واقعیت های جهان و منطقه . ۲۶- حمایت از تأمین عادلانه ی جهانی بر بنیاد ارزش های و اصول دموکراسی. ۲۷- حمایت ازحفظ صلح و امنیت درمنطقه و جهان، خلع سلاح، کاهش سلاح های هسته ای، کیمیاوی، بیولوژیکی و سایر انواع سلاح های کشتار جمعی تا محو کامل آن، جلوگیری از آزمایشات هسته ای، حل منازعات منطقه ای و جهانی از طریق مذاکره، دیالوگ و سایر راه های صلح آمیز. ۲۸- حمایت ازمساعی جامعه ی بین المللی علیه همه اشکال تروریزم ، دهشت افگنی و تبهکاری های سازمان یافته . ۲۹- حمایت از مساعی جامعه ی جهانی بخاطر امحای فقر ، بی کاری ، مرض، بیسوادی، عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعتیاد به مواد مخدر و حفظ محیط زیست .۳۰- حمایت از حل و فصل عادلانه ی مسائل مورد اختلاف افغانستان با همسایگان از طریق دیالوگ و تفاهم مطابق کنوانسیون های بین المللی. »
ساختار تشکیلاتی حزب تفاهم و دموکراسی عبارت است از اجلاس عمومی ( کنگره) ، شورای مرکزی، هیأت اجرائیه  (بوروی اجرایی) ، سایر شورا ها ، کمیته ها و کمیسیون ها طبق نیاز و کمیسیون کنترل مرکزی.
 آقای احمد شاهین، فرزند عبدالحبیب در سال ۱۳۳۲ در شهر قندهار به دنیا آمده و بعد از سپری نمودن دوره ی ابتدایی در قندهار و کابل ، تحصیلات متوسطه را در شهر های تالقان، قندز و پلخمری انجام داده و در سال ۱۳۵۶ از انستیتوت پلی تخنیک کابل با درجه ماستری ( فوق لیسانس) از رشته ی ساختمان های هایدرو تخنیکی فارغ گردیده است. نامبرده به حیث کارمند در وزارت آب و برق و شرکت افسوتر، رئیس بندر شیرخان، رئیس شرکت افغان کارت، مشاور اتاق های تجارت و صنایع افغانستان، رئیس اتحادیه ی صادر کنندگان قالین و معاون وزارت تجارت کار کرده است. در زمان طالبان از کار سبکدوش شده و آن طوری که خودش می نویسد به ترکمنستان رفته و با رفقایش جمعی را بنام اجتماع تفاهم و دموکراسی افغانستان ایجاد کرده و ریاست آن را به عهده داشته است. آقای شاهین در زندگینامه اش می نویسد: « مقالات و نوشتار های متعدد در اقتصاد سیاسی و تحلیل های سیاسی دارم که در جریده ی اقتصاد و اخبار نوید به چاپ رسیده است. به کشور های جنوب شرق آسیا، شرق دور و اروپا اعم از شرقی و غربی سفر های سیاسی و تجارتی داشتم . از حوت سال ۱۳۵۷ تا حوت ۱۳۵۸ زندانی سیاسی بودم. اکنون در رسمیت [ ؟ ] حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان از سوی بنیاد گزاران آن انتخاب شده ام. پویش سیاسی [ ؟ ] دارم ...»
کد مطلب: 225
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل