وزیر مالیه از افزایش ۱۴ درصدی بودجه سال ۱۳۹۱ خبر داد

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ دلو ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۰۱
وزیر مالیه از افزایش ۱۴ درصدی بودجه سال ۱۳۹۱ خبر داد
وزیر مالیه از افزایش چهارده درصدی بودجه عادی برای سال مالی ۱۳۹۱ خورشیدی خبر داده است.
عمر زاخیلوال، که طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۱ را به مشرانوجرگه ارایه می کرد، گفت که یک علت اصلی افزایش بودجه، بیشتر شدن نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین کارمندان بخش معارف و تحصیلات عالی است.
آقای زاخیلوال گفت که مجموع بودجه عادی برای سال پیش رو، بیش از یکصد و سی و چهار میلیارد افغانی (بیش از ۲.۷ میلیارد دالر) است که حدود هفتاد و شش درصد آن صرف پرداخت حقوق کارمندان ادارات دولتی می شود.
آقای زاخیلوال گفت: «افزایش مصارف امنیتی، سرمایه گذاری در بخش معارف و تحصیلات عالی، از فشارهای عمده بر بودجه عادی سال ۱۳۹۱ است.»
او افزود: «افزایش سه هزار نفر سرباز ارتش، بیست هزار پولیس محلی جدید، و مصارف بیش از بیست و سه هزار پولیس ملی که هفده هزار آن در جریان سال ۱۳۹۰ جذب شدند، بر بودجه تاثیر داشته است.»
علاوه بر این، به گفته وزیر مالیه، پنج هزار و پنجصد نفر بر تعداد کارمندان اداره امنیت ملی و حدود دوازده هزار نفر بر تعداد معلمان مکاتب و دانشگاه ها اضافه شده است که پرداخت حقوق آنها نیز شامل بودجه عادی سال جدید می شود.
آقای زاخیلوال گفت که پنجاه و هفت درصد کل بودجه عادی افغانستان، مربوط به مصارف بخش امنیتی می شود و حدود هفده درصد آن به بخش معارف اختصاص یافته است.
وزیر مالیه همچنین گفت که کاهش حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، باعث می شود که دولت مسؤولیت بیشتری را در زمینه مصارف خود برعهده گیرد.
به گفته آقای زاخیلوال، در حال حاضر حدود چهل و دو درصد بودجه عادی افغانستان از کمک های خارجی تامین می شود.
مشرانوجرگه براساس قانون اساسی، پانزده روز فرصت دارد تا طرح بودجه را ارزیابی کند. در صورت تائید مشرانوجرگه، این طرح به ولسی جرگه می رود.
ولسی جرگه در هفته های اخیر، حکومت را در مورد چگونگی مصرف بودجه توسعه ای سال ۱۳۹۰، زیر فشار قرار داده است.
ولسی جرگه  گزارش کرده که بسیاری از وزارت خانه ها، نتوانسته اند بیشتر از چهل درصد بودجه توسعه ای خود را مصرف کنند.
برخی از اعضای ولسی جرگه هشدار داده اند که اعضای کابینه را در مورد چگونگی مصرف بودجه توسعه ای، استیضاح خواهند کرد.
کد مطلب: 17304
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل