نظام اسلامی پوششی برای تمامیت خواهی و بهانه‌ای برای تدوام جنگ

24 جدی 1399 ساعت 11:28

گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب

از نظر شرع مقدس اسلام هیچ یک از اعمال طالبان و تداوم جنگ آنها به بهانه جهاد مشروعیت ندارد و شعار نظام اسلامی صرفا پوششی برای انحصار قدرت و حکومت استبدادی و بهانه ای برای تدوام جنگ است و هیچ دلیلی دیگری ندارد.


یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات صلح دوحه و بهانه تداوم جنگ از سوی طالبان مسأله نظام اسلامی است. حال پرسش این است که منظور طالبان از نظام اسلامی دقیقا چه مدل نظامی است؟ زیرا کشورهای اسلامی حکومتهای یکسان ندارند و هرکشور اسلامی حکومت خاص خودش را دارد و هیچ یک از اینها هم غیر اسلامی نیست.
اگر منظور طالبان از نظام اسلامی حکومتی مبتنی بر اجماع امت و قوانین شرع مقدس اسلام است چنین چیزی مصادره به مطلوب است یعنی اینکه طالبان چیزی را می‌خواهد که عملا وجود دارد  و در افغانستان نظام اسلامی مبتنی بر شریعت مقدس اسلام حاکم است و در قانون اساسی افغانستان تأکید شده که "هیچ قانونی در افغانستان نمی‌تواند مغایر با شریعت اسلام باشد" نظام حقوقی و قضایی افغانستان نیز براساس شریعت و قوانین اسلامی است.
اما اگر منظور طالبان از حکومت اسلامی امارت اسلامی و برمبنای قرائت خاص طالبانی از دین اسلام باشد چنین حکومتی در قرن 21 نه عملی است و نه برای مردم افغانستان که قرنها برای آزادی، عدالت و برابری و نفی تبعیض مبارزه کرده و خون داده است قابل قبول است.
نظام اسلامی برمبنای قرائت طالبانی و مدل امارت اسلامی طالبان حتی از سوی عالمان دینی نیز مردود است و مورد قبول نمی باشد پس اصرار طالبان برای برقراری نظام اسلامی چه دلایلی دارد و آنها از طرح این مسأله چه می‌خواهند؟
آنچه مسلم است و در طی حد اقل 25 سال اخیر به اثبات رسیده است که این است که طالبان تنها وتنها به دنبال انحصار قدرت در افغانستان است و شرع و دین پوششی برای تمامیت خواهی و انحصار طلبی و بهانه ای برای تداوم جنگ نا مشروع آنها با حکومت قانونی افغانستان است.
رهبران طالبان با شعار حکومت اسلامی می‌خواهند که به جنگ نا مشروع خود مشروعیت داده و جنگجویان خود را از لحاظ ذهنی و اعتقادی اقناع کنند که جنگ آنها مقدس و جهاد در راه نظام اسلامی است زیرا در غیر این صورت شاید عدۀ کثیری از جنگجویان طالبان دست از جنگ بکشند و به جنگ با حکومت قانونی افغانستان ادامه ندهند.
مسأله دیگری که پوشالی بودن ادعای اسلام خواهی طالبان را ثابت می سازد عدم پایبندی آنها به موازین شرع و قوانین مقدس دین اسلام است. چگونه ممکن است گروهی قوانین دین و شرع مقدس اسلام را قبول داشته باشد و هر روز خون صدها انسان بی گناه را در گوشه و کنار کشور بریزد؟!
 آیا کشتن و ریختن خون مردم غیرنظامی، زنان و کودکان بی دفاع با موازین شرع سازگاری دارد؟
آیا تخریب اموال عمومی و زیربناهای اقتصادی کشور مثل جاده ها و پلها و .... با شرع مقدس اسلام سازگاری دارد؟
و اصلا جنگ با حکومت قانونی و مورد قبول مردم در کشور یاغی گری نیست و مشروعیت دارد؟
پاسخ‌ها کاملا واضح و روشن اند و از نظر شرع مقدس اسلام هیچ یک از اعمال طالبان و تداوم جنگ آنها به بهانه جهاد مشروعیت ندارد و شعار نظام اسلامی صرفا پوششی برای انحصار قدرت و حکومت استبدادی و بهانه ای برای تدوام جنگ است و هیچ دلیلی دیگری ندارد.


کد مطلب: 95267

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/95267/نظام-اسلامی-پوششی-تمامیت-خواهی-بهانه-ای-تدوام-جنگ

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com