کار احداث راه‏آهن ترکمنستان و افغانستان شروع مي‏شود

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ حوت ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۰۰
کار احداث راه‏آهن ترکمنستان و افغانستان شروع مي‏شود
وزارت فواید عامه‏ي افغانستان روز دوشنبه 1389/12/23 گفت که کار ساخت راه‏آهن ترکمنستان تا «بندر آقینه‏» افغانستان به زودی آغاز خواهد شد.
وزارت فواید عامه افزود که یک هیأت فنی به ترکمنستان رفته است تا با مقام‏های راه‏آهن آن کشور گفت‏وگو کند.
راه آهن ترکمنستان از شهرعطا مراد آن کشور تا بندرآقینه‏ي افغانستان به طول۱۲۰ کیلومتر ساخته می‏شود که بیش از ۳۶ کیلومتر آن در داخل خاک افغانستان امتداد می‏یابد و به راه‏آهن اندخوی در ولایت فاریاب وصل خواهد شد.
وزارت فواید عامه افزود که قرار است یک هیأت فنی از ترکمنستان برای مطالعات تخنیکی این راه‏آهن به افغانستان بیاید.
احمد شاه وحید، معین تخنیکی وزارت فواید عامه گفت: «خط‏آهن که از ترکمنستان هم می‏آید به همین خط اساسی وصل خواهد شد که در حقیقت این نه تنها در رشد اقتصاد دو جانب، کشور افغانستان و ترکمنستان تأثیرات بسیار مثبت خواهد داشت بلكه در رشد اقتصاد منطقه و مسایل بازرگانی و ترانزیت هم نقش بسیار مهم را خواهد داشت.»
وزارت فواید عامه گفت که ایجاد شبکه‏ي راه‏آهن گذشته از کمک به رشد اقتصادی افغانستان کشور را به شبکه‏ي راه‏آهن آسیای میانه و از آن طریق به شبک‏ي جهانی راه‏آهن وصل می‏کند.
کد مطلب: 14068
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل