پس از هفت سال اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی معرفی شدند

11 جوزا 1389 ساعت 9:31


عصر دیروز ۱۰/۳/۱۳۸۹ اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی حامد کرزی به پارلمان معرفی شدند. براساس قانون اساسی این کمیسیون باید دارای هفت عضو باشد که تاخیر هفت ساله در انتخاب اعضا باعث بروز جنجالهای فراوان میان دولت و پارلمان بر سر چگونگی تفسیر قانون اساسی گردید.
طبق قانون اساسی وظیفه اصلی این کمیسیون نظارت بر اجرای کامل قانون اساسی و در صورت لازم، تفسیر مفاد این قانون است که هر مرجعی باید در صورت بروز مشکل در فهم و چگونگی اجرای قانون، به این کمیسیون مراجعه کند.
دیروز شش نفر از اعضای این کمیسیون از سوی کرزی معرفی شده اند و قرار است به زودی هفتمین نفر آنان نیز معرفی شود . البته لازم به ذکر است که براساس ماده یکصد و پنجاه و هفتم  قانون اساسی عضویت این افراد در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مستلزم کسب رای اعتماد نمایندگان پارلمان می باشد.
۶ عضو معرفی شده به پارلمان عبارتند از:
 محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه خصوصی کاتب و عضو سابق کمیسیون قانون اساسی.
عبدالقادر دولتخواه، معاون وزارت عدلیه.
گل رحمان قاضی، استاد دانشگاه کابل و رئیس اتحادیه حقوقدانان.
محبوبه حقوقمل، استاد دانشگاه کابل و رییس کمیسیون تقنین و نظارت حقوقی مجلس سنا.
ثمر گل اشرف، عضو سابق دادگاه عالی.
محمد عمر منیب، عضو سابق دادگاه عالی.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان پس از معرفی اعضا ابراز امیدواری کرد که پارلمان با بررسی صلاحیت اعضای پیشنهادی کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، به آنان رای اعتماد بدهد زیرا این افراد اکثرا دارای تجربه کاری و بدون وابستگی به نهاد و جناحی خاص می باشند.


کد مطلب: 10980

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/10980/هفت-سال-اعضای-کمیسیون-مستقل-نظارت-تطبیق-قانون-اساسی-معرفی-شدند

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com