گزارش تصویری: راه اندازی خیمه همدلی و نمایشگاه نقاشی در مزارشریف

11 قوس 1396 ساعت 13:26

گزارشگر : سید حبیب‌الله نجفی‌زاده

به گفته آقای هاشمی هدف از راه اندازی این کمپاین از یکطرف حمایت و کمک با کودکان نیازمند است و از طرف دیگر ترویج فرهنگ کمک رسانی با افراد بیبضاعت می‌باشد.


شماری از نهادهای مدنی در ولایت بلخ خیمه  همدلی را برای جمع آوری کمک به کودکان نیازمند و بی بضاعت در شهرمزارشریف مرکز این ولایت راه اندازی کرده‌اند.
این خیمه در مقابل دروازه شهرداری مزارشریف بر پا گردیده که برای 2 روز ادامه دارد و مردم می‌توانند با حضور در این خیمه کودکان را یاری نمایند.
سید مرتضی هاشمی برگزار کننده این برنامه می‌گوید که خمیه  همدلی برای جمع آوری کمک به کودکان نیازمند و بی بضاعت راه اندازی شده تا مردم در این کمپاین اشتراک نمایند.
به گفته  آقای هاشمی هدف از راه اندازی این کمپاین از یکطرف حمایت و کمک با کودکان نیازمند است و از طرف دیگر ترویج فرهنگ کمک رسانی با افراد بیبضاعت می‌باشد.
گفتنی است که در حاشیه‌ این خیمه یک نمایشگاه نقاشی و رسامی نیز راه اندازی گردیده که حدود 50 عکس به نمایش گذاشته شده است.


کد مطلب: 76275

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/gallery/76275/3/گزارش-تصویری-راه-اندازی-خیمه-همدلی-نمایشگاه-نقاشی-مزارشریف

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com