به نسل رستاخیز میدان قاهره/نورالله وثوق

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ دلو ۱۳۸۹ ساعت ۰۵:۳۴
به نسل رستاخیز میدان قاهره/نورالله وثوق
صف شور
چه تصویرِ قشنگِ جاودانه
شده قابِ حواسِ هرچه خانه
فرشته کرده جا وا در صف شور
شکسته هیبتِ دیوِ  زمانه
.........

به خود آغشته
شما بویِ هوای یار دارید
شما با نوبهاران کار دارید
جهانی را به خود آغشته کردید
شما با هر چه دل دیدار دارید
...........


دستِ خستگی 
کند قط قط ازان وحِ صداشان
که لرزان گشته قطعی نامه‏هاشان
نمی‏بینی که در میدانِ بازی
ز دستِ خستگی لغزیده پاشان
.........
قدنامه‏ها
چه می‏بارد ازین قدنامه‏ها‏شان
بلای تان به جان جامه‏هاشان
ز بوی نامه‏ها پیدای پیداست
که خم گشته خرامِ خامه‏ها‏شان
..........
رخسارِ هوا
پریده رنگِ رخسارِ هواشان
شده پاشان حواسِ نا بجاشان
تزلزل در  تزلزل در تزلزل
بود پیوسته‏ي قطنامه‏شان
...........
میدانِ صلابت
به میدانِ صلابت رو بیارید
برای جنگِ دل بازو بیارید
ز سنگِ پوکِ شان آتش نخیزد
چرا خم بر لبِ ابرو بیارید
...........
چشمِ نا مبارک
که می‏ترسد ز چشمِ نا مبارک
فتاده بر نگاهِ غیرتش لک
همی ریزد عرق از روی هوشش
ز چک چکهای‏تان پیوسته چک چک
.........
دهانِ یاوه‏ها
دهانِ یاوه‏ها را بسته کردید
بلا را گیج و گنس و خسته کردید
به همدستی خونِ عشق و احساس
هوس را دسته دسته دسته کردید
........


ستنگ
به میدانی که در هر گوشه سنگ است
نگاهِ‏تان چه زیبا و قشنگ است
صدای پر خروشِ لحظه‏هاتان
ز هر سویی که می‏خیزد ستنگ است
........


تازیانه‏ي آتش
سرودِ سرخِ  رود عاشقانه
زده بر جانِ آتش تازیانه
کشد هی شعله‏های نفرت‏تان
ز کاخِ ناجوانی‏ها زبانه
......


گروهِ لا‏ابالی
ز میدان فکرِ خالی را برانید
بلای احتمالی را برانید
به سنگِ نفرتِ آیینه‏هاتان
گروهِ لاابالی را برانید
.........
کلافه
مترسید از هیولای قیافه
غرورِ سربزیرش لافِ لافه
نگاهِ خسته‏اش می‏گوید از دور
که سر در گم شده مثلِ کلافه
.........
نورالله وثوق
جمعه 15.11.1389
کد مطلب: 13547
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل