بهترین گزینه برای پیشبرد روند صلح کدام است

انتخابات زود هنگام یا حکومت انتقالی؟

براساس گزارشات، این طرح سه فقره‌ای شامل اصول رهنمودی برای آیندۀ افغانستان، حکومت انتقالی و نقشۀ راه سیاسی و آتش‌بس دایمی است که برای پیشبرد روند صلح افغانستان در نظر گرفته شده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ حوت ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۶
انتخابات زود هنگام یا حکومت انتقالی؟
گفته می‌شود آقای خلیل زاد نماینده
حکومت انتقالی صلح سه بخش جداگانه شامل قوه مجریه، مقننه و قضائیه خواهد بود که به صورت مساوی از افراد و نیروهای دوطرف تشکیل خواهند یافت: نخست: بخش اجرایی، در رأس آن رئیس دولت حضور خواهد داشت و وزیران کابینه و نیز ریاست‌های مستقل از بخش‌هایی دیگر آن هستند.
وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در سفرش به کابل یک طرح سه فقره ای را با مقامات دولت افغانستان و رهبران سیاسی و شخصیت‌های مطرح و صاحب نفوذ ارائه داده است.
براساس گزارشات، این طرح سه فقره‌ای شامل اصول رهنمودی برای آیندۀ افغانستان، حکومت انتقالی و نقشۀ راه سیاسی و آتش‌بس دایمی است که برای پیشبرد روند صلح افغانستان در نظر گرفته شده است.
در این پیش‌نویس آمده‌است که پس از پایان حکومت انتقالی، زعیم آیندۀ افغانستان بر اساس انتخابات برگزیده خواهد شد.
در بخش اصول رهنمودی برای آیندۀ افغانستان، آمده‌است که دین رسمی کشور اسلام است، همۀ شهروندان افغانستان دارای مصئونیت خواهند بود و افغانستان خانۀ مشترک همۀ اقوام و مذاهب این کشور است.
افزون بر این، در این پیش‌نویس آمده‌است که قانون اساسی تازه از حقوق زنان و کودکان پشتیبانی خواهد کرد.
حکومت انتقالی صلح سه بخش جداگانه شامل قوه مجریه، مقننه و قضائیه خواهد بود که به صورت مساوی از افراد و نیروهای دوطرف تشکیل خواهند یافت:
نخست: بخش اجرایی، در رأس آن رئیس دولت حضور خواهد داشت و وزیران کابینه و نیز ریاست‌های مستقل از بخش‌هایی دیگر آن هستند.

دوم: شورای ملی که شامل
مشکل اصلی فرا روی روند صلح نوع نظام سیاسی آینده است. طالبان نظام جمهوری را قبول ندارند و بر تشکیل دولت اسلامی غیر انتخابی که مردم در آن نقش ندارند تأکید دارند در حالیکه مردم افغانستان بر حفظ نظام جمهوری تأکید دارند و حاضر نیستند به عقب برگردند.
مجلس نمایندگان و مجلس سنا می‌شود، بر اساس این طرح قرار است که نمایندگان طالبان نیز در ترکیب شورای ملی گنجانیده شوند، اما رقم دقیق اعضای آن روشن نیست.
سوم: قوۀ قضائیه که شورای مستقل عالی فقه اسلامی و کمیسیون تدوین قانون اساسی تازه نیز شامل آن می‌باشد.
شورای عالی فقه اسلامی از پانزده عضو تشکیل خواهد شد که هفت عضو آن را طالبان، اعضای دیگر را دولت جمهوری اسلامی و یک عضو آن را رئیس  دولت انتخاب می‌کنند و این شورا وظیفه دارد تا در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و دیگر موارد معاصر به دولت مشوره دهند.
قرار است آقای خلیل زاد این پیش نویس را در سفر به قطر با نمایندگان طالبان نیز ارائه نماید. 
واکنش دولت افغانستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نسبت به این طرح منفی بوده است و آقای غنی شنبه(۱۶ حوت/اسفند) در مراسم گشایش سال سوم٬ دور هفده‌هم پارلمان افغانستان صبحت می‌کرد، گفت که حکومتش آماده است تا در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سراسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کند. آقای غنی تأکید کرد انتقال قدر تنها از طریق انتخابات ممکن است و در غیر اینصورت هیچ گونه طرحی را نخواهد پذیرفت.
حالا
بنابراین بهتر است تمرکز اصلی در روند صلح روی موضوع نظام آینده باشد تا در نظام آینده دستاوردهای مبارزات مردم حفظ شده و از هدر رفتن آن جلوگیری به عمل آید. و نظام آینده با مشارکت عادلانه همه اقوام افغانستان و حفظ دستاوردهای جهاد و مقاومت شکل بگیرد و همه مردم افغانستان در تصمیم گیری‌های کلان ملی شریک باشند.
سوال این است که بهترین راه حل برای بحران افغانستان انتخابات زود هنگام است یا حکومت انتقالی؟
در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که با وجود استقرار دولت قانونی و قانون اساسی نیازی به تشکیل حکومت موقت نیست و دولت‌ها در نظام جمهوری موقت است و برگزاری انتخابات زودهنگام در افغانستان بهترین راه برای انتقال قدرت به دولت بعدی است.
یاد آوری لازم است که مشکل اصلی فرا روی روند صلح نوع نظام سیاسی آینده است. طالبان نظام جمهوری را قبول ندارند و بر تشکیل دولت اسلامی غیر انتخابی که مردم در آن نقش ندارند تأکید دارند در حالیکه مردم افغانستان بر حفظ نظام جمهوری تأکید دارند و حاضر نیستند به عقب برگردند.
مردم افغانستان قرنها برای آزادی و تعیین سرنوشت خویش مبارزه کرده و بهای سنگینی پرداخت کرده اند و نظام جمهوری حاصل فدارکاری های مردم و ثمرۀ خون شهدا است. از این رو مردم حاضر نیستند دوباره به حکومت انحصاری و تک قومی بسته و ایدئولوژیک تن در دهند و سیطرۀ استبداد تاریخی را قبول نمایند.
بنابراین بهتر است تمرکز اصلی در روند صلح روی موضوع نظام آینده باشد تا در نظام آینده دستاوردهای مبارزات مردم حفظ شده و از هدر رفتن آن جلوگیری به عمل آید. و نظام آینده با مشارکت عادلانه همه اقوام افغانستان و حفظ دستاوردهای جهاد و مقاومت شکل بگیرد و همه مردم افغانستان در تصمیم گیری‌های کلان ملی شریک باشند. در غیر این صورت هرگونه طرح صلح تحت هرعنوانی و با هرنامی که باشد محکوم به شکست خواهد بود.
کد مطلب: 95748
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل