رشد ۱۰ فی‏صدی اقتصاد افغانستان در سال جاری

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ حوت ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۱۶
وزیر مالیه افغانستان گفت: با وجود بحران اقتصادی جهان که در برخی نقاط جهان تا هنوز هم ادامه دارد، افغانستان در سال جاری که رو به پایان است ۱۰ فی‏صد رشد اقتصادی داشته است.
داکتر عمر زاخیل وال این مطلب را دیروز ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ هنگام معرفی بودجه سال آینده به ولسی جرگه افغانستان ابراز نمود. وی گفت که پیش بینی گردیده است که در سال آینده میزان رشد اقتصادی افغانستان تا پانزده فی‏صد افزایش یابد.
به گفته وزیر مالیه افغانستان، امسال هشتصد میلیون دالر شامل بودجه از عواید داخلی کشور تمویل شده بود، و سال آینده این رقم به سیزده فی‏صد میلیون دالر افزایش می‏یابد که به گفته وی این رقم میزان قابل توجه است.
اما با وجود ارقام ارائه شده کار شناسان اقتصادی می‏گویند، که از امکانات موجود کمتر استفاده شده و فساد اداری نیز تا هنوز بیداد می‏کند.
قرار است اعضای ولسی جرگه در روزهای آینده بودجه را مورد بحث قرار داده و آن را تصویب کنند.
کد مطلب: 10275
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل