بازدید نمایندگان مردم در پارلمان از ترافیک سالنگ ها- ۱۲ عکس

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۲ ساعت ۰۵:۴۷
بازدید نمایندگان مردم در پارلمان از ترافیک سالنگ ها- ۱۲ عکس
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عکاس: محمد حسین امینی(مهرجو)
کد مطلب: 22034
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل