امام خمینی و بازگرداندن عزت اسلامی به دنیای اسلام

امام خمینی با زکاوت و درایت بی‌مانند خود و زمان‌شناسی دقیق و درک درست از شرایط جامعه ایران و جهان رهبری نهضت استقلال طلبانه، عدالت خواهانهٔ مردم ایران را به عهده گرفته و با طرح تئوری حکومت اسلامی و ولایت فقیه خط مشی انقلاب را ترسیم نموده و نقشه راه و هدف انقلاب را مشخص، ملموس و دست یافتنی ساخت.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ دلو ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۵
امام خمینی و بازگرداندن عزت اسلامی به دنیای اسلام
نهضت
بازگشت پیروز مندانهٔ امام خمینی (ره) به ایران در ۱۲ بهمن/دلو ۱۳۵۷ به ایران روند سقوط حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران را سرعت بخشید و به مدت ده روز یعنی از ۱۲ بهمن/دلو تا ۲۲ بهمن/دلو ۱۳۵۷ که در ایران به دههٔ فجر انقلاب اسلامی نام گردیده‌است بساط حکومت پهلوی را درهم پیچید.
بیدارگری و بیداری اسلامی که بوسیله سید جمال الدین افغانی و از قرن ۱۹ میلادی آغاز گردیده بود با ظهور امام خمینی و به دست گرفتن رهبری انقلاب اسلامی ایران به مرحلهٔ کمال خود رسید.
مبارزات آزادی خواهانه و عدالت طلبانهٔ مردم ایران موسوم به نهضت مشروطه خواهی که منجر به نظام مشروطه در ایران گردید سرآغاز مبارزات ضد استبدادی مردم ایران برای برقراری آزادی و عدالت در ایران بود.
پس از شکست نهضت مشروطه و در پی آن کودتای رضاخان میرپنج هرچند که آزدای خواهان و انقلابیون سرکوب گردید اما بذر انقلاب در افکار و عمق جان مردم ریشه دوانیده و از سال ۱۳۴۲ش دوباره جوانه زده و سراز خاک برآورد و سبز گردید و استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی به هدف اصلی مردم ایران مبدل شد.
امام خمینی با زکاوت و درایت بی‌مانند خود و زمان‌شناسی دقیق و درک درست از شرایط جامعه ایران و جهان رهبری نهضت استقلال طلبانه، عدالت خواهانهٔ مردم ایران را به عهده گرفته و با طرح تئوری حکومت اسلامی و ولایت فقیه خط مشی انقلاب را ترسیم نموده و نقشه راه و هدف انقلاب را مشخص، ملموس و دست یافتنی ساخت.
امام خمینی با مطرح کردن تئوری ولایت فقیه و ترسیم نقشه راه انقلاب اسلامی زمینه را برای تحقق آن و پیروزی انقلاب هموار ساخت.
هرچند که حکومت پهلوی امام خمینی
پیروزی امام خمینی در مبارزه با حکومت قدرتمند پهلوی که ژاندارم منطقه و مورد حمایت آمریکا و دنیای غرب بود موجب خوشحالی ملت‌های مسلمان در سراسر دنیا گردید و بذر امید را دل مبارزان مسلمان در گوشه و کنار جهان کاشت و امید به پیروزی را در قلب ملتهای مسلمان تقویت و باور پذیر نمود.
را تبعید و از ایران اخراج کرده بود اما بازهم انقلاب از مسیر رو به جلو خود بازنماند زیرا هدف مشخص و نقشه راه انقلاب روشن و واضح بود و مردم ایران با در دست داشتن نقشه راه و هدف مشخص به مبازات ضد استبدادی و آزادی خواهانهٔ خود ادامه داده و آن را به سمت پیروزی سوق داد و زمینه بازگشت پیروزمندانه و پرشکوه امام خمینی را که در ۱۳ آبان/عقرب ۱۳۴۳ غریبانه به تبعید فرستاده بود فراهم ساخت و امام خمینی پس از ۱۴ سال تبعید عزت مندانه و با اقتدار و با استقبال ۷ میلیونی مردم ایران به کشور خود بازگشت.
بازگشت پیروز مندانهٔ امام خمینی (ره) به ایران در ۱۲ بهمن/دلو ۱۳۵۷ به ایران روند سقوط حکومت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران را سرعت بخشید و به مدت ده روز یعنی از ۱۲ بهمن/دلو تا ۲۲ بهمن/دلو ۱۳۵۷ که در ایران به دههٔ فجر انقلاب اسلامی نام گردیده‌است بساط حکومت پهلوی را درهم پیچید و با اعلام بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی و اعلام وفاداری نیروی هوای ایران به آیت الله خمینی شالودهٔ نظام پهلوی از هم گسیخته و با همهٔ اقتدارش فروریخت.
پیروزی امام خمینی در مبارزه با حکومت قدرتمند پهلوی که ژاندارم منطقه و مورد حمایت آمریکا و دنیای غرب بود موجب خوشحالی ملت‌های مسلمان در سراسر دنیا گردید و بذر امید را دل مبارزان
پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) در ایران عزت و خود باوری را در میان مسلمانان تقویت نموده و ملت‌ها و مبازران مسلمان را در مبارزه در برابر اشغالگری و آزادی سرزمین‌های اسلامی از اشغال بیگانگان مصمم تر کرد.
مسلمان در گوشه و کنار جهان کاشت و امید به پیروزی را در قلب ملت‌های مسلمان تقویت و باور پذیر نمود.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) در ایران عزت و خودباوری را در میان مسلمانان تقویت نموده و ملت‌ها و مبازران مسلمان را در مبارزه در برابر اشغالگری و آزادی سرزمین‌های اسلامی از اشغال بیگانگان مصمم‌تر کرد.
مجاهدین و مبارزان مسلمان از افغانستان گرفته تا لبنان و فلسطین با الهام‌گیری از اندیشه‌های امام خمینی به مبارزات خود با اشغالگران شدت بخشیده و اشغالگران را از سرزمین‌های خود بیرون راندند.
تشکیل حکومت اسلامی در میان اندیشمندان و مبارزان مسلمان به یک هدف تبدیل گردید و فعالیت احزاب سیاسی اسلامگرا در همه کشورهای اسلامی افزایش یافت و در برخی کشورهای اسلامی از طریق انتخابات به قدرت رسیدند.
کد مطلب: 95431
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل