معرفت/ نذیر ظفر

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۴۹
معرفت/ نذیر ظفر
از تو ای آرام دل یک لحـــظه هجران ساده نیست
رفـــتن روح از بدن در کــــــشور جان ساده نیست
غرق دنـــــــیای جـــنون بودن اگر چه مشــکلست
با جنون عــــهد وفا در کـــــوی جانان ساده نیست
آمــــــــدم تا معر فـــت یابـــــم دریــن انبار خاک
نور جوییــــــــــدن بدون چــشم ایمان ساده نیست
هر که از فـــــکر خود هر چـــــیزی تـــخیل می‌کند
بـی کمال عـــــقل ره در ســوی کیوان ساده نیست
رفـــــت و آمــــدها هزاران ســال دارد زندگی
صد هزاران سال دیگر درک با آن ساده نیست
عــــهد بــــستن باشد آســـان در امـــور زندگی
عزم راســخ در وفا با عهد و پـــیمان ساده نیست
هر که را انسان توانی خواند از روی حـــــــــضور
تاج (کر منا) به سر کردن به انـــــــــسان ساده نیست
                      
نذیز ظفر
لویزیانا
12/17/11
کد مطلب: 19637
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل