ولسی جرگه وزیر خارجه را استجواب کرد

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۴۵
ولسی جرگه وزیر خارجه را استجواب کرد
ولسی جرگه کشور روند استجواب از 15 وزیر کابینه‌ را با استجواب از وزیر خارجهی پایان داد.
بر اساس فیصله‌ ولسی جرگه، 15 وزیر کابینه‌ که نتوانسته بودند بیش از 40 درصد بودجه‌ انکشافی سال 1389 خودرا به مصرف برسانند، در دوهفته‌ گذشته در نشست‌های عمومی این مجلس مورد استجواب قرار گرفتند.
در پایان روز روند استجواب از وزیران، روز گذشته زلمی رسول وزیر خارجه‌ی کشور مورد استجواب اعضای ولسی جرگه قرار گرفت.
بر اساس سند قطعیه‌ی سال 1389، وزارت خارجه‌ی کشور در سال 1389 هشت و نیم میلیون دالر بودجه‌ی انکشافی داشته است که از این میان تنها 22 درصد آن را به مصرف رسانده است.
با این حال، زلمی رسول، وزیر خارجه در پاسخ به پرسش‌های اعضای ولسی جرگه گفت که بخش اعظم بودجه‌ی انکشافی این وزارت به خریداری سفارت‌خانه‌ها، اعمار ساختمان‌های جدید و بازسازی تعمیرهای این وزارت در داخل و بیرون از کشور بوده است.
وزیر خارجه‌ی کشور گفت که اعمار سفارت‌خانه‌ی افغانستان در اسلام‌آباد و خریداری تعمیر سفارت‌خانه‌ی افغانستان در اسلو پایتخت ناروی، دو پروژه‌ی عمده‌ی وزارت خارجه بوده است که به دلیل شفافیت و زمان‌گیر شدن امضای قراردادهای آن‌ها در قانون تدارکات در سال 1389کامل نشده و از این‌رو پول آن‌ها مصرف نشده بود.
وی گفت دو پروژه‌ی یادشده در سال روان خورشیدی تطبیق گردیده است.
در همین‌حال، نمایندگان افزون بر چگونگی عدم مصرف بودجه سال 1389 وزارت خارجه، پرسش‌های‌شان  را در مورد مشکل‌های مهاجرین افغان در خارج از کشور و چگونگی توزیع ویزا برای شهروندان کشور مطرح کردند.
با این‌حال، وزیر خارجه‌ی کشور به اعضای مجلس گفت که این وزارت در نظر دارد تا ریاست‌های وزارت خارجه در ولایت‌های بدخشان و خوست را برای رفع مشکل‌های شهروندان کشور ایجاد کند.
به گفته‌ی وزیر خارجه‌ی کشور، با ایجاد ریاست‌های یادشده به مشکل توزیع پاسپورت و ویزا رسیدگی خواهد شد.
وزیر خارجه‌ی کشور هم‌چنین به اعضای ولسی جرگه گفت که دو هیات این وزارت برای رسیدگی مشکل‌ پناه‌جویان افغان به یونان رفته بود و قرار است قونسلگری افغانستان در یونان ایجاد گردد.
همین‌گونه، وزیر خارجه کشور گفت که به مشکل ناشی از ثبت‌نام مریض‌داران در هندوستان نیز رسیدگی کرده‌اند.
وی گفت مریض‌داران افغان که در گذشته می‌بایست در سفرشان به هندوستان خودرا ثبت اداره‌ی پولیس آن کشور می‌کردند، حال می‌توانند بدون راجستر کردن خود، برای تداوی به شفاخانه‌های آن کشور مراجعه کنند.
با این‌حال، درپایان پروسه‌ی استجواب از وزیران، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه گفت که روز دوشنبه در مورد قناعت و یا عدم قناعت اعضای مجلس از 15 وزیری که مورد استجواب قرار گرفته‌اند، فیصله خواهند کرد.
کد مطلب: 17684
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل