متن کامل بیانیه ملا عمر به مناسبت عید فطر سال ۱۳۹۰

« آينده ما متعلق به استقلال همه جانبهء ماست، اگر یک کشور مستقل نداشته باشیم آينده ما بردگی خواهد بود، وبادار هیچگاه برای غلام خود آنچه را نمی پسندد که برای خود می پسندد، بلکه تنها او را من حیث یک حربه وآله استعمال میکند، به همین سبب در یک دههء گذشته اشغالگران برای این سرزمین پروژه های بزرگ واستراتيژيک که در آن بندهای بزرگ آب، نظام ملی توليد برق وصنايع بزرگ شامل است تکميل نه کرده اند که آن برای اقتصاد کشور ما اهميت حياتی دارد، بلکه بر عکس بطور آشکار وپنهان به آتش تعصبات سمتی وقومی دامن زده اند وجوانان را بسوی جنگهای لسانی وسمتی کشانیده اند که این به معنای بربادی آينده کشور ماست، این فریضه ملی واسلامی ما وشما ميشود که نسل جدید خویش را از تاثیرات تبلیغات مغرض دشمن نگهداریم.»
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ سنبله ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۴۵
متن کامل بیانیه ملا عمر به مناسبت عید فطر سال ۱۳۹۰
پیام عالیقدر امیر المومنین به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر
بسم الله الرحمن الرحیم  الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله و الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله ال‍ذي نصر عبده، وأعزّ جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلوة والسلام علی من لا نبي بعده وبعد:
همراه با تبریکی عید سعید فطر کامیابی های مسلسل مجاهدین را در کشور برای مردم مجاهد افغانستان وهمهء امت اسلامی تبریک میگویم، خداوند متعال روزه، جهاد وهمه زحمات تان در راه حق را قبول نماید. میخواهم با استفاده از این فرصت مبارک نظریات خویش را در بعض امور مهم به شکل ذیل با شما شریک سازم:
دربارهء وضعیت کنونی جهاد:
دشمنان اسلام وافغانستان امسال را یک مرحله قاطع برای شکست مجاهدین ورسیدن به اهداف شوم خویش دانسته بودند، تا آنکه آنان مردم خود وجهانیان را در انتظار تغییرات بنیادی وضعیت جنگی در همین مدت قرار داده بودند، مگر الحمد لله در ساحهء عمل همه برنامه های شان برعکس توقعات شان ثابت شد، وامسال دشمن نسبت به سال گذشته متحمل خسارات جانی ومالی زیادی گردید، مجاهدین به نصرت خداوند متعال وبه همکاری مردم مجاهد خود در همهء امور روز مره خويش رو به پيشروي اند، آنان نسبت به گذشته ها با تاکتیک های دشمن بيشتر بلد شده اند، با گذشت هر روز وسایلی که باعث تلفات بیشتر دشمن میگردد در دسترس مجاهدین قرار میگیرد واینک مردم شاهد تلفات ،جراحت برداشتن بیشتر دشمن وسقوط طیاره های آنان میباشند. از سوی دیگر همکاری بی شائبه مردم، نفوذ روز افزون مجاهدین در صف های دشمن، توسیع ساحه جهاد در گوشه وکنار کشور، افزایش روزانه وبی سابقه عملیات وتاکتیک های جدید، عملیات پیروز مندانه بر مراکز حساس ومهم جانب مقابل، از پا در آوردن افراد بزرگ دشمن در شمال وجنوب کشور، اضافه بر اینهمه نظم موفق اداری ونظامی مجاهدین که به اثر آن تحت رهنمایی رهبران، لوائح ونظارت امور، به پیش میرود، اینهمه آنچه هست که به ما مژده پیروزی قریب وآيندهء روشن میدهد. اگر دست آوردهای عملیات امسال که موسوم به بدر میباشد با سالهای گذشته مقایسه گردد، وشکست پیهم دشمن، تخلیه مناطق، مرگ ومیر وحالت متزلزل بی سابقه رژیم کابل به شکل دقیق دیده شود پس از یکسو، تصویر واضح، روحیهء قوی، ومورال عالی مجاهدین، واز جانب دیگر تصویر زوال همه جانبهء دشمن در مقابل چشمان ما قرار میگیرد.
به همین شکل در سطح جهانی وضعیت برای امریکا چنان نیست که قبلا بود، امریکا به سبب پالیسی های ناکام وجابرانهء خود در همهء جهان مواجه با نفرت عامه میباشد، اقتصاد امریکا نسبت به هر وقت دیگر دچار مشکلات اساسی میباشد، مردم کشورهای عضو ناتو روزانه دربارهء جنگ افغانستان حقایق را درک میکنند ودر اذهان عامه موقف ضد این جنگ بی هدف قوت می گیرد، کشورهای شامل در ائتلاف اشغالگر یکی پی دیگر عساکر خویش را خارج میسازند، کشورها ومردم منطقه از سیاست زورگویی امریکا شديداً بی حوصله شده اند که در مجموع این حالت مژده پیروزی جهاد مقدس ما را میدهد.
درباره عقب نشینی نیروهای محدود امریکایی از افغانستان:
قبل ازهمه بايد بگويم که خارج نمودن تعداد محدود نيروهای اشغالگر به صورت کلی حل مشکل افغانستان شده نه ميتواند بلکی جهاد به قوت خويش ادامه خواهد داشت، بخاطريکه اين اقدامات نمايشی قضيه افغانستان را ديگر هم پيچيده ميسازد ونتائج زيان باری دارد، نيروهای اشغالگر بايد توسط اخراج هرچه عاجل همه نظاميان خود حل دائمی وقناعت بخش را به اين مسئله جستجو نمايند.
دربارهء پایگاههای دایمی امریکایی در افغانستان:
ملت افغانستان به هیچ وجه آماده نیست که امریکایی ها اینجا پایگاههای دایمی داشته باشند. افغانها اینجا موجودیت کم يا زياد نيروهای اشغالگر را به معنای اشغال اجنبی میدانند، اگر امریکایی ها درینمورد نیز از زورگویی کار میگیرند وخواسته های مردم افغانستان ومقاومت جهادی را درنظر نه میگيردند پس از این نیز چنان توقع داشته باشند مثل اشغال ده ساله افغانستان که در نتیجهء آن بعد از به مصرف رسانیدن ملیاردها دالر وکشته شدن هزاران عسکر برای یک لحظه هم نمیتوانند در کابل احساس آرامش وسکون کنند.
همهء مردم بخصوص شخصیت های علمی، سیاسی وصاحب رسوخ در کشور باید درتفاهم با امارت اسلامی به اتفاق دربارهء پایگاههای اشغالگران يک موقف مشترک ملی را اتخاذ نمايند، وبه امریکای ها واضح سازند که در کشور ما همهء ملت متفقانه دربارهء پایگاههای دایمی خارجی ها نظر مخالف دارند.
اشتراک در روند پشتیبانی از پایگاههای دایمی اگر به نام جرگه باشد ویا پارلمان تنها وتنها خاین ووفا دار با دین وخاک خویش را از هم جدا میسازد.
دربارهء آیندهء کشور:
پاليسی ما اینست که افغانستان درآينده دارای نظامی واقعاً اسلامی وبرای همهء ساکنان کشور قابل اعتماد باشد، همهء اقوام وملیت های کشور در آن جای داشته باشند، وکار به اهل آن سپرده شود، با کشورهای جهان و منطقه روابط متکی به احترام متقابل واستوار به موقف منافع اسلامی وملی داشته باشد، وهمه توجه آن بر این باشد که خسارات مادی ومعنوی ناشی از جنگ بیشتر از سی سالهء کشور را جبران کند، اینکه افغانستان زمین های وسیع زراعتی، معادن غنی ومنابع بیشمار انرژی دارد، پس در حالت صلح وامنیت ميتوانيم دراين عرصه ها سرمايه گذاری نمايم واز بربادی، فقر، بيکاری، عقب ماندگی بی علمی که عامل همه مشکلات اجتماعی واقتصادی شمرده ميشود نجات يابيم.
بر خلاف تبلیغات دشمنان، امارت اسلامی در ارتباط به قدرت وسلطه هیچگاه پالیسی انحصار طلبانه ندارد، افغانستان مثليکه خانه همه افغانها است، همچنان همه افغانها درحفظ وآباد نمودن آن حق ادای مسئولیت دارند، تغیرات آینده نباید مانند آنچه که بعد از شکست کمونيزم به وقوع پيوست و باعث چپاول دارایی کشور وتخریب همه جانبه ادارات دولتی گردید باشد، بلکه برای این کار تدابیر مستحکم اتخاذ میگردد، که در صورت پیروزی مجاهدین تمامی دارایی های ملی، دوایر دولتی وپیشرفت های بدست آمدهء سکتور خصوصی محافظت گردد، وکدرهای مسلکی کشور وتجار ملی بدون هیچ نوع تبعیض برای خدمت دین ووطن تشویق بیشتر گردند.
دربارهء مذاکرات:
امارت اسلامی عامل بحران کنونی کشور را موجوديت نيروهای اشغالگر، بمباردمان کورکورانه، عملیات شب هنگام، ظلم، شکنجه ها وحاکميت به زور آنها ميداند وحل مسائل را در اختتام اين همه مظالم می بيند وهمچنان تأمین مصلحت های دینی ودنیوی کشور وهموطنان را دربر پانمودن یک نظام واقعا مستقل واسلامی می پندارد. برای رسیدن به این هدف بر هر راه مشروع غور وتأمل صورت گرفته ميتواند. تماس هایی که بخاطر تبادله اسیران با بعضی جهت ها تا حال صورت گرفته است هیچگاه مذاکرات همه جانبه برای پایان دادن به مشکل کنونی کشور پنداشته نمیشود، البته امارت اسلامی بحيث يک ارگان منظم سياسی ونظامی در اين بخش اجندای معين ومستقل دارد که هميشه آن را اعلام نموده.
دربارهء کنفرانس آیندهء بن:
این کانفرانس تفاوتی به کنفرانس ده سال قبل نه خواهد داشت زیرا نمايندگان واقعی مردم افغانستان درآن وجود ندارند، ونه هم توجه به حل اساس وواقعی مشکلات افغانستان درآن صورت ميگيرد، مثل کنفرانسها وجرگه های قبلی اين کنفرانس هم اهداف نمايشی وتبليغاتی را پی ميبرد، آنها ميخواهند توجه جهانيان را از حل واقعی مسئله افغانستان به طرف ديگر منصرف سازند وچيزهای درآن گفته خواهد شد که قبلاً در قصر سفيد وپنتاگون به آن فيصله شده باشد.
ما همهء آن جهانیان را که در موضوع افغانستان دخیل اند مشوره میدهیم که عوض حل مصنوعی ونمايشی مسئله افغانستان درجستجوی حل واقعی وعملی آن شوند، آنها حقایق عینی را در افغانستان درک کنند، در صورتيکه مداخله خارجی مسدود گردد، افغانها تاریخ بسا خوب در تفاهم ذات البینی وحل مسائل داخلی دارند. امارت اسلامی افغانستان بر اساس حق اصولی خویش مبارزه مشروع دفاع از دین، وطن وسرزمین خود را به پیش میبرد که علت آن موجودیت اشغالگران خارجی در این کشور است. اگر ائتلاف اشغالگر جهانی اشغال سرزمین ما را خاتمه دهد امارت اسلامی حاضر است به حیث یک نظام صلح دوست ومسئول با کشورهای منطقه وجهان روابط مثبت بر قرار کند.
ما به شمول کشورهای همسايه از همه کشورهای جهان ميخواهيم که در ارتباط آينده يي افغانستان جزء از بازی های استعماری نه گردند زيرا اين عمل به نفع هيچ کس نيست، امارت اسلامی افغانستان تصمیم دارد که بحيث وارث خون دومليون افغانها درمورد آينده افغانستان بدون مداخله بيگانه فيصله های مستقل نمايد که در آن آرمان شهداء ما، منافع ملی واسلامی ما، عزت ووقار افغانها همه نهفته باشد، مابه همه جهت ها واضح ميسازيم که افغانها رژيم های تحميل شده را نه ميپذيرند ونه هم اين چنين رژيم ها در اينجا دوام کرده ميتواند.
دربارهء گردانندگان اداره کابل:
افغانهای موجود در ادارهء کابل را یکبار دیگر دعوت میدهیم که دیگر از پشتیبانی اشغالگران دست بکشيد! شانه به شانه با مجاهدین امارت اسلامی در مقابل دشمنان اسلام ووطن قیام کنيد! پیوستن شما با مجاهدین نیروهای اشغالگر را مجبور به ترک هر چه زودتر سرزمین ما خواهد نمود، که با این کار قربانی های ملت مظلوم ما نتيجه ميدهد، وکشور ما با یک نظام آزاد، مرفه واسلامی مزین وآباد میشود واین به نفع همه میباشد.
برای مجاهدین نگهبانان سنگرهای حق:
الف: با در نظر داشت شرایط حساس لازم است که بیشتر از هر وقت دیگر متوجه مسئولیت های جهادی تان باشید! به اثر تلاش های شما اکنون مناطق زیاد کشور از وجود ناپاک دشمن تخلیه گردیده است کوشش نمايد که مناطق باقی مانده نيز از وجود دشمن پاک گردد، ودر امور جهادی هیچ نوع غفلت نکنید!، برای فعالیت های عسکری خویش از عزم قوی، تدبیر عالی وپلان منظم کار گیرید!، رضایت الله تعالی را در هر کار نصب العین خویش قرار دهيد!.
ب: به شکل یک رکن مهم جهاد اصل اطاعت امیر خود ولائحهء داده شده را به طور کامل در نظر بگیرید!، در هر گوشهء کشور مسئولین جهادی تعیین شده از جانب ما آمرین شرعی شما اند، شما باید از آنان اطاعت کامل کنید، واگر بی اطاعتی وسرکشی کنید، خداوند متعال زندگی تانرا مواجه با مشکلات میکند، مرگ تان نیز خراب میباشد ودر آخرت نیز این عمل طوق گردن شما خواهد بود.
ج: تدابیر احتیاطی یی که گاه گاه از جانب مسئولين برای تان تقدیم میگردد، شما باید به متانت به آن عمل کنید، واگر در این راستا غفلت ورزيد ودر حد توان تان احتیاط نکنید ممکن است که هم در دنیا برای شما از جانب دشمن ضرر برسد ونزد خداوند متعال نیز پاسخگو باشید.
د: در رفتار با مردم عام باید خیلی هوشیار باشید، با اخلاق نیکو ورفتار خوب دل های مردم را بدست بیاورید، مردم ما مسلمان ومجاهد اند وبرای اسلام نسبت به هر کس دیگر خیلی قربانی داده ورنج دیده اند. شما باید هر شخص عام این مردم، ریش سفیدان، جوانان، اطفال وزنان را به نظر قدر بنگرید! وقتيکه درمورد يک کس برای تان راپور داده ميشود پس اول خوب تحقيق نمايد، به راپور های غلط ومغرضانه به کسی اذیت نرسانید، به مشوره ها ونظریات نیک مردم وملت توجه جدی نمایید! شما وقتی که با مردم عام برخورد میکنید با خود بیاندیشید که اگر من اسلحه نمیداشتم ویک شخص عام میبودم رویهء من با مردم چگونه میبود؟ ویا شخصی که در مقابلم قرار دارد اگر پدر، برادر ویا قریب نزدیک من میبود چطور با وی برخورد میکردم؟ مجاهدین در هر حالت باید با مردم به همین شکل روش مملوء از نرمی، عطوفت ومهربانی را پيشگيرند، وبه هیچ وجه خود را بالاتر وبالا دست از مردم نشمارند.
هـ: تا آنکه از جانب بزرگان امارت برایتان دربارهء کاری امر صورت نگرفته است، یا مسئولین ولایتی تان برایتان اجازه نداده باشند، بالای مردم اوامر وقیودات خود سرانه را تحمیل نکنید! اين عمل جهاد ومجاهدين را بدنام ميسازد، به دشمن فرصت تبليغات منفی ميدهد ودرميان ملت ومجاهدين فاصله ايجاد مينمايد به همین شکل تا حد توان اوامر داده شده را در مشوره با مردم منطقه وعلمای کرام عملی نمایید.
و: هیچ فرد مربوط امارت اسلامی اجازه ندارد که به زور از کسی پول بدست بیاورد، پس اگر کسی بنام مجاهد ویا هر نام دیگری از تجار ملی، زمینداران ومردم پولدار به زور اسلحه پول میگیرد وبرای بدست آوردن پول مردم را اختطاف میکند به شدت از آن ممانعت کنید! واگر بر وی دست یافتید او را سزای شرعی لازم دهید! حفاظت جان ومال مردم از اهداف بزرگ جهاد است.
ز: در اخیر باید گفت که علاوه بر عملیات جهادی، مطالعه علمی، تعلیم، دعوت دینی، اذکار ماثوره ووظایف، تربیهء بدنی وتدریب جهادی را نیز وقت خاص بدهید سیرت وصورت تان باید برابر با شريعت مقدس باشد، ودر میان مردم همچو انسانان پاکیزه، پرهیزگار، مصلح وخیرخواه زندگی اختیار نمايد.
ح: لائحه جهادی مجاهدين به هر ولايت وجبهه جهادی رسيده است، مسئول هر ولايت بايد يقينی نمايد که مجاهدين همه مواد لائحه را فهميده اند وآن را عملی مينمايند.
برای استادان پوهنتون ها، محصلین، روشنفکران ونویسندگان در داخل وخارج از کشور:
جنابان! آينده ما متعلق به استقلال همه جانبهء ماست، اگر یک کشور مستقل نداشته باشیم آينده ما بردگی خواهد بود، وبادار هیچگاه برای غلام خود آنچه را نمی پسندد که برای خود می پسندد، بلکه تنها او را من حیث یک حربه وآله استعمال میکند، به همین سبب در یک دههء گذشته اشغالگران برای این سرزمین پروژه های بزرگ واستراتيژيک که در آن بندهای بزرگ آب، نظام ملی توليد برق وصنايع بزرگ شامل است تکميل نه کرده اند که آن برای اقتصاد کشور ما اهميت حياتی دارد، بلکه بر عکس بطور آشکار وپنهان به آتش تعصبات سمتی وقومی دامن زده اند وجوانان را بسوی جنگهای لسانی وسمتی کشانیده اند که این به معنای بربادی آينده کشور ماست، این فریضه ملی واسلامی ما وشما ميشود که نسل جدید خویش را از تاثیرات تبلیغات مغرض دشمن نگهداریم. چنانچه مردم مجاهد ما به برکت جهاد مبارک مانع اشغال سیاسی ونظامی کشور از جانب غربیان شده اند به همین شکل لازم است که با تمام جدیت درین کشور مسلمان وغیرتی از انتشار فرهنگ بی راه ومفسد غرب وتاثیرات ویران کننده فکری آن نيزجلو گیری شود، وبا تمام محبت، اخلاص وهمت والای افغانی زندگانی نسل های آینده خود را در آغوش فرهنگ مقدس اسلام محفوظ داریم، واگر این چنین نشود خدای ناخواسته مردم غیور ما نیز به سبب تاثیر تمدن زهراگین غرب از گذشته روشن اسلامی خویش بیگانه می شوند. استادان، محصلین، نویسندگان وروشنفکران همه باید بطور فردی واجتماعی برای استقلال کامل کشور، حفاظت ارزش های ملی واسلامی ومتحد کردن افغانان مبارزه عملی کنند، وما وشما همه باید بخاطر يک هدف مشترک ویک مشت باشیم وهر نوع فاصله های فرضی ومصنوعی را از میان خود برداریم. وتنها ارزش های اسلامی میتواند که در میان افغان ها هر نوع تعصبات طبقاتی، سمتی ولسانی را از میان بردارد، مگر بخاطر این کار به قربانی عملی ضرورت است.
برای مردم افغانستان وجهان:
اولتر از همه از اقشار مختلف افغانستان که جهاد جاری را وجیبه دینی میدانند قدر دانی میکنیم که از ده سال به اینسو در راه جهاد ومبارزه زحمات وتکالیف زیادی را قبول کرده اند، با مجاهدین همکاری همه جانبه کرده وفریضهء جهاد را ادا نموده اند. مگر بخاطریکه قربانی های ده سال گذشته تان ضایع نشود، باید به همکاری های بیشتر تان ادامه دهید! اگر کسی توان جهاد با دست واسلحه را داشته باشد باید فریضهء خود را انجام دهد، صاحبان قلم باید قلم خویش را در راه دفاع از دین به کار برند، وصاحبان مال باید دارایی های خویش را در ضروریات جهادی مصرف کنند.
از مسلمانان جهان خواهشمندیم که با کمک های مادی ومعنوی شان مجاهدین را همکاری کنند، همچنان از مردم وشخصیت های آزاد جهان امید واریم که از این مبارزهء بر حق افغان ها حمایت کنند، واجازه ندهند که زورمندان مستبد با استفاده از زور وتشدد خود مردم مستضعف جهان را شکار عزائم نامشروع خود کنند.
در آخر یکبار دیگر به تمام مسلمانان جهان، همهء افغان های رنجدیده، غازیان سنگر، مجاهدین زندانی، خانواده های شهداء، وهمهء یتیمان راه جهاد، بیوه ها وسائر متأثرین ، عید را تبریک میگویم، واز قشر مالدار میخواهم که درین روزها محتاجان ومردم ضرورتمند را فراموش نکنند، ودر خاتمه دعا میکنم که خداوند متعال اعياد آينده ما را زیر سایهء صلح، استقلال وبر پایی نظام اسلامی وشرعی بگرداند. آمين
والسلام
خادم اسلام امير المؤمنين
ملامحمد عمر (مجاهد)
کد مطلب: 15660
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل