به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

اهمیت حقوق بشر در تعالیم و آموزه‌های اسلامی

در دین مقدس اسلام نیز حقوق بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است و می‌توان ادعا نمود که یکی از اهداف ادیان الهی بویژه دین مقدس اسلام برای تأمین حقوق بشر و آزادی انسان‌ها از سلطه ستمگران و مستکبران عالم است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۸ قوس ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۲
اهمیت حقوق بشر در تعالیم و آموزه‌های اسلامی
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در تاریخ 19 قوس/آذر 1327 برابر با ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸  در مجمع
متأسفانه اکثریت کشورها بخصوص کشورهای جهان سوم تا وقتی ضرورت‌های لازم، حکومت‌ها را در تنگنا قرار ندهد، حاضر نخواهند شد به حقوق مردم اهمیت بدهند و آن را رعایت نمایند.
عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به تصویب رسیده‌است. این اعلامیه نتیجۀ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها از آن برخوردارند، به صورت جهانی بیان می‌دارد. اعلامیۀ مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی افراد بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است.
نخستین اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید: «تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.» ایده‌های اساسی‌ای که در این اعلامیه ۳۰ ماده‌ای آمده و در سطح بین‌المللی مطرح گشتند، حاصل صد‌ها سال تفکر در باره حقوق انسان به عنوان انسان بودند.
در دین مقدس اسلام
کشورهای پیشرفته و قدرتمند نیز از حقوق بشر به عنوان ابزار فشار بر کشورهایی که در تقابل با منافع سیاسی و اقتصادی آنها قرار دارند استفاده می‌کنند که با دقت در سیاست‌های دنیای به اصطلاح «متمدن امروزی» به روشنی درمی یابیم که «برابری عمومی انسان ها» چیزی بیش از شعار و حیلۀ سیاسی برای فریب مردم جهان نیست که به صورت مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی مطرح شده است.
نیز حقوق بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است و می‌توان ادعا نمود که یکی از اهداف ادیان الهی بویژه دین مقدس اسلام برای تأمین حقوق بشر و آزادی انسان‌ها از سلطه ستمگران و مستکبران عالم است.
مهم ترین اصل و پایه حقوق بشر در اسلام، حفظ «کرامت انسانی» است و سخن خداوند در آیه هفتاد سوره اسراء که می فرماید «همانا فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم»، به این حقیقت اشاره می‌کند. امروزه یکی از مهم ترین مباحثی که ارتباط تنگاتنگی با افکار عمومی ملت ها دارد، رعایت مسئله حقوق بشر است، به گونه‌ای که بیشتر حکومت های جهان می کوشند نشان دهند در حکومت آنها، حقوق بشر نقض نمی شود و آنان، مدافعان واقعی این اصل اساسی اند تا حاکمیتشان را مشروعیت بخشند و واجد مشروعیت جهانی گردند.
با وجود این، متأسفانه اکثریت کشورها بخصوص کشورهای جهان سوم تا وقتی ضرورت‌های لازم، حکومت ها را در تنگنا قرار ندهد، حاضر نخواهند شد به حقوق مردم اهمیت بدهند و آن را رعایت نمایند.
کشورهای پیشرفته و قدرتمند نیز از حقوق بشر به عنوان ابزار فشار بر کشورهایی که در تقابل با منافع سیاسی و اقتصادی آنها قرار دارند استفاده می‌کنند که با دقت در سیاست‌های دنیای به اصطلاح «متمدن امروزی» به روشنی درمی یابیم که «برابری عمومی انسان ها» چیزی بیش از شعار و حیلۀ سیاسی برای فریب مردم جهان نیست که به صورت مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی مطرح شده است.
متأسفانه در دنیای امروز با حقوق بشر با معیارهای دوگانه برخورد می‌شود و بیشتر کشورهایی به دلیل نقض حقوق بشر مورد سرزنش و بازخواست قرار می‌گیرند و برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار می‌گیرند که با منافع اقتصادی و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ جهان زاویه داشته باشند.
اما
متأسفانه در دنیای امروز با حقوق بشر با معیارهای دوگانه برخورد می‌شود و بیشتر کشورهایی به دلیل نقض حقوق بشر مورد سرزنش و بازخواست قرار می‌گیرند و برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار می‌گیرند که با منافع اقتصادی و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ جهان زاویه داشته باشند.
کشورهای که با قدرت‌های جهانی همسویی بیشتری دارند و در جهت منافع سیاسی و اقتصادی آنها حرکت می‌کنند با وجود نقض گسترده حقوق بشر در این کشورها هیچ گاه به نقض حقوق بشر محکوم نمی‌شوند.

اصل بیست و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از نظر خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود.» این در حالی است هر روز صدهزار انسان در جهان بر اثر گرسنگی می‌میرند.
 
 
اصل پنجم اعلامیه می‌گوید: «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» طبق گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل اما هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان بویژه کشورهای جهان سوم انسانها تحت انواع شکنجه‌های وحشتناک قرار می‌گیرند.
اصل بیست و ششم اعلامیه می‌گوید: «هر شخصی حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود.» اما در سراسر جهان بیش از یک میلیارد بی‌سواد وجود دارد.
با وجود تأکید اسلام بر رعایت حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی و تحصیل علم متأسفانه در افغانستان ما شاهد محروم شدن نیمی از جامعه از حق تعلیم و تحصیل هستیم و زنان و دختران ما از حق رفتن به مدرسه و دانشگاه که حق مسلم آن‌هاست محروم گردیده اند.
 
 
کد مطلب: 98378
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل