تصاویر مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان روزنامه نگاری دانشگاه بلخ - ۱۸ عکس

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۳۰
تصاویر مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان روزنامه نگاری دانشگاه بلخ - ۱۸ عکس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


عکاس: حبیب نجفی زاده
کد مطلب: 20202
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل