شعار انتخاباتی کرزی: خان را ببین و ده را بچاب / سید محمد کبیر محمدی

تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ اسد ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۰۳
شعار انتخاباتی کرزی: خان را ببین و ده را بچاب / سید محمد کبیر محمدی
این روزها در تمام در و دیوار شهر و محلات کشور،سخن از انتخابات و شعارهای انتخاباتی کاندیدا ها است. مهمترین عامل برنده شدن کاندیدا ها در کشورهای که انتخابات سابقه بیشتری دارد و به صورت آزاد و دموکراتیک برگزار می شود، شایستگی افراد، سابقه کاری موفق، شخصیت ، شعارهای و ارائه برنامه های مورد نیاز آن جوامع است. در مقابل این عوامل شناخته شده شیوه های و راهبردهای دیگری نیز وجود دارد که گاهی کاندیدا از آن ها بهره می گیرد و احیانا برنده می شوند.
حامد کرزی یکی از افرادیست که از شیوه غیر معمول در کارزار انتخاباتی بهره می برد؛ او به جای این که از شیوه شایسته سالاری بهره ببرد از شیوه " با کد خدا بساز بر ده بتاز " استفاده می کند و تا کنون باصرف پول و پیشنهاد پست به خوانین ( از پست وزارت گرفته تا وکیل گذر و محله) توانسته است از خان ها دلربایی نماید. او حتی از این طریق مخالفین سرسخت خویش را  رام  و حمایت علنی آن ها را کسب نماید.
گفتنی است در زمان حکومت هفت ساله او تمام خان ها بساط خان منشی خود را به شیوه جدید بازسازی نموده و از این طریق قدرت و ثروت سرشاری را کمایی نمودند. کرزی در این هفت سال به جای تلاش برای آبادانی کشور و ایجاد اشتغال پایدار و سپردن کار به متخصصان و متعهدان، پست ها را به خان ها سپرد و در نتیجه سنگ روی سنگ گذاشته نشد. گرچه خان ها به پول های سرشاری رسیدند،اما ملت حتی از زمان طالبان فقیر تر شده اند. او این بار باز در کارزار انتخاباتی بادادن پول و وعده های سر خرمن به افراد ذی نفوس بدون توجه به مصلحت کشور و مردم، از همان شیوه غیر معقول بهره می برد و می خواهد علاوه بر دهات و قصبات، کل کشور را بچاپاند.
با توجه به قراین و شواهد موجود، ممکن،از هم اکنون نتیجه انتخابات ماه اسد و حتی دور نمای پنج سال آتی کشور قابل پیش بینی باشد. مگر آن که ملت به خان ها و ارباب ها "نه" بگوید و نیز از صندوق ها همان بر آید که در آن ریخته شده است.؟!
   
کد مطلب: 8101
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل