آتش بس و انتخابات زود هنگام بهترین راه حل بحران افغانستان

هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت استعفای دولت فعلی و تشکیل دولت موقت، طالبان از خواسته های خود که انحصار قدرت در افغانستان و تشکیل حکومت اسلامی مورد نظر آنها است کوتاه بیاید و با گروهای دیگر برسر تقسیم عادلانۀ قدرت، برگزاری انتخابات آزاد و نظامی دموکراتیک مردم سالار به توافق برسد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ دلو ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۷
آتش بس و انتخابات زود هنگام بهترین راه حل بحران افغانستان
پس از شروع مذاکرات صلح افغانستان در قطر یکی از مسائلی که برای ختم بحران افغانستان مطرح گردیده مسأله تشکیل دولت موقت است. مسأله
بحث بر سر دولت موقت و طرح این مسأله از سوی افراد مختلف و چهره‌های سیاسی با وجود قانون اساسی و حضور دولت قانونی عاری از فایده و غیر ضروری است زیرا قانون اساسی انتخابات زود هنگام را هم در بعضی شرایط پیش بینی کرده است.
تشکیل دولت موقت به عنوان یکی از گزینه‌های حل مشکل افغانستان از سوی برخی شخصیت‌های صاحب نفوذ و چهره‌های سرشناس کشور مطرح شده و رهبران طالبان نیز خواستار استعفای آقای غنی و تشکیل حکومت جدی شده است.
حالا سوال این است که آیا با استعفای دولت و تشکیل دولت موقت بحران 40 سالۀ افغانستان حل خواهد شد؟
چه تضمینی وجود دارد که طالبان پس از کناره گیری دولت از خواسته های انحصارگرایانه خود کوتاه آمده و تن به آتش بس و صلح دایمی بدهد؟
آیا به غیر از تشکیل دولت موقت راه حل دیگری برای حل بحران افغانستان وجود ندارد؟
در شرایطی که افغانستان قانون اساسی و دولت قانونی دارد و راه حل مشکلات در قانون اساسی پیش بینی شده نیاز به تشکیل دولت موقت نیست و سخن گفتن از تشکیل دولت موقت برخلاف منافع ملی و مغایر قانون اساسی است. دولت موقت نمی‌تواند مهر پایان بر بحران 40 ساله افغانستان بگذارد و به آن خاتمه دهد. به چند دلیل دولت موقت می‌تواند بحران افغانستان را افزایش دهد.
1. خود دولت موقت محل نزاع تازه‌ای می‌شود و هر جریانی بر سر سهم گیری بیشتر در دولت موقت با جریان دیگر به رقابت
انتخابات زود هنگام بهترین راه برای انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان است طرفین درگیر و گروه‌های درگیر در قضایای افغانستان به جای طرح دولت موقت روی برگزاری انتخابات زود هنگام تمرکز نماید.
می‌پردازد و در نتیجه بحران تازه‌ای را به وجود می‌آورد و گروهای مختلف برسر تقسیم قدرت در دولت موقت به توافق نمی رسند.
2. کناره گیری دولت فعلی و ایجاد دولت موقت موجب خلأ قدرت گردیده و کنترل امور کشور مختل شده و هرج و مرج در سراسر کشور حکم فرما می‌شود و در نتیجه بی‌نظمی و نا امنی افغانستان را فرا می‌گیرد.
3. در خلاء دولت مرکزی قوی جریان‌ها و افراد زور مند از دولت موقت حساب نمی‌برد و به آن پاسخگو نخواهد بود و در نتیجه رقابت های منفی و زور گیری رونق پیدا کرده و موجب نزاع های بیشتر می‌گردد.
4. استعفای دولت کنونی و تشکیل دولت موقت طالبان را در موضع بالاتر قرادر داده و در این صورت توافق با طالبان مشکل تر می‌شود و آنها با احساس پیروزی و اعتماد به نفس بیشتر خواسته اصلی خود را که انحصار قدرت و تشکیل امارت اسلامی است دنبال می‌کند. 
هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت استعفای دولت فعلی و تشکیل دولت موقت، طالبان از خواسته های خود که انحصار قدرت در افغانستان و تشکیل
خود دولت موقت محل نزاع تازه‌ای می‌شود و هر جریانی بر سر سهم گیری بیشتر در دولت موقت با جریان دیگر به رقابت می‌پردازد و در نتیجه بحران تازه‌ای را به وجود می‌آورد و گروهای مختلف برسر تقسیم قدرت در دولت موقت به توافق نمی رسند.
حکومت اسلامی مورد نظر آنها است کوتاه بیاید و با گروهای دیگر برسر تقسیم عادلانۀ قدرت، برگزاری انتخابات آزاد و نظامی دموکراتیک مردم سالار به توافق برسد.
در این صورت و در نبود دولت مرکزی قوی آیا گروهای متشتت و چند پارچه که حتی میان خودشان اتفاق نظر ندارند می‌توانند خواسته‌های ملت را به طالبان بقبولاند و با آنها مقابله نمایند؟
بحث بر سر دولت موقت و طرح این مسأله از سوی افراد مختلف و چهره‌های سیاسی با وجود قانون اساسی و حضور دولت قانونی عاری از فایده و غیر ضروری است زیرا قانون اساسی انتخابات زود هنگام را هم در بعضی شرایط پیش بینی کرده است.
آتش بس و به تعقیب آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بهترین گزینه و راه حل برای بحران طولانی مدت افغانستان است و می‌تواند از خلاء قدرت و هرج و مرج و جنگهای داخلی پیش گیری نماید.
انتخابات زود هنگام بهترین راه برای انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان است طرفین درگیر و گروه‌های درگیر در قضایای افغانستان به جای طرح دولت موقت روی برگزاری انتخابات زود هنگام تمرکز نماید.انتخابات زود هنگام پیامدهای ناگوار دولت موقت را ندارد و باعث ثبات دایمی در افغانستان خواهد شد.
کد مطلب: 95439
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل