متن کامل «اعلامیه اسلام‌آباد»

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۵۳
متن کامل «اعلامیه اسلام‌آباد»
متن کامل «اعلامیه اسلام‌آباد» که در بیست جوزا به امضای وزرای خارجه‌ی دو کشور افغانستان و پاکستان رسیده است.
در رابطه به تحقق دیدگاه مشترک برای صلح، انکشاف و سعادت بین افغانستان و پاکستان
۱. رییس جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتمآب حامد کرزی بنابر دعوت رسمی رییس جمهوری اسلامی پاکستان، جلالتمآب آصف‌علی زرداری به تاریخ 10 الی11 ماه جون 2011، مطابق به 20 الی 21 جوزای سال 1390، بازدید رسمی از جمهوری اسلامی پاکستان به عمل آورد.
۲. رهبری هر دو کشور برادر در یک فضای دوستانه پیرامون تقویت همکاری‌های فراگیر بین افغانستان و پاکستان در راستای تحقق دیدگاه واحد برای صلح، انکشاف و سعادت هر دو کشور و در کل برای منطقه، مذاکرات مفصل انجام دادند. 
۳. رهبران افغانستان و پاکستان رضایت خویش را در رابطه به پیشرفت همکاری‌های دوجانبه ابراز داشتند. درین زمینه، با تاکید مجدد روی مفاد اعلامیه‌های مشترک مورخ 6 جنوری 2009 و  12 مارچ 2010 مبنی تحکیم روابط عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی بین دوکشور، طرفین باور مشترک خود را در راستای گشایش یک فصل جدید در روابط دو جانبه و در جهت توسعه همکاری دو طرفه در تمام سطوح، به شمول همکاری و سهمیگری مشترک هر دو کشور در امر ارتقا و بهبود همکاری‌های منطقوی به منظور تحقق صلح و انکشاف اقتصادی، ابراز نمودند. 
۴. رهبری هر دو کشور پذیرفتند که بهبود کیفی روابط  دو جانبه، بیانگر اعتماد کامل و تمایل مشترک در قبال اتخاذ تدابیر عملی به منظور پیشبرد، توسعه و تعمیق همکاری‌های اقتصادی و تجاری؛ افزایش ارتباطات و رشد زیربناها؛ آغاز همکاری در زمینه‌های انرژی، معادن و مینرال‌ها؛ و بالخصوص فزایش چشمگیر روابط فرهنگی منجمله روابط بین‌الپارلمانی، محصلین، جوانان و تماس‌های مردمی، به حساب می‌آید.
۵. رهبران هر دو کشور عزم راسخ خود را مبنی بر تلاش مشترک در امر تحقق صلح پایدار، امنیت و ثبات، و همچنان مبارزه جهت نابودی تهدید تروریزم و خشونت‌گرایی، یک‌بار دیگر تکرار نمودند. 
۶. رهبران هردوکشور مراتب رضایت خود را از ایجاد میکانیزم کمیسیون مشترک صلح در دو سطح جهت تسهیل و پیشبرد امر مصالحه و صلح در افغانستان، ابراز نمودند. درین زمینه، در جریان سفر رهبری هر دو کشور اولین نشست کمیسیون مشترک صلح را در سطح روسای حکومت دایر نمودند.
۷. رهبران دو کشور به دلیل امضاء و تصویب توافقنامه ترانزیت و تجارت افغانستان- پاکستان و تکمیل طی مراحل موفقانه طرحریزی میکانیزم‌های تطبیقی آن، ابراز رضایت نمودند. آنها از آغاز مرحله تطبیق این توافقنامه به تاریخ ۲۲ جوزای ۱۳۹۰ (۱۲ جون ۲۰۱۱)استقبال نموده، پذیرفتند که هردو جانب در راستای تطبیق کامل مفادات آن تمام اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا باشد که توافقنامه مذکور در امر رشد تجارت، که البته از قبل وسعت قابل ملاحظه را در طی سال‌های اخیر به‌دست آورده است، مفید واقع گردد.
۸. طرفین توافق نمودند تا با سایر کشور‌های که علاقمند ایجاد تسهیلات و میکانیزم‌های ترانزیت و تجارتی باشند،  مشوره نموده منجمله زمینه استفاده از راه‌های زمینی را از طریق افغانستان و پاکستان به منظور توصل به سایر نقاط جهان برای همسایه‌های خود در آسیای میانه میسر سازند.
۹. طرفین موافقه نمودند که همکاری خویش را در عرصه‌های مالی و بانکداری افزایش بخشیده و مخصوصا در جهت ایجاد یک شرکت مشترک سرمایه گذاری که بتواند پروژه‌های انکشافی مشترک را در هر دو کشور به منصه اجرا بگذارد، با همدیگر مشوره نمایند.
۱۰. طرفین به توافق رسیدند که به منظور ایجاد «حوزه‌های خاص اقتصادی و صنعتی» اقدام نموده و همچنان در جهت تحقق سریع ایجاد «حوزه‌های فرصت بازسازی» به شمول کسب دسترسی بیشتر به بازار‌های دنیا، تلاش مشترک نمایند. درین زمینه، آنها روی اهمیت تجارت برای تقویت و استفاده مطلوب از ظرفیت و توانمندی باالقوه انفرادی و مشترک اقتصادی خویش تاکید نمودند.  اتکای متقابل اقتصادی که بطور طبیعی بین دو کشور و در سطح منطقه وجود دارد، ارمغان‌آور رشد وسیع و متوازن اقتصادی می‌باشد. آنها همچنان از کشور همکار خویش و از جامعه بین‌المللی در مجموع خواستند تا با فراهم آوردن فوری زمینه‌های دسترسی ترجیحی به بازار‌های خود، فرصت‌های رشد اقتصادی را در افغانستان و پاکستان حمایت نمایند. 
۱۱. طرفین توافق کردند تا در جهت طرح یک چارچوب همکاری برای انکشاف زیربناها همکاری نمایند. در این راستا، طرفین بر اهمیت افزایش مواصلات و رشد زیربنا‌های راه خط آهن و سرک‌ها تاکید نمودند. طرفین به تکمیل شدن عنقریب شاهراه پشاور- جلال آباد اشاره کرده توافق نمودند که اقدامات لازم را به عمل آورند تا مشترکا این شاهراه را از طریق مناطق مرکزی افغانستان به هرات وصل گردد. علاوتا، اقدامات لازم در جهت ایجاد راه خط‌آهن بین پشاور و جلال آباد، که می‌شود بعدا آنرا به شبکه‌های خط آهن شمال-جنوب و شرق-غرب در افغانستان وصل کرد، نیز اتخاذ خواهد گردید. طرفین همچنان  مراتب رضایت خویش را در مورد رشد مواصلات هوایی بین دو کشور ابراز داشته بر تعدد و گسترش آن تاکید نمودند.
۱۲. طرفین از اشتراک جامعه بین‌المللی، مخصوصا سکتور خصوصی، در امر تعیین اولیت‌های اقتصادی؛ و ایجاد مشارکت یا کنسورتیم‌های پروژه‌ای در چارچوب پروژه‌های قابل تطبیق در بخش‌های انرژی، ترانسپورت، زراعت، معادن و مینرال‌ها و سایر سکتورها، استقبال نمودند. توافق صورت گرفت که سکتور خصوصی باید رهبری کننده رشد اقتصادی باشد، و بجا خواهد بود که جامعه بین‌المللی بخصوص دوستان و همکاران دو کشور اقدام تشویقی را روی دست گیرند تا سکتور خصوصی کشور‌های مربوط در تشبثات مختلط (جاینت ونچر) در افغانستان و پاکستان سهم بگیرند.
۱۳. طرفین بر اهمیت مبرم و ضرورت نهایی شدن هر چه زودتر ایجاد پایپ لاین گاز ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند، و همچنان تطبیق سریع لین انتقال برق CASA-1000  تاکید نمودند.
۱۴. طرفین توافق نمودند تا مشوره‌ها را به منظور طرح یک چارچوب همکاری در قسمت تولید برق آبی و انتقال آن به هدف منافع مشترک دو کشور، آغاز نمایند.  در این راستا، موافقتنامه‌های ساختاری برای همکاری بین افغانستان و پاکستان طرح‌ریزی خواهد شد.
۱۵. طرفین در مورد تشکیل یک کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان مناسب از هردوطرف توافق نمودند تا به مساله زندانیان رسیده گی نماید.
۱۶. طرفین رضایت خویش را در مورد برنامه 2000 بورسیه‌های تحصیلی که توسط کشور پاکستان برای محصلین افغان اهدا گردیده و از آنجمله تعداد 900 بورسیه قبلا در رشته‌های تخصصی مانند طب و انجنیری توزیع شده است، ابراز نمودند.  جانب افغانی از این مساعدت سخاوتمندانه کشور پاکستان، و بخصوص از اینکه این بورسیه‌ها شامل رشته‌های طب و انجنیری نیز می‌باشند، اظهار قدردانی نمود.
۱۷. طرفین توافق نمودند تا در مورد لغو ویزه برای دارندگان پاسپورت‌های سیاسی مشوره نمایند. همچنان به منظور ارتقای روابط تجارتی و سرمایه گذاری هر دو جانب، طرفین پذیرفتند تا برای تجار و سرمایه گذاران یکدیگر ویزه‌های کثیر المسافرت یک ساله را صادر نمایند.
۱۸. طرفین توافق نمودند تا برنامه‌های بازدید‌های متقابل برای جوانان را آغاز نمایند، و همچنان زمینه‌های بازدید متقابل را برای سایر گروه‌ها از قبیل زنان، رسانه‌ها و غیره، و تبادله‌های ورزشی و فرهنگی را نیز افزایش بخشند.
۱۹. طرفین همچنان توافق نمودند تا در بخش‌های صحت و علوم صحی، منجمله ایجاد 50 مرکز صحی اساسی در افغانستان توسط پاکستان؛ بازدید متخصصین هردوکشور از عالیترین پوهنتون‌های طبی و شفاخانه‌ها در دو کشور؛ تاسیس کمپ‌های صحی؛ ایجاد سهولت‌ها برای تداوی افغان‌ها در شفاخانه‌های پاکستانی؛ و پذیرفتن محصلین افغان، مخصوصا دختران در کالج‌های طبی پاکستان و انستیتوت‌های آموزشی امورصحی؛ به همکاری‌های خود وسعت ببخشند.
۲۰. هردو جانب توافق نمودند تا در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر مشوره و همکاری نمایند.
۲۱. طرفین روی اهمیت همکاری‌های اقتصادی منطقوی تاکید نمودند، و توافق کردند تا در سطوح دوجانبه و چند جانبه، بشمول همکاری در سازمان‌های منطقوی که هردو کشور  عضویت آنهارا دارند، در راستای تحقق همکاری و نزدیکی هرچه بیشتر اقتصادی در منطقه، مشترکا تلاش نمایند.
۲۲. طرفین توافق کردند تا پروسه مشوره، همکاری و هماهنگی به منظور بهبود ثبات، صلح و انکشاف در منطقه بیشتر از بیش افزایش داده شود. آنها بر اهمیت پروسه «گروه محوری» (سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و ایالات متحده امریکا) به شمول تدویر جلسات این گروه مورخ 3 می‌2011 در اسلام‌آباد و مورخ 24 می‌2011 در کابل، تاکید نمودند.
۲۳. طرفین براین باور مشترک تاکید کردند که، با در نظر داشت عنعنات باشکوه و میراث‌های فرهنگی و مدنی، ملت‌های با غرور افغانستان و پاکستان آماده اند تا به مقابله تمام چالش‌های خطیر زمان برآمده و عزم دارند تا از فرصت‌های جدید در راستای اعمار یک آینده روشنتر برای خود و برای منطقه خود، استفاده نمایند. 
به تاریخ 10 جون 2011 (۲۰ جوزای ۱۳۹۰)در اسلام آباد امضا گردید.
(حنا ربانی کهر)
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان
(دوکتور زلمی رسول)
وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان
جون 2011
کد مطلب: 14859
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل