نکاتی چند در مورد طرح بهسازی دشت برچی و اراده حکومت در تطبیق عدالت اجتماعی

حکومت چندی پیش طرح جامع بهسازی منطقه دشت برچی کابل که از سوی معاون دوم رئیس جمهور و پس از هم‌اندیشی با کارشناسان مربوطه ارائه شده بود را تصویب کرد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۰
نکاتی چند در مورد طرح بهسازی دشت برچی و اراده حکومت در تطبیق عدالت اجتماعی
حکومت چندی پیش طرح جامع بهسازی منطقه دشت برچی کابل که از سوی معاون دوم رئیس جمهور و پس از هم‌اندیشی با کارشناسان مربوطه ارائه شده بود را تصویب کرد.
تطبیق این طرح جامع که با هدف حل مشکلات منطقه سیزده کابل تصویب شده است تا حدودی اراده حکومت در تطبیق عدالت اجتماعی را نشان می‌دهد.
در همین راستا هفته قبل اولین جلسه مشترک شاروالی کابل و تعدادی از شخصیت‌های دولتی و مردمی جهت بررسی طرح بهسازی دشت برچی برگزار شد.
 به نظر می‌رسد بعد از سالها هم اکنون یک اراده واقعی در ارگان‌های دولتی برای حل بخشی از معضلات دشت برچی شکل گرفته است.
برای تطبیق این طرح توجه به نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
۱. از شرط‌های اصلی اما برای طرح و اجرای موفقیت آمیز این طرح اولا آگاهی جامعه از طرح و مزایای آن، ثانیاً همکاری مردم جهت تطبیق آن و ثالثاً پیگیری، نظارت و مشوره دهی مستمر مردم به خصوص فعالان مدنی، بزرگان و تحصیل کردگان و متخصصین می‌باشند.
۲. مهمترین معضلی که شهر کابل با آن روبرو است عدم وجود یک ماستر پلان به همراه طرح‌های تفصیلی و اجرایی می‌باشد. مهمترین اولویت دولت، وزارت شهرسازی و شاروالی کابل بعد از سقوط طالبان می‌بایست تهیه ماستر پلان جامع شهر کابل و اطراف آن به همراه طرح‌های تفصیلی آن می‌بود. متأسفانه در این قسمت کمترین توجه صورت گرفته است. وزارت شهرسازی و شاروالی کابل در آن زمان به راحتی می‌توانست با تعریف طرح‌هایی توجه ارگانهای جهانی بخصوص بانک جهانی را جلب کرده و با کمک مالی آنها و با استخدام شرکتهای مشورتی انجنیری بین‌المللی ماستر پلان کابل به همراه طرح‌های تفصیلی آن را تهیه کند و سبب جلوگیری از مشکلات عدیده‌ای که امروز شهروندان کابل با آن مواجه است می‌شد. بعد از سقوط حکومت طالبان سیل عظیمی جمعیت از داخل و بیرون افغانستان به شهر کابل سرازیر شده و تقاضای مسکن به شدت بالا رفت و در عین حال مناطق پلان شده کابل محدود و بسیار گران بود که این امر سبب گسترش حاشیه نشینی و ساخت و ساز مسکن در مناطق غیررسمی و غیرپلانی شد. هم اکنون حدود ۷۰ درصد کابل شامل مناطق غیررسمی و غیرپلانی می‌باشد که اکثر فاقد حداقل زیرساخت‌های مورد نیاز مانند آب، برق، سیستم جمع‌آوری فاضلاب، رواناب شهری، سرک‌های قابل تردد و… می‌باشد. میلیاردها دالر در این مناطق غیرپلانی و غیررسمی توسط مردم که اکثراً از طبقه با درآمد کم هستند، جهت ساخت مسکن و سایر تأسیسات مربوطه مصرف شده است که به سبب ساخت این تأسیسات در مناطق غیرپلانی از یک سو و عدم داشتن سندهای شرعی از سوی دیگر این سرمایه‌گذاری میلیاردی مردم کمترین ارزش افزوده را برای آنها داشته است.
۳. هم اکنون وزارت شهرسازی و شاروالی کابل بهترین روش منطقی و علمی را برای حل معضلات دنبال می‌کند. شاروالی کابل دو شرکت بین‌المللی معتبر برای بررسی معضلات شهر کابل و بخصوص دشت برچی و تهیه طرح‌های تفصیلی و اجرایی استخدام کرده است. از سوی دیگر شاروالی کابل به درستی تهیه این طرح‌ها را در اولویت کاری و پلان عملی سال اول خود قرارداده است که بعد از تهیه این طرح‌ها تمام امور مربوط به بهسازی و نوسازی بر اساس این پلان‌های تفصیلی و اجرایی صورت گیرد. چون بخش زیادی از زمین‌های دشت برچی هنوز هم خالی بوده، با تهیه هر چه سریعتر این پلان‌ها از یک سو می‌توان جلوی گسترش مناطق غیررسمی و غیر پلانی را گرفت و از سوی دیگر با تشویق سرمایه گذاران می‌توان این زمین‌های خالی را تبدیل به شهرک‌های استاندارد کرد و از آن برای حل بخشی از معضل استملاک استفاده کرد.
۴. یکی از مهمترین معضلات برای بهسازی و نوساز و تطبیق پلانها معضله استملاک زمین‌های ساکنین می‌باشد. مالکین این زمین‌ها اکثر از طبقه با درآمد بسیار کم جامعه بوده و همچنین زمین‌های آنها فاقد سند شرعی می‌باشند. اولا استملاک زمین‌های مردم توسط دولت با توجه به بار مالی زیادی که دارد تقریباً غیرممکن می‌باشد و از سوی دیگر مردم ساکن علاقه‌مندی ندارند که در جای غیر از محدوده برچی مثلاً دشت پکوله ساکن شوند. شاروالی کابل دو طرح عملی و تجربه دیده شده در سایر کشورها را برای حل این معضل پیشنهاد کرده است. طرح تنظمیم مجدد زمین یا Land Re-Adjustment با کمک و سهمگیری مردم سبب خواهد شد:
- دولت نیازی به استملاک زمین نداشته باشد و کمترین بار مالی را برای دولت خواهد داشت.
- مردم در همان جاهای قبلی خود ساکن می‌شوند.
- زمین‌ها و خانه‌ها دارای سند شرعی می‌شوند.
- زمین‌ها و خانه‌ها ارزش افزوده زیادی پیدا خواهند کرد.
- کیفیت زندگی با توجه به فراهم شدن زیربناها و خدمات شهری بالا خواهد رفت.
طرح انکشاف مجدد زمین یا Land Redevelopment که توسط شاروالی محترم پیشنهاد شده است سبب خواهد شد:
- با مشارکت مردم، بخش خصوصی و دولت سبب ساخت و ساز بلاکهای استاندارد و با ارزش افزوده یاد و شرایط زندگی با کیفیت خواهد شد.
- طرح‌های زیربنایی مورد نیاز مانند آب و برق و فاضلاب و سرک در محدوده طرح توسط سرمایه‌گذار اجرا خواهد شد که این امر سبب کاهش بار مالی برای دولت می‌شود.
۵. دشت برچی هم اکنون با معضلاتی زیادی از جمله داشتن حداقل زیربناها مانند سرک، آب و فاضلاب و برق و همچنین ازدحام ترافیکی بالا روبرو است. طرح‌های بهسازی و نوسازی اکثراً زمان بر بوده و بودجه زیادی را طلب می‌کند. در قسمت بودجه شاروالی محترم با ارایه طرح‌های علمی می‌تواند بودجه خوبی در قسمت بهسازی از ارگانهایی مثل بانک جهانی بگیرد و از سویی دیگر با پیگیری و اجرای طرح‌های بند ۴ که برپایه مشارکت عمومی طرح‌ریزی شده است می‌تواند بخشی از معضل بودجه را حل کند. در کنار پیگیری طرح‌های بلند مدت برای بهسازی و نوسازی دشت برچی، لازم است که طرح‌های کوتاه مدت و عملی برای حل معضلات بخصوص ترافیک نفس گیر جاده شهید مزاری روی دست گرفته شود. شاروالی محترم در این قسمت یک پلان دو ساله دارد که با ساخت جاده‌های فرعی سرک بین سرک شهید مزاری و سرک کمپنی و همچنین اتصال آن به سرک کمربندی شهر کابل بخشی از این معضل را حل کند. در این قسمت لازم است که وزارت فواید عامه طرح اجرای سرک کمربندی شهر کابل را هر چه زودتر روی دست قرار دهد. از سوی دیگر شاروالی محترم با توجه به زمان گیر بودن طرح‌های نوسازی و با این توجیه که منتظر پلان‌های تفصیلی می‌مانیم که دوباره کاری نشود، نباید طرح‌های بهسازی گذرهای غیرپلانی خود را متوقف کند.
یکی از راه‌های حل معضل ترافیکی دشت برچی توسعه عرض سرک شهید مزاری و ایجاد سیستم‌های حمل و نقل مانند BRT می‌باشد. این طرح یک طرح بلند مدت بوده و با توجه به ساخت تأسیسات زیادی در طول این جاده در طی چند سال اخیر اجرای آن را با مشکل مواجه می‌سازد.
۶. درست است که دشت برچی یک منطقه غیرپلانی و غیررسمی بوده و با معضلات زیادی مواجه است ولی از سوی دیگر برچی پتانسیل‌های باالقوه‌ای از جمله زمین هموار، دارای آب و هوای خوب نسبت به سایر مناطق کابل دارد که اگر دشت برچی به یک منطقه پلانی تبدیل شود یکی از بهترین مکانها برای سکونت خواهد شد وسرمایه گذاران زیادی برای سرمایه‌گذاری و احداث مجتمع‌های مسکونی جلب و جذب خواهد کرد. می‌توان به این طرح بهسازی و نوسازی به حیث یک فرصت در زمینه‌های زیر نگاه کرد:
- باور عمومی نسبت به شعارها و طرح‌های دولتی بسیار کم شده است. در این سالها قول‌های زیادی به مردم بابت بهبود سطح و محیط زندگی آنها داده شده ولی اکثراً در سطح ادعا باقی مانده‌اند. اگر شاروالی کابل با همکاری وزارت‌ها و ادارت سکتوری مرتبط و با پیگری و رهبری معاون محترم رئیس جمهور بتواند این طرح را اجرا کند و مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن نتیجه عملی این طرح‌ها راببینند، باور عمومی نسبت به دولت بهتر خواهد شد و نتیجه طبیعی آن همبستگی ملی خواهد بود.
- طرح بهسازی دشت برچی می‌تواند یک نمونه برای مشارکت مردم، دولت و بخش خصوصی برای بهبود محیط زندگی و توسعه و نوسازی یک منطقه باشد که اگر به خوبی و درستی اجرا شود می‌توان آنرا به سایر مناطق گسترش داد.
- این طرح فرصتهای عالی اقتصادی را برای مردم منطقه دشت برچی بوجود خواهد آورد. رونق سکتور ساختمان در این منطقه سبب جلب و جذب سرمایه گذاران، ایجاد کار، تولید محصولات ساختمانی و… خواهد شد.
اگرچه خدمات رسانی و بهبود شرایط زندگی و محیطی مردم جز وظایف اولیه و ذاتی ارگانهای دولتی بوده و از این بابت مسولان دولتی نمی‌بایست منتی سر مردم گذاشته و یا از آن استفاده تبلیغاتی کنند ولی لازم است از پیگیری و رهبری مستمر شخص معاون محترم رئیس جمهور، وزیر محترم شهرسازی و شاروال محترم کابل قدردانی شود که بعد از مدتها یک طرح عملی و قابل تطبیق را برای دشت برچی روی دست گرفتند.
-انجینر محمد ناصر احمدی، رئیس شرکت «عمران» در کابل
کد مطلب: 62248
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل