۱
 

حکمتیار کسی را کاندیدا می‌کند که دارای تقوای ملی و اسلامی باشد!؟

تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ دلو ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۱۴
حکمتیار کسی را کاندیدا می‌کند که دارای تقوای ملی و اسلامی باشد!؟
به گزارش پیام آفتاب، گلبدين حکمتيار رهبر حزب اسلامی، گروه مخالف مسلح دولت درمصاحبه  اخيرش گفته است که حزب وی، به شرط خروج نيروهای خارجی و برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه، در انتخابات سهم خواهد گرفت.
حکمتيار در يک مصاحبۀ با تلويزيون خصوصی "کابل نيوز" گفت که طريق فعلی انتخابات که توسط خارجی ها تحميل شده، شفاف و عادلانه نيست.
وى افزود: به نامزدی خود علاقمند نيست و اگر شرايطش پذيرفته شود، کسی را کانديد می کند که دارای تقواى ملی و اسلامی باشد.
حکمتیار در ادامه خاطرنشان کرد که ما خواهان انتخاباتى هستيم که بر خروج همۀ نيروهای خارجی و تمثيل متناسب استوار باشد، نه بر اين طريقۀ غلط که توسط خارجی ها بر افغان ها تحميل شده است.
رهبر حزب اسلامی ادامه داد:‌به انتخابات باور داریم، اين حق مردم است تا رهبر مورد نظر خود را انتخاب نمايند و امانت قدرت را به کسی می سپارد که صالح و امين باشد و مورد اعتماد مردم قرار گيرد.
وی در پاسخ به سئوالی که گويا شورای عالی صلح، خواهان رفع تعذيرات عليه وی است و عکس العمل شما در این رابطه چيست؟ گفت: من تاکنون از اين موضوع، خبر ندارم اما این برای من امری کوچک و بی اهميت است .
حکمتيار تصریح کرد: من نه به کشورهای خارجی سفر می‌کنم و نه هم در بانک ها دارايی دارم تا رفع تعزيرات و تنفيذ آن، بر فعاليت‌های من تاثيری داشته باشد.
وی در مورد سپردن زندانها به طرف افغان گفت: درحالي که آمريکايی‌ها بسترهای خود را می بندند و قرارگاه‌های نظامی خود را تخليه می کنند، پس زندان ها را بايد به حکومت کابل بسپارد؛ اين يک درام  خنده آور است.
به گفتۀ وی زماني که آمريکا بخواهد کدام زندان را بيشتر تعذيب کند، پس آن را به  امنيت ملی کابل مي‌سپارد، ما نمی‌توانیم از سپردن زندان ها به حکومت افغان توقع خير داشته باشیم.
وی در رابطه با روابط اخير با حکومت افغان گفت: من با آنها کدام رابطه قابل توجیهى ندارم و منتظر تصمیم اخير کاخ سفيد در مورد سند امنيتی هستم.
رهبر حزب اسلامی خاطرنشان کرد: اگر حکومت افغان توسط آمريکا مجبور شود تا سند حضور شماری از سربازان آمريکا بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان امضا شود و دارای مصونيت قضايی نيز باشد، پس هيچگونه امکان مذاکره باقی نمی ماند.
حکمتيار گفت: پس درين صورت، ما بدون ادامۀ مقاومت بديل ديگرى نداريم و هرگونه مذاکره را بيهوده می خوانيم.
انتهای پیام/.
کد مطلب: 20529
 


 
مولوی زاده
۱۳۹۱-۱۱-۰۸ ۰۶:۱۴:۰۰
حکمتیار: بار دیگرکشور به حمام خون تبدیل میشود !!
"مجاهدین می‌خواهند با چشمان خود شاهد صحنه‌ای باشند که به اشغال‌گران درس بدهد تا هرگزخیا ل بازگشت و پا گذاشتن دوباره در این راه به ذهن شان خطور نکند .
رهبر حزب اسلامی در بخشی از این ویدئو هشدار می‌دهد که افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو، به جنگ داخلی "خونین" کشیده خواهد شد. او می‌گوید: "ما ممکن است پس از سال ۲۰۱۴ وضعیت هراس انگیزی داشته باشیم که کسی نمی تواند آن را پیشبینی کند .
------------------------------------------------------------------------------------------------

ازسالیانی که نیروهای آمریکائی وناتو وارد افغانستان شدند و جنگ ودرگیری بین طالبان ونیروها ی مذکور درجریان بوده است ، برادر حکمتیار تنها برای زنده ماندن در مخفی گاهای خود ش د ر ولایات نورستان وکنر خزیده بود و از فرط ترس و بیکاری و تنهائی،وقتش را با نوشتن رساله هائی سیاسی و اسلامی!! سپری مینمود ،نبشته هاایکه برای خودش وتعداد محدود ازپیروانش خواندنی و قابل قبول بود ولی انگیزه اصلی نوشتن آن رساله ها ریشه وقت گذرانی را داشت تا یک اثر ونوشته بدرد بخور برای،مردم افغانستان ، سایت ها ی انترنتی وابسته به ایشان هم مصروف جهاد د رعالم مجازی بودند و با نشرو ید یو وعکس های خند ه آ ور بنام مجاهدین با چهره ها پوشیده درکنار موترهای لند کروزر!! در کوه پایه های پر از برف بین کبکب ها وحیوانات برفی ، مشق وتمرین میکردند و صحنه های جهاد را بنمایش می گذاشتند ، ولی بار اصلی جنگ را همان طالبان کرام بردوش داشتند که میکشتد ویا کشته می شدند، درسالها ی اول برادر حکمتیار وحزبش حتی قادر به انجام یک عملیات هم علیه نیروهای خارجی نبود، واین عدم توانمندی مو جب شد، که تعداد ازوابسته گان این حزب با برنامه ریزی وفشار آی اس آی بردولت کابل اقدام ،به افتتاح دفتر حزب اسلامی بریاست جناب ارغندی وال ورفقایش خالد وردکی وخرم بنماید .. در سالیان اول هدف از حزبی های مئتلفه باکرزی ، این بودکه اگر بتوانند ازطریق دولت کابل توبه نامه برادررا به مقامات آمریکائی تقدیم نموده و فرمان عفو برادر را از مقامات کاخ سفید بدست آورند وبعدا از طریق مجلس شورای افغانستان برادر را به کابل دعوت بفرمایند ،تا برادر به طور آزاد به فعالیت های اسلامی خود درداخل افغانستان عمل کند و لی این توفیق نصیب کرزی نشد ومقامات آمریکائی نام مبارک برادررا از لست سیاه پاک نکردند ، براد ربا زرنگی وهوشیاری خدادادی که دارد او ضاع را ترصد میکرد ولی ازعدم توانمندی، از عملیات جهادی !! علیه نیروهای خارجی به شدت رنج میبرد و بعضی اوقات رنجش را با مصاحبه های متعدد و حتی مخالفت باکشتار مردم غیرنظامی ، مداوامیکرد وبه نحوی غیر مستقیم وانمود میکرد که چون جنا ب شان مخالف کشتار مردم بیگناه است ازعملیات های انفجاری و انتحاری خود داری میکند وبصورت بسیار ماهرانه ضعف نظامی خودرا با بیانات مهربانانه تو جیه مینمود ولی از روزهائیکه نیروهای خارجی بخصوص آمریکائی تاریخ خروج شان را از افغانستان مشخص کردند ، براد ر بیصبرانه خواب از چشمانش فرارنمود وبازهم دررویای رسیدن به قدرت غرق گردید ، وهرروز بابیان وطرح تازه ونو خودش را در صحنه سیاسی افغانستان مطرح نمود ، اگر گفته ها ومصاحبه ها وطرح های برادر را در همین شش ماه اخیر جمع بندی ومورد دقت قرار بدهید با تناقضات و اظهار نظرات متنا قص مواجه میشوید ، یکروز برای دلخوشی آمریکائی ها وغربیها همه چیز را می پذیرد ( نظام حاکم ، قانون اساسی ،اردوی ملی ، پلیس ، امنیت ، تنها میخواهد شورای 15 نفره درست کند ، روز دیگر همه چیز را رد میکند ، سخنان قهرمانانه میگوید ،ازآزادی استقلال وعزت وشرفمردم افغانستان سخن میگویدو طوری وانمود میکند که گوئی رهبر بلامنازعه این جنگ ایشان بوده ورودر رو با نیرهای دشمن جنگیده وچندین تیرازدشمن در بدن دارد ،کسانیکه برادر را نشناسند چنین باور میکنند ، در حالیکه چنین نیست اوبشتر به دادوفریاد وتظاهر وریا عاد ت دارد ، میخواهد در پایان کار خودش را همه کاره جلوه دهد ،درسالیان جنگ وجهاد ، خارجی ها و مقامات آی اس آی میخواستند، کارآئی موشک های استنگرا علیه هواپیماهای روسی امتحان کنند ،برادر را برای فیرموشک استنگر به داخل افغانستان ولایت پکتیا بردند وبرادر بصورت قهرمان( رامبو) اولین موشک استنگررا به جانب هواپیمای روسی فیرنمود که از قضای روزگار وبخت بد ش موشک استنگر به هدف نخورد و دست برادر حکمتیار به شکلی جراحت برداشت که آن هم سطحی بود ولی چون دست مهمی !! بود دکتور معالج برای دلخوشی برادر آنرا با بنداژ ضخیم وبزرگی پوشانیده بود تا از گزند آقات زمینی و آسمانی در امان باند ، عملیات نظامی با فیرچند موشک استنگر به پایان رسید و برادر با دست مجروح به پشاوربرگشت،در دفتر سیاسی حزبش در پشاور کنفرانس مطبوعاتی دایر کرد و در جمع خبرنگاران به صورت بسیار جدی ودست بسته زخمی حاضرشد ، همه خبرنگاران در انتظار شنیدن مسائل مهمی بودند، چون یک دوساعت قبل از برگذاری کنفرانس حزب برادر، سروصدای زیادی براه انداخته بود، که برادرحکمتیار مسائل مهمی را درکنفرانس مطرح میکند ، از بسکه حزب اسلامی برادر،مسئله را مهم جلوه داده بود ، بعضی از خبر نگاران با خود میگفتند، شاید سفیراتحادجماهیر شوری درکابل بدست اعضای حزب برادر اختطاف شده باشد ، بعض دیگرگمان میزند که شاید ، برای داکتر نجیب الله رهبر کابل مسئله پیش آمده باشد واز این حدث وگمانها ی آن زمان ،ولی برادر وقتی شروع کرد درتمامی یک ساعت وقت کنفرانس، نحوه جنگ و عملیات مجاهدین در برابر نیروهای کابل رابا جزئیات تشریح نمود ، چیزیکه برای خبرنگاران تازه گی نداشت و جنگ هم در منطقه عملیاتی برادر به پایان رسیده بود ، کنفرانس خبری تمام شد وخبرنگاران هم با حرکات چشم وا برو بسوی همدیگر از بی محتوابود ن کنفرانس ، سخن میگفتند ، یکی ازخبرنگاران گفت هیچ چیزتازه نبود جدیدی نبود ، این مطالب قبلا از طریق خبرگذاری ها گذارش شده. خبرنگار دیگری هم گفت ، برادر خودش هم می فهمید که مطلب تازه برای گفتن ندارد ولی ایشان خواستند برای خبرنگاران نشان دهند که دست مبارک شان درجنگ علیه دولت کابل زخم براداشته است ، خبرنگاردیگری گفت ،راستش را اگر بپرسید همان دست بستبه ایشان هم در اصل زخم جدی نداشت و گرنه ایشان خودش آن پارچه هارا برمیداشت وزخمش را برای خیرنگاران نشان میدا د، این کار ها عادت ایشان است حالا هم فکر میکنند که پایان کار است ونیروهای خارجی افغانستان را ترک میکند ودزدان بی دست وپای وزیر وکیل هم بارفتن خارجی ها ازکابل فرار میکنند ، وایشان باید خودش را به عنوان کاره اصلی دردراخل وخارج معرفی کند، که الحمد لله حزب اسلامی افغانستان به رهبری براد حکمتیار به پیروز ی رسید، درحالیکه همه مردم دنیا هم درداخل وهم درخارج میدانند که طرف اصلی قضیه طالبان است نه برادرحکمتیار ، اگر مسئله شکست وپیروزی هم مطرح باشد ، پروز اصلی میدان جنگ آی اس آی ، سازمان اطلاعاتی جهنمی پاکستان است و در قدم بعدی همان طالبان کرام که به عنوان ملیشاهای نظامی ، علیه منافع مردم افغانستان عمل کردند ، نه برادر حکمتیار که هیچکاره بوده وبه عنوان دست شکسته، بارگردن ای اس گردیده است ، اگربراد کاره میبود آی اس آی مجبور نمیشد که طالبان را ایجاد کند وخرچ خزانه را چند برابر سازد، گرچه براساس اطلاعات درزکرده به بیردن مصارف برادرحکمتیار از قسمت بودجه عساکر زخمی ومعلول ارتش پاکستان پرداخت میشود ولی به هرصورت همین مصارف بازهم ضربه کمرشکنی به خانواده های بی سرپرست ارتش پاکستان وارد میکند ودعای بد آنهاست که این برادر درزندگی خودش هیچ گاه خیرندیده است منتها دراین حال واحوال کنونی ، برادر از مخفیگاه خودش بیرون آمده و کما فی السابق داو فریاد راه انداخته است ، برادر خودش هم درهراس است که با خروج نیروهای بیگانه اگر به کابل برود میتواند حد اقل زنده بماند بیچاره برادر برای ماندن درکابل سخن از ائتلاف با بدنام ترین افراد مانند استاد عطاء و حنیف اتمر میگوید که خود بیانگر تشویش ونگرانی جدی سیاسی از آینده نا معلو مش درکابل میباشد ...ودرواقع این هر دو جناب ( برادر حکمتیارامیر حزب اسلامی و برادر حنیف اتمر رهبر حز ب حق وعدالت ) از آینده تاریک خودشان در آینده نگران اند و برا ی رفع نگرانی باهم ائتلاف میکنند.. کند هم جنس باهم جنس پرواز کبوتر با کبوتر زاغ با زاغ
و اما آنچه در این پیام جناب عالی از همه بیشتر جلب توجه میکند پیش گوئی براد ر ازوقو ع یک جنگ داخلی خونین است که بعد ازخروج نیروهای خارجی ازافغانستان ، رخ خواهد داد این پیش بینی ،درواقع یک اخطار است که برادر برای مخالفین میدهد که درصورت عدم طبعیت از فرامین امیر حزب اسلامی ،جناب اشان حاضر است که کشوررا به حمام خون مبدل کند، زیرا اینبار مانندگذشته نیست ،انزوای بیش از حد چندین ساله در مخفی گاه های سرد وخنک طاقت فرسای نورستان کنر و بالا رفتن سن وسال وبدنامی و رسوائی دنیا وآخرت وبسا مسائل آشکار وپنهان دیگر، صبروحوصله برادر را به آخررسانده است ، این ،بار برادر، باید به کرسی زعامت ورهبری تکیه کند و برای دعوت اسلامی !! از رسانه ها ی جمعی باید به عنوان شخصیت علمی انقلابی و اسلامی ظاهر شود ،ازتلویزون کابل قرآن تفسیر کند و سیره رسول الله را برای پیروانش بیان فرماید، تامردمان بیشتری به این دین کافرشوند !! و هزار باید های دیگر، برا ی تحقق این باید ها بازهم اگر ایجاب کند ، جناب شان کشوررا دویاره به حما خون تبدیل میکنند ،چون درد و مصیبت موشک باران 15 سال قبل شهر کابل به فراموشی میرود ، ولی آنچه را برارد پنهان میکند این است که آیا طالبان کرام که خودرا وارث بی قید و شرط امارت اسلامی ساقط شده میدانند، برای برادراجازه حضور درکابل را خواهند دا د، آ یا طالبان قبول خواهند کر د که برادر با آن همه سابقه درخشان و پر افتخار ش که ازمنفورترین چهره های سیاسی در افغانستان محسوب میشود، د رامارت اسلامی سهیم گرددو یا به عنوان وزیرخارجه امارت اسلامی اظهاروجود فرماید ،مهم تر ازهمه اینکه طالبان با پذیرفتن چنین شخصیت منفور وبدنام درکنار خود شان چه چیزی را بدست خواهند آورد ، به جز از کوله بار سنگینی از بدنامی و مسئولیت کشتار ویرانی مردم یک شهر،بنام کابل آنهم با شلیک شش هزار موشک در بیست وچهار ساعت!! ، این پرونده سنگین را هیچ موجودی هم برداشت کرده نمیتواند بخصوص که طالبان با کمال ودقت تمام برادر را می شناسند که او برای رسیدن به قدرت پابند هیچ اصل واصول مسلمانی وکافری نیست اصل وحقیقت به نزد براد همان یک چیز است که قدرت است ، طالبان کرام میدانند که اگر اورا به عنوان وزیرفوائد عامه وسرحدات خود شان هم بپذرند بدون شک وتردید اندکی نخواهد گذشت که طرح کوداتاهای دیگری را طرح ریزی نمایند بناءبا توجه به شناختی که از عمر مبارک ایشان موجود است خدای رحمان را سپاس که منصب زعامت و امارت وریاست هیچ ملتی را نصیب شان نفرموده اند و از نکبت قدوم ایشان هر حرکتی را که جناب شان حضور داشته اند ذات باری تعالی منجر به شکست گردانیده است این بار سنت الهی باردیگر تکرار میشود انشا الله وسیعلم الذین ظلمواای منقلب ینقلبون مولوی زاده
(4045)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل