کتاب \"اندمه ها\" اثر خلیل حیفی منتشر شد

تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ سنبله ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۰۵
اهل فرهنگ، ادبیات و هنر افغانستان در هر گوشه ای از جهان با نام خلیل حیفی شاعر، نویسنده و ادیب کم نظیر سیاسی به خوبي آشنا است. در این هفته کتاب اخیر محترم خلیل حیفی"اندمه ها" به وسیله محترم سید همایون (فعال فرهنگی در شهر ونکوور کانادا و برادر محترم خلیل حیفی)، بدست ما رسیده است.
اندمه ها در 124 صفحه نگارش شده با پوش و صحافت زیبا اقبال چاپ یافته است. حیفی شاعر نازکسرا است. در این کتاب به زبان ویژه بیدل امروز سخن آغاز کرده است. اشعار و نبشته های حیفی به تابلوی نقاشی شده مانند است که از ذهن پر تراوش حیفی به سوی عینیت آشکار میشود و به تعریف امروز آفریده های حیفی سنگر شکست ناپذیرِ نبرد است که در میدان جنگ تعبیه شده است. ویژگی های اشعار حیفی نوآوری های آن در گستره ی لفظ و معنا است به دلیل آنکه چیزی را من در آفریده های هنری آن مشاهده می کنم که دیگران به آن کمتر دسترسی دارند.
به گفته محترم داکتر اکرم عثمان: "آقای خلیل حیفی نویسندگی را نه از سر تفریح و تفنن و ارضای تمایلات فردی پیش گرفته بلکه به عنوان یک انسان متعهد و ملتزم در برابر قضایای اجتماعی و ملی، آثاری به رشته ی تحریر درآورده که همه از طعم و حلاوت خاصی برخوردار می باشند."
دست اندرکاران نشریه ی زن در ونکوور کانادا این پشتکار آقای حیفی را یک خدمت بزرگ فرهنگی به نسل جوان دانسته به کارهای بعدی جناب حیفی موفقیت ها آرزو می برد.

نمونه ای از کتاب اندمه ها
غـوغـای تمـدن پیامـی جــز نــوای غــم نــداشت
سـر بـه صحــرا می زنـم تـوصیـف مـجـنون میکنم
"حیفی"


ساقی:
ای هنگامه ساز بزم مستان
ای، پرتو تجلی نغز خیال:
من در دل شهر شب
ساغر نیاز بسوی جولانگاه ناز تو دارم.
ساقیا:
می بده
زان می که از پستان رز
در گلوی خشک ایام ریزد
و در کهنه معبد هوس
ناله های طمع را در دل تنگم بشکند.
ساقیا:
می بده
زان می که در دل خم جوشد،
رنگی بیرنگی بخشد
و فروغ بیخودی افروزد
ساقیا:
می بده
زان می که در پهن دشت هوس انگیز شهر
از آشوب تمدن بیگانه ام سازد
و خوشه چین مرزعه سبز دهقانم کند.

بهار 1345- حیفی
 
ارسال توسط: امان معاشر
کد مطلب: 18640
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل