۱
 

اشک محرم/نذیر ظفر

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ قوس ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۲۳
اشک محرم/نذیر ظفر
هر چه دیدم به گلـــستان گریان
لاله و نرگـــس و ریحان گریان
ماه نو قامت خـــم گشـــته از او
ابر پژمـــــــرده و باران گریان
بلــــبل و هدهد و مرغان چــمن
بسته منـــقار ز الــــــحان گریان
قــــلم و کاغــــــذ و دوات غمین
خط و تـــحریر و سخندان گریان
شاعر و شــــعر بهم نوحه سرا
غزل و چامـــه و دیوان گریــان
مسجد و منبر و محــــراب ازآن
شده با چهره گریــــــــــان گریان
همــه در ماتـــــم اولاد بـــــتول
اشـــــک در چشم پریشان گریان
کربــــلا تا به قیامت مغموم
تا ابد چــــشم مســـــلمان گریان
از لـــب پر عطـش سبط رسول
ماهــی در آب به جولان گریان
خیمه‌ها آتـــــــشی دارد به زبان
خصم مأمور و یتـــــیمان گریان
دشت و هامون و بیابان پر خار
شام تاریک غریبـــــان گریان
دست و بازوی علــــــمدار قلم
خواهر شــاه شهـــــــیدان گریان
کودکــان بـسته و بیـــمار به غل
ره بــسی دور و یتــــیمان گریان
طــــفل شــیرخواره تبـسم بر لب
از کـــمان ناله‌ی پیـــکان گریان
به سر نی سر خونیــــن حسین
هــــــــمه بر قــاری قران گریان
عرش تا فرش مصیبت‌دار است
بـــدر و خورشـــید فروزان گریان
زین عزا قلب محمد (ص) مجروح
خاتــــم جـــــــمله رسولان گریان
مرتضی چــشم تر از قـره العین
اولیا بی سروسامـــــــان گریان
مهــدی در غیبت و عیسی به سما
مریــــم و فاطــمه همسان گریان
جــشن خونست و محرم شده باز
ظفر از ســــوز دل و جان گریان


نذیر ظفر – 2012/20/11 لویزیانا - امریکا

کد مطلب: 19767
 


 
جلیل پروانی
۱۳۹۱-۰۹-۰۹ ۱۱:۲۳:۰۰
دست مریزاد شاعر عاشورایی! چشمان گریانت به جمال نور روشن و دهان شکر ریزت به آب کوثر شیرین! (3804)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل