​گزارش تصویری از بازگشایی دومین دهلیز هوایی افغانستان و هند

6 جدی 1396 ساعت 19:11

گزارشگر : سید مهدی علوی‌نژاد

بازگشایی این دهلیز برای رشد صادرات کشور به ویژه میوه تازه از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.


این دهلیز شهرهای کابل و قندهار را به شهر ممبئی هندوستان از طریق هوا وصل می‌کند و قرار است تاجران کشور اموال بازرگانی خود را از این مسیر به بازارهای هند صادر نمایند.
بازگشایی این دهلیز برای رشد صادرات کشور به ویژه میوه تازه از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.
سیدمهدی علوی‌نژاد/خبرگزاری پیام آفتاب


کد مطلب: 76901

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/gallery/76901/3/گزارش-تصویری-بازگشایی-دومین-دهلیز-هوایی-افغانستان-هند

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com