مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت / ۱۹

مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت یک نهاد جوان در ساختار حکومت افغانستان است که در اواخر سال ۲۰۰۸ به هدف پر کردن خلاء اطلاعاتی میان حکومت، رسانه‌ها و مردم بوجود آمد. کارمندان مسلکی حوزه رسانه‌ها و ارتباطات این مرکز با شریک ساختن اطلاعات، روابط میان رسانه‌ها و نهادهای دولتی را بهبود می‌بخشند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ اسد ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۲۷
مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت / ۱۹
برای دانلود این خبرنامه (نشریه) اینجا کلیک کنید
مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت یک نهاد جوان در ساختار حکومت افغانستان است که در اواخر سال ۲۰۰۸ به هدف پر کردن خلاء اطلاعاتی میان حکومت، رسانه‌ها و مردم بوجود آمد. کارمندان مسلکی حوزه رسانه‌ها و ارتباطات این مرکز با شریک ساختن اطلاعات، روابط میان رسانه‌ها و نهادهای دولتی را بهبود می‌بخشند.
توزیع و تشریک اطلاعات و تقویت روابط مسلکی و رسانه‌ای میان ارگان‌های دولتی و رسانه‌ها، ظرفیت سازی مسلکی، آگاهی عامه و بررسی و تحلیل رسانه‌ها فعالیت‌های عمده این مرکز می‌باشد. خوشبختانه مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت امروزه به حیث مجرای مورد اعتماد اطلاع‌رسانی در سطح حکومت افغانستان تبارز کرده است. رسالت این مرکز تسریع روند اطلاع‌رسانی حکومت به مردم می‌باشد. کارمندان مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت برای انجام این مأموریت، روزانه با سخنگویان نهادهای حکومتی، اعضای رسانه‌های آزاد داخلی و بین‌المللی و نماینده‌های مردم کار می‌کنند.

این مرکز، منحیث مهمترین مرکز اطلاعات و ارتباطات حکومت با داشتن امکانات ذیل از زمان گشایش تاکنون خدمات با ارزشی را ارائه کرده است:

تالار مطبوعاتی این مرکز با داشتن امکانات مدرن چون سیستم پیشرفته تنظیم صدا، سهولت ویدیو کنفرانس با بیرون از مرکز، ترجمه همزمان و محل تهیه گزارش برای ژورنالیستان مجهزترین و مصروف‌ترین تالار مطبوعاتی در افغانستان است.

مرکز منابع رسانه‌ای این مرکز دارای انترنیت سریع، کتاب‌های معتبر و آرشیف دیجتلی است که برای استفاده ژورنالیستان، محصلین و کارمندان دولتی ایجاد گردیده است. برای ارتقای ظرفیت‌های مسلکی دست اندرکاران مطبوعات، این مرکز سمینارها وگارگاه‌های آموزشی را به شکل دوره یی برای ژورنالیستان رسانه‌های آزاد و کارمندان مطبوعاتی دولت مهیا می‌سازد. به منظور سهولت هرچه بیشتر و دسترسی به اطلاعات موثق، معتبر و بر وقت، کارمندان این مرکز ژورنالیستان داخلی و خارجی را با بخش‌های مطبوعاتی وزارت خانه‌ها و دفاتر ولایتی وصل و رهنمایی می‌نمایند. استدیوی تولید این مرکز علاوه از تهیه و تولید فلم‌های مستند و پیام‌های آگاهی عامه، کاپی ثبت شده کنفرانس‌های مطبوعاتی را در صورت نیاز و تقاضای ژورنالیستان در اختیار شان قرار می‌دهد وهمچنان خلاصه این اطلاعات در ویب سایت مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت همزمان قابل دریافت می‌باشد.
هر یک از این فعالیت‌ها اصول رهبری دولت را در بخش ارتباطات جمعی تقویت می‌بخشد. مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت از دوپایه اساسی، اداره و برنامه‌ها متشکل است. در بخش برنامه‌ها، روابط با رسانه‌ها و هم آهنگی، مدیرت‌های ارتقاء ظرفیت و ارتباطات، توسعه آگاهی عامه و نظارت و تحلیل رسانه‌ها فعالیت‌های اساسی را در راستای رسیدن به اهداف مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت انجام می‌دهند.

بخش‌های برنامه مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت: بخش امور رسانه‌ها هدف عمده بخش امور رسانه‌ها تقویت فضای اعتماد، تأمین روابط نزدیک میان ارگان‌های حکومتی و رسانه‌ها و نیز ارایه معلومات دقیق و بر وقت می‌باشد. تدویر کنفرانس‌های خبری برای سخنگوی ریاست جمهوری و اعضای بلند پایه حکومتی، تنظیم مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی، و مهیا ساختن تسهیلات لازم در مرکز و و لایات برای ارگان‌های حکومتی و رسانه‌ها از جمله فعالیت‌های عمده این بخش می‌باشد.

بخش ارتقاء ظرفیت بخش ارتقاء ظرفیت مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت به هدف بلند بردن ظرفیت‌های کاری دفاتر اطلاع‌رسانی حکومت و ژورنالیستان رسانه‌های آزاد در کابل و ولایات ایجاد گردیده است. این بخش از بدو تأسیس تا حال توانسته است به تعداد هشتاد ورکشاپ آموزشی را برای بیش از ۶۰۰ ژورنالیست و کارمندان اطلاع‌رسانی ارگان‌های دولتی و نهادهای مستقل تدویر نماید.

بخش آگاهی عامه آگاهی عامه یکی از فعالیت‌های عمده مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت بوده که هدفش بلند بردن سطح آگاهی مردم و کارمندان اداره‌های دولتی افغانستان می‌باشد. بخش آگاهی عامه سعی می‌نماید تا با استفاده از وسایل اطلاع‌رسانی ممکن در کشور، برنامه‌های آگاهی دهی جدیدی را طرح و تطبیق نماید تا به نیازمندی‌های معلوماتی رسیدگی نموده باشد. بخش آگاهی عامه فعالیت‌های حکومت افغانستان را از طرق مختلف مانند انترنت، نشرات چاپی، گردهمایی‌ها، فلم‌های مستند و پیام‌های رادیویی و تلویزیونی، منعکس می‌سازد.

بخش بررسی و تحلیل رسانه‌ها بخش بررسی و تحلیل رسانه‌ها یکی از شعبات مهم دیگری مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت بوده که رسانه‌های چاپی و الکترونیکی را بررسی و تحلیل می‌کند. این بخش روزانه دو مرتبه تحلیل رویدادهای مهم ملی و بین‌المللی را در مورد افغانستان به هیئت رهبری و مقامات عالی رتبه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم می‌نماید. برنامه‌ها توسط بخش اداری حمایت می‌شوند. این مدیریت شامل بخش مالی، تدارکات، منابع بشری و امنیت می‌باشد. بخش اداری به عنوان عاملی فعال در حمایت تدارکاتی اجرای قوی برنامه‌های مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت ایفای نقش می‌نماید.
کد مطلب: 18246
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل