همصدا با آزادیخواهان مصر/ نورالله وثوق

تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ دلو ۱۳۸۹ ساعت ۰۶:۱۲
همصدا با آزادیخواهان مصر/ نورالله وثوق
لات قاهره
..........
از کوچه‏های شایعه با سر گذر کنید
سر را به همصدایی فردا سپر کنید
گوشِِ نشاطِ وسوسه‏ها را ز بوی عشق
با زنگ پافشاری هر گوشه، کر کنید
خطّی به گرد محور تحریر برکشید
وز دایره، حروفِ جفا را به در کنید
آن سان که بر دماغ خطروار کرده‏اید
هرگز مباد لحظه‏ي اما اگر کنید
آسودگی، سراغ حماسه نمی‏رود
خود را حواله بر سر تیغِ خطر کنید
دنیا حدیثِ عشقِ شما را شنیده است
بر دَور دَورِ منظرِ دلها نظر کنید
سیمای لحظه‏های زمان، سنگر شماست
صدها جزیره را همه جا پُرخبر کنید
صبحِ ظفر به سوی شماره کشیده است
ظلمت سرای ولوله را در به در کنید
حی علی الفلاح صلای صلاح‏تان
در جنگِ لات قاهره قهر دگر کنید
فرعون را به معرکه‏ي نیل بسپرید
او را به قعرِ قهر خدا مستقر کنید
ویروس فتنه را که به یارانه‏های هوش  
سر می‏زند ز هیبتِ خود بی اثر کنید
دامانِ‏‏مان ز شکّر باور پُرِ پُراست
از این شکر حواله کمی بیشتر کنید
هان ای ستاره‏های سرافراز روزگار
بر آسمان دیده‏ي دلها مقر کنید
جای شما در آیتِ آیینه‏های ماست
آیینه را به دیدنِ خود مفتخر کنید
دویی بلای جان هم‏آویی شماست
زنهار از ملالت باور حذر کنید
 
نورالله وثوق
پنج‏شنبه 89/11/14
کد مطلب: 13532
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل