آتش بس ضرورت مبرم مذاکرات صلح

برقراری آتش بس ضرورت مبرم و پیش نیاز مهم مذاکرات صلح است و قبول آتس بس از سوی طالبان صداقت و جدیت این گروه برای برقراری صلح در افغانستان را نشان میدهد. اگر طالبان صادقانه خواهان صلح است باید صداقت خود را با قبول آتش بس به اثبات برساند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ قوس ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۳
آتش بس ضرورت مبرم مذاکرات صلح
پس
آنچه که می‌تواند موجب جدی ترشدن این مذاکرت و تسریع روند گفتگوهای صلح شود توافق دو طرف به برقراری آتس بس در جریان گفتگوهای صلح است. تداوم جنگ حین مذاکرات می‌تواند هرلحظه این گفتگوها را به شکست کشانده و ناکام سازد.
از گذشت چند ماه از شروع مذاکرات صلح افغانستان در قطر و کندی پیشرفت این گفتگوها با توافق دو هیأت بر سر طرزالعمل این مذاکرات، بن بست موجود در مذاکرات را شکسته و روزنه‌های امیدی برای به ثمر رسیدن این گفتگوها پدیدار شده و گفتگوهای صلح وارد مرحله تازه و جدی تر گردیده است.
اما آنچه که می‌تواند موجب جدی ترشدن این مذاکرت و تسریع روند گفتگوهای صلح شود توافق دو طرف به برقراری آتس بس در جریان گفتگوهای صلح است. تداوم جنگ حین مذاکرات می‌تواند هرلحظه این گفتگوها را به شکست کشانده و ناکام سازد.
برقراری آتش بس ضرورت مبرم و پیش نیاز مهم مذاکرات صلح است و قبول آتس بس از سوی طالبان صداقت و جدیت این گروه برای برقراری صلح در افغانستان را نشان میدهد. اگر طالبان صادقانه خواهان صلح است باید صداقت خود را با قبول آتش بس به اثبات برساند وگر نه مذاکره و صلح زیر میله تفنگ معنا ندارد و آتش بس ضرورت مبرم مذاکرات صلح است.
طالبان باید مشخص بسازد که اولویت آنها
طالبان باید مشخص بسازد که اولویت آنها صلح است یا جنگ؟ و اگر اولویت طالبان صلح است و آنها خواستار حل مسالمت آمیز بحران افغانستان از طریق گفتگو است باید بی درنگ پیشنهاد آتش بس در زمان گفتگو را بپذیرد تا مذاکرات صلح در فضای آرام و بدون جنگ به پیش برود. و اگر اولویت طالبان جنگ است حضور پای میز مذاکره معنا ندارد زیرا صلح طلبی با گسترش جنگ و خشونت کاملا در تضاد است .
صلح است یا جنگ؟ و اگر اولویت طالبان صلح است و آنها خواستار حل مسالمت آمیز بحران افغانستان از طریق گفتگو است باید بی درنگ پیشنهاد آتش بس در زمان گفتگو را بپذیرد تا مذاکرات صلح در فضای آرام و بدون جنگ به پیش برود. و اگر اولویت طالبان جنگ است حضور پای میز مذاکره معنا ندارد زیرا صلح طلبی با گسترش جنگ و خشونت کاملا در تضاد است . 
طالبان به نیکی می‌دانند که از طریق جنگ آنها حتی توان تصرف یک ولایت را ندارند و نیروهای دفاعی افغانستان توان سرکوب آنها را دارند. طالبان با حملات ایذایی بر مواضع نیروهای دولتی و اهداف غیر نظامی و بمب گذاری و حملات تروریستی سعی در امتیاز گیری در مذاکرات را دارند.
اینکه طالبان بخواهند با تشدید خشونت و گسترش جنگ از دولت افغانستان در جریان مذاکرات امتیاز بگیرد و خواسته‌های غیر عملی، غیر منطقی و زیاده طلبانه خویش را بر دولت و ملت افغانستان تحمیل کند قابل پذیرش نبوده و عملی نیست و در صورت اصرار طالبان برجنگ و تن ندادن به آتش بس نیروهای دفاعی افغانستان قدرت سرکوب طالبان را از طریق نظامی دارد. 
تمرکز وتوجه بر مذاکرات صلح موجب غفلت از دفاع نشود زیرا طالبان همیشه در زمان مذاکرات صلح دست به حملات تهاجمی و غافلگیرانه به مواضع نیروهای دفاع ملی زده و موجب وارد آمدن تلفات و خسارات گردیده است.
چنانچه طالبان پیشنهاد آتش بس را نپذیرد و به جنگ و حمله بر اهداف نظامی و غیر نظامی ادامه دهد و شهروندان بی گناه را به قتل برسانند نیروهای دفاعی و اردوی ملی افغانستان با قدرت تمام به مواضع و مراکز طالبان حمله کرده و به سرکوب آنها بپردازد تا این گروه از فکر امتیاز گیری در جریان مذاکرات و تحمیل خواسته‌های خود
اینکه طالبان بخواهند با تشدید خشونت و گسترش جنگ از دولت افغانستان در جریان مذاکرات امتیاز بگیرد و خواسته‌های غیر عملی، غیر منطقی و زیاده طلبانه خویش را بر دولت و ملت افغانستان تحمیل کند قابل پذیرش نبوده و عملی نیست.
دست بردارد.
همچنین حامیان طالبان و جامعه جهانی با فشار سیاسی بر طالبان آنها را به پذیرش بدون قید و شرط آتش بس وادار نمایند تا گفتگوهای صلح در فضای مسالمت آمیز و غیر جنگی به پیش رفته و به موفقیت برسد. 
کد مطلب: 94896
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل