دیار دگر/ نذیر ظفر

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ جدی ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۱۶
دیار دگر/ نذیر ظفر
آمده‌ام مـــــــن به دیار دگر
در گرو فصـــل بـــــــهار دگر
صوت خوش بلبل شوریده حال
نغـــــــمه‌ی عشقست به تار دگر
خنده‌ی هر غنچه بدل‌های باغ
شور دهـــــــد پـــای شرار دگر
گرچه نداری تو هـــوای وصال
نیست مــــــرا مـــــیل نگار دگر
یاد دو چــــشمان خــــــماری تو
کرده مرا غرق خــــــــــمار دگر
خال تو چــــون دانه به مرغ دلست
تا بکــــــنی بـــــاز شـــــکار دگر
وقتیکه در کـــــوی تو بودم مقیم
بود مرا لیـــــل و نـــــــــهار دگر
فرقـــــــــت روی تو مرا زار کرد
نیســت به دل صــــبر و قرار دگر
کی شود ای شــــوخ ببیند (ظفر)
چهره‌ی گلــــــــــگون تو بار دگر


نذیر ظفر
سیدنی/استرالیا
26/12/2012
کد مطلب: 20118
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل