گردهمایی «گفتمان مردم پیرامون صلح» در بلخ - ۱۳ عکس

30 دلو 1391 ساعت 7:36


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سردار شیر زی - یکی از فرماندهان پیشین مخالفان مسلح دولت

ملالی عثمانی - فعال جامعه مدنی در بلخ

عکاس: حبیب نجفی زاده


کد مطلب: 20898

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/20898/گردهمایی-گفتمان-مردم-پیرامون-صلح-بلخ-۱۳-عکس

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com