مناقشه قره‎باغ: میراثی از چالش‎های قومی اتحاد جماهیر شوروی / داکتر محمود واعظی

پیام آفتاب: با بهره‎گیری از تجربیات کشورهایی که در گذشته با معضل قومیت‎ها مواجه بودند و توانسته‎اند با احترام به حقوق نسبی اقوام در درون دولت ملی بر این مشکل فائق آیند. به نظر می‎رسد دولت ملی و مدرن می‎تواند مبنای جامع و فراگیری برای امنیت در قفقاز باشد و تمایلات قومی در این منطقه تغییر در نگرش سنتی دولت‎های منطقه نسبت به قومیت‎ها می‎تواند در درون دولت‎های ملی مورد توجه قرار گیرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ حوت ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۱۹
مناقشه قره‎باغ: میراثی از چالش‎های قومی اتحاد جماهیر شوروی / داکتر محمود واعظی
مقدمه: اتحاد جماهیر شوروی با تنوع عمیق نژادی و قومی از معدود نمونه‎های قابل مطالعه سیر حیات و نحوه تعامل قومیت‎ها با یکدیگر در یک محیط بسته امنیتی می‎باشد. منطقه قفقاز در اتحاد شوروی به دلیل وجود حدود ۵۰ گروه قومی – فرقه‎ای با تمایزهای فراوان و مذاهب مختلف از اهمیت زیادی برای بحث قومیت‎ها برخوردار می‎باشد. اختلافات قومی یکی از دلایل اصلی بروز مناقشات و بحران‎ها در قفقاز پس از فروپاشی شوروی بوده است. بسیاری از اندیشمندان معتقدند که قرن ۲۱ همانند قرن گذشته عرصه تعارضات و تنازعات قومی خواهد بود و احتمالاً در آینده بحران‎های قومی و هویتی گسترش خواهد یافت و نظام بین‎الملل با منازعات و تحولات سیاسی – امنیتی بیشتری مواجه خواهد شد. اگر این هشدار را بپذیریم در این صورت جمهوری‎های به جا مانده از اتحاد جماهیر شوروی و به ویژه منطقه قفقاز از ابعاد مختلف قابل مطالعه و بررسی می‎باشد.

این مقاله کوشیده است به طور خلاصه و گذرا با ارائه بحث مفهومی و نظری در خصوص قومیت‎گرایی، سیاست‎های اعمالی رهبران اتحاد شوروی نسبت به قومیت‎های موجود در این کشور را در ادوار مختلف با تأکید بر مناقشه قره‎باغ در قفقاز مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. تمایلات و اختلافات قومی در قفقاز همواره وجود داشته است پس از فروپاشی به دلیل نفرت‎های انباشته شده از سیاست‎های اعمالی رهبران اتحاد شوروی و عدم وجود اقتدار در دولت‎های کشورهای استقلال یافته، اختلافات گسترش یافت و بیشتر به جنبه‎های سیاسی برای برون رفت از معضل قومیت‎ها پرداخته شده است. تغییر در نگرش سنتی نسبت به قومیت‎ها و احترام به حقوق اقوام در درون دولت ملی می‎تواند محمل مناسبی برای تفاهم بیشتر میان اقوام و کاهش تدریجی مناقشات قومی در قفقاز باشد.

بحران‎های قومی: تبیین نظری

قوم (Ethno) به گروهی از مردم اتلاق می‎شود که در طول تاریخ در سرزمینی معین با هم پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و خویشاوندی برقرار کرده‎اند. این سازمان اجتماعی شکل یافته دارای پیوندهای خونی و ویژگی‎های فرهنگی، دینی، آداب و رسوم، سنت‎ها، ارزش‎های اجتماعی و زبان مشترک می‎باشد. تعلق به یک گروه قومی که شامل آگاهی نسبت به ریشه‎های تاریخی و سنت‎های مشترک باشد را قومیت (Ethnic) نامند. احساس منشأ مشترک (خیالی یا واقعی)، سرنوشت مشترک و انحصار‎طلبی مشترک که سبب تقسیم جوامع به گروه‎های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مجزا شود را قوم‎گرایی (Ethnonationalism) می‎نامند.

قوم محوری، الگوی ذهنی بسیار شایعی است که افراد وابسته به آن قوم، فرهنگ خود را برترین فرهنگ موجود می‎دانند و برمبنای ارزش‎های اجتماعی درونی شده خود به داوری ارزش‎های اجتماعات دیگر می‎پردازند. یکی از شاخص‎های این گرایش نامرئی برتری‎طلبی می‎باشد که به همراه وجود مشترکات در یک میدان تعاملی درون گروهی، هویت جمعی در آنها شکل می‎گیرد.

فارغ از این تعاریف، قوم و قوم‎گرایی به عنوان یک معضل جدی در فراگرد روند دولت‎سازی و ملت‎سازی در دوران مدرن مورد توجه بسیاری از اندیشمندان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. این موضوع همانند دیگر مفاهیم انسانی که دارای ماهیتی سیال و تغییرپذیر می‎باشد و دستخوش تعابیر و قرائت‎های گوناگونی گردیده است و بدین جهت حصول به یک دیدگاه مشترک دربارهٔ ابعاد گوناگون این موضوع از جنبه‎های تهدیدزایی یا فرصت‎سازی را برای جوامع انسانی به تعویق انداخته است. اما علیرغم تنوع نگرش‎ها، این موضوع که تحولات قومی در آینده به عنوان یکی از گفتمان‌های مسلط در روابط بین‎الملل به تغییراتی در نقشه سیاسی و جغرافیایی برخی از مناطق جهان خواهد انجامید و این گزاره که بسیاری از بحران‎های جهان آینده در چارچوب کیفیت تعامل سه عنصر قومیت، قدرت و حکومت تبیین خواهد شد، نقطه عزیمت درصد زیادی از اندیشمندان سیاسی قرن حاضر، محسوب می‎شود.

بر این اساس واکرکانو معتقد است که آگاهی‎های قومی و نیازمندی‎های آن، موضوعی است که در آینده تحقق خواهد یافت. تافلر هزاره سوم را هزاره قومیت‎ها خطاب کرده و پیش‎بینی می‎کند که اعضای سازمان ملل متحد در این هزاره به سیصد عضو افزایش خواهد یافت. هنری کیسنجر قرن ۲۱ را قرن ملت‎های بدون دولت نامیده و دیکی کریستوفر این مسئله را همراه با مخاطرات بسیار برای نظام بین‎الملل عنوان می‎کند[۱]. براین اساس می‎توان گفت که اعتقاد به عنصر ناسیونالیزم قومی به عنوان عاملی تنش‎زا برای نظام بین‎المللی به تدریج به ادبیات روابط بین‎الملل وارد شده است از منظری دیگر علاوه بر تلاش‎های نظری مزبور، برخی اندیشمندان، نیز کوشیده‎‏اند با ارائه تئوری و مدل‎های متنوع علاوه بر شناخت صحیح این پدیده، راهکارهایی را نیز برای حل این «معضل» بیابند که از آن جمله می‎توان به لیپهارت و نوردلینگر اشاره کرد که با تمایلات نومحافظه‎کارانه و از منظری حقوقی و قانونی مکانیزم‎هایی همچون ائتلاف نخبگان گروه‌های مختلف، امتیازدهی، امتحانات تناسبی، سیاست زدایی از جامعه، فدرالیسم، و وتوی متقابل را برای رفع این مشکل در چارچوب دولت ملی پیشنهاد می‎کنند.[۲]

نگرش نو محافظه کاری افرادی چون لیپهارت و نورد لینگر با دو ذهنیت محافظه کارانه دیگر از سوی هانتینگتون و پارسونز مواجه است. هانتینگتون بعدها خوش بینی نومحافظه کاران قانون اساسی‌گرا را تا حد زیادی نفی می‌کند. پیش بینی نظری او بر «برخورد تمدن‌ها» ناظر است. این نگرش حاکی از آن است که گرایشات قومی - فرقه‌ای و فرهنگی به احتمال زیاد زمینه ساز تعارض و برخورد فرهنگی می‌شود. او متعتقد است که تنش‎ها و منازعات جدی در آینده از بحران هویت در ملتها نشأت خواهد گرفت[۳] پارسونز نیز از جمله محافظه کاران نظریه سیستمهاست. اونیز احتمال می‌دهد که جوامعی که در آنها تعارض فرهنگی وجود داشته باشد، احتمال زیادی دارد که با بحران مواجه شوند در نتیجه او دو نوع الگوی تحول را پیشنهاد می‌کند که به نام مدل ثبات و مدل تحول مشهورند. وی هر جامعه سیاسی را حاوی چهار نهاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، و فرهنگی می‌داند. در مورد جوامع با ثبات تصور او این است که این جوامع می‌توانند بدون دغدغه خاطر تحول را از اقتصاد شروع کنند و به حوزه سیاست و سپس حقوق تسری دهد و در حوزه فرهنگ ختم نماید. در نظر پارسونز، مدل تحول در جوامع نااستوار شکل معکوس پیدا می‌کند. ابتدا باید مشکل فرهنگی حل شود، سپس حوزه‌های کارکردی دیگر یعنی حوزه حقوق و سپس سیاست تسری یابد و در حوزه اقتصاد ختم شود.

در نظر پارسونز هر یک از نهادهای تابعه فوق دارای کارکرد خاصی است. فرهنگ به همبستگی معنوی جامعه می‌انجامد و حقوق همبستگی بیرونی را تضمین می‌کند، نظام تابعه سیاسی زمینه را برای نیل به هدف هموار می‌سازد، و اقتصاد کار ویژه انطباق گرایی نظام سیاسی را به عهده دارد.[۴]

این بحث مختصر را با استفاده از نظریه مازلو خاتمه می‎دهیم. ایشان معتقد است که مشکلات اقتصادی و معیشتی و بروز بحران‎های سیاسی – امنیتی کوتاه مدت و میان مدت، ممکن است موجب به تأخیر افتادن ظهور مسائل هویتی شود، اما سبب رفع آنها نخواهد شد.[۵]

سیاست رهبران شوروی نسبت به قومیت‎ها

اتحاد جماهیر شوروی در زمان تأسیس با گستره‎ای وسیع از نظر جغرافیایی ولی متراکم از حضور ملیت‎های گوناگون بر ویرانه‎های امپراتوری فرو پاشیده تزارها بنا شد که این امر از لشگرکشی‎ها و جهانگشایی‎های مداوم تزارها حاصل آمده بود این میراث تنش‎زا به علاوه رشد اقوام غیر روسی و افزایش مطالبات قومی و تاریخی آنان از نظام سیاسی حاکم رهبران اتحاد جماهیر تازه تأسیس را به اتخاذ سیاست‎هایی به منظور مدیریت حرکت‎های واگرایانه در چارچوب این اتحادیه وادار کرد. براساس آمار در ژوئیه ۱۹۹۰ اقوام غیرروس ۲۲/۴۹ درصد جمعیت ۲۹۰۹۳۸۴۶۹ نفری اتحاد شوروی را تشکیل می‎داد[۶].

طرح انسان طراز اول شوروی که خلق یک انسان غیر طبقاتی و همگن را در سرتاسر شوروی مورد نظر داشت در واقع جنبه‎ای دیگر از سیاست‎های روسی‎سازی اقوام و ملیت‎ها لاغیر در این کشور به شمار می‎آمد. البته این امر هیچگاه به منصه ظهور نرسید. استدلال می‎شد که فروپاشی این اتحادیه و ظهور دولت‎های ملی جدید براساس تمایزات هویتی و قومی به تنازعات قومی در این منطقه پایان خواهد داد اما افزایش کشمکش‎های سیاسی و حتی نظامی میان این دولت‎های جدید به ویژه در منطقه قفقاز نقطه پایانی بر این نظرات محسوب می‎شد. تجدید حیات این منازعات در اشکال جدید در منطقه نتیجه سیاست‎های رهبران شوروی در مورد قومیت‎ها در طول سالیان حکمرانی آنان بر اتحاد شوروی در مورد قومیت‎ها به شمار می‎رود. تبارشناسی این سیاست‎ها در ادوار مختلف تاریخی می‎تواند شناخت صحیح‎تری از علل ایجاد این ستیزه‎ها را در منطقه «و به خصوص بحران قره‎باغ» به دست دهد. در این بخش به بررسی این سیاست‎ها خواهیم پرداخت.

قومیت‌ها در دوران لنین:

لنین رژیم تزارها را زندان ملت‌ها توصیف کرده بود. لنین و نیز استالین که مسئول و کمیسر امور ملیتها بود بر حداکثر خود مختاری ملی به عنوان راه شکوفایی ملتها، تأکید می‌نمودند. «پلاتفرم بلشویکها در خصوص مسئله ملی، مبتنی بر حق خود مختاری ملی بود. بلشویکها به ویژه مخالف فدرالیسم و خودمختاری فرهنگی بودند». [۷]بلشویکها می‌کوشیدند حق خودمختاری ملی را به عنوان اصل سیاست ملی مطرح سازند. اما رهبران بلشویک در مقابل واقعیت‌های موجود، مجبور به برقراری نوعی سازش بین تئوری سیاسی و عمل سیاسی شدند. هر چند لنین، در تئوری به حق خودمختاری معتقد بود «اما مشکل اساسی از آنجا ناشی می‌شد که رژیم جدید برای بقای خود، فضای حیاتی می‌خواست و برای حفظ و استمرار حاکمیت خود به پشتوانه‌های محکم نیاز داشت».[۸] هویت‌های ملی در قالب تشکیلات اداری می‌بایست با سازمان حکومتی متمرکزی همخوانی پیدا می‌کردند. حکومت مرکزی نیرومند، عهده دار تأمین همبستگی و ارتباط تمامی هویت‌های ملی بود که قالبی شبه حکومتی پیدا می‌کردند. تفسیرهای جدید و واقعی رهبران بلشویک در پلاتفرم‌ها و قطعنامه‌های کنگره سراسری شوراها تبلور یافت. سومین کنگره سراسری شوراها، نقطه عطفی در تاریخ شوروی است. بدین معنی که رژیم بلشویکی حاکمیت خود را بر سراسر خاک امپراطوری روسیه سابق، برقرار کرده بود”. [۹]

کنگره با تأیید مشی لنین در مسئله ملی، یادآور می‌شود که «از طریق چنین سیاستی است که امکان ایجاد شرایط یک اتحاد واقعاً با دوام و داوطلبانه بین عناصر ملیت‌های متفاوت پرولتاریای بین‌المللی وجود دارد“.[۱۰] در سال ۱۹۲۲، بلشویکها طرح “ تشکیل فدراسیونی مرکب از کلیه ملل و اقوام شوروی را پیشنهاد کردند و حتی لنین که تا سال ۱۹۱۷ مخالف پروپا قرص راه حل فدرالیسم برای روسیه بود و آن را عامل دوام اختلافات قومی می‌پنداشت، رضایت به تشکیل فدراسیون داد» . [۱۱] بدین ترتیب در مراحل اولیه استقرار نظام شوروی، فدرالیسم پذیرفته شد. در برداشت اولیه به ویژه نزد لنین، ملت‌ها می‌توانستند در حوزه‌های ملی به سیاست گذاری بپردازند. از جمله مهمترین این حوزه‌ها، حوزه فرهنگی بود. به تبع ایجاد فدرالیسم در نظام شوروی، نظام‌ها و حوزه‌های خودمختاری کوچکتری نیز نضج گرفت که تابع مقتضیات و مصلحت‌های خاص سیاسی بودند.

استالین و قومیت‌ها:

در دوران زمامداری استالین، همواره بر تساوی ملت‌ها که اساس فدراسیون ۱۹۲۰ را تشکیل می‌داد، تأکید می‌شد. در تئوری، این اصل می‌بایست همکاری و وحدت میان اقوام مختلف را به وجود می‌آورد، ولی این نظریه در عمل با مشکلات فراوانی مواجه شد واستالین را بر آن داشت تا قانون اساسی ۱۹۲۴ را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. قانون اساسی سال ۱۹۳۶، جنبه‌های فدرالیستی بسیار قوی و قدرتمندی داشت. در این قانون، ملت همپای دولت با حاکمیت ملی تعریف می‌شد، و ملت‌های کوچکتر که شرایط لازم را برای اعمال حق حاکمیت ملی نداشتند، ولی در عین حال دارای ساختار حکومتی خود بودند، جمهوری‌های «خودمختار» نام گرفتند. در دوران استالین جمهوری‌های خود مختار نیز وضعیتی مشابه دیگر جمهوری‌ها داشتند. تغییرات اجتماعی که هدفش از میان بردن ویژگی‌ها و هویت ملی بود، در مورد همه و در همه جا به اجرا در آمده بود.

در عملکرد استالین در این دوران می‌توان دو وجه متفاوت را شناسایی کرد: اول، احترام ظاهری به ملت‌های تشکیل دهنده اتحادیه؛ دوم، میل باطنی به از بین بردن کلیه علل وجودی ملی‌گرایی. تحقق وجه دوم را می‌توان از خلال تصفیه‌ها و تبعیدهای سال‌های ۱۹۲۰ و بعد از آن، و از بین بردن روشنفکرانی یافت که به سمت میهن پرستی بازگشته بودند. این تصفیه که در جمهوری‌های مختلف به گونه‌ای بنیادی صورت گرفت در خلال جنگ جهانی دوم نیز یک بار دیگر امکان ظهور یافت. در این مورد سه عامل حائز اهمیت فراوان هستند:

۱- آسیب پذیری دولت فدرال.

۲- تعمیم و گسترش دوباره احساسات ملی.

۳- ضربه پذیری دولت‌های پیرامونی در شرایط متشنج بین‌المللی و امکان انتقال این ضربات به دولت مرکزی.

در چنین شرایطی، اجرای این سیاست نسبت به اقوام مختلف، و تقسیم قفقاز به سه جمهوری سوسیالیستی سابق، یعنی گرجستان، ارمنستان و آذربایجان و برخی مناطق خودمختار، سبب اتحاد سیاسی نگردید، زیرا مرزبندی‌های موجود و تقسیم‌بندی‌های نابرابر ملی، نژادی، دینی و مدنی، با این اتحاد سیاسی تناقض داشت. جنگ جهانی دوم، استالین را بر آن داشت تا با ورود عناصر جدیدی مانند لزوم “ همبستگی‌های ملی، مذهبی و تاریخی“ برای احساسات ملی و مسئولیت‌های ملی نوعی هرم ارزشی تعبیه کند. هرمی که در رأس آن روسها قرار داشته باشند. برای مشروعیت بخشیدن به این طرز تفکر و القای جایگاه برجسته ملت روس نسبت به سایر ملت‌ها و تداوم آن، باید روسها از جمیع جهات تفوق یابند. به منظور تحقق بخشیدن به این هدف، شبیه‌سازی و یکسان‌سازی فرهنگی صورت گرفت و به تدریج، فرهنگ روس بر سایر فرهنگ‌ها تقدم یافت و فدراسیون به صورت جامعه‌ای در آمد که در آن «برادر بزرگتر» (روسیه) بر امور تسلط یافت. تسلطی که هر چند در ابتدا نسبی بود، ولی عامل زمان واجبار، نسبیت و محدودیت را اندک اندک کاهش داد.[۱۲]

پس از سقوط جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان و استقرار حاکمیت مسکو بر این مناطق، مسئله قره باغ در چارچوب سیاست‌های کلی نسبت به قومیت‌ها به طور موقت حل شد. ارامنه معتقدند که استالین با هدف خارجی خشنود ساختن ترکیه و بسط روابط با این کشور و صدور انقلاب بلشویکی به شرق و برقراری ارتباط نزدیکتر با مسلمانان از طریق جمهوری آذربایجان، قره باغ را به آذربایجان واگذار نمود. هدف داخلی که از این تصمیم و تصمیمات مشابه در مورد قومیت‌ها دنبال می‌شد عبارت از موارد زیر بوده‌اند: اولاً، ً عمده‌ترین هدف استالین تشدید تعارض‌ها بین اقوام مختلف به منظور حل مشکلات به حکمیت مسکو بود، تا بدین ترتیب وابستگیشان به مسکو بیشتر و بیشتر شود، ثانیاً افزایش تعارض‌های قومی از جمله، بین ارامنه و آذربایجانی‌ها در چارچوب تقسیم‌بندی‌های نابرابر قدرت بین جمهوری‌های غیرروس، می‌توانست نوک تیز مخالفت‌ها را از مسکو منحرف کرده و به اهداف دیگر متوجه سازد. از هدف‌های عمده دیگر ایجاد مشکلات ارضی و مرزی برای جمهوری‌های مختلف به عنوان مانع در راه گرایش‌های جدایی خواهانه آنها از اتحاد جماهیر شوروی بود تا سبب شود که رهبران و مردم این جمهوری‌ها را در زمانی که به فکر جدایی از شوروی می‌افتند، به این اندیشه وا دارد که در مسیر جدایی و یا پس از آن، با بحران‌ها و جنگ‌هایی در رابطه با برخی از مناطق مواجه خواهند شد.[۱۳] استالین با تعیین خطوط مرزی در قره باغ و دیگر مناطق، به صورتی که اهداف فوق را تأمین نماید و با استفاده از سیاست ترور و وحشت، توانست تا حد زیادی به طور موقت به اهداف خود دست یابد.

سیاست رهبران شوروی پس از استالین نسبت به قومیت‌ها:

بعد از مرگ استالین، دوران استالین زدایی، شروع شد و در این دوران، که «اعاده حیثیت ملت‌ها» نیز نامیده شده، تجدیدنظر در شیوه عملکرد فدراسیون صورت گرفت. افزایش میزان صلاحیت جمهوری‌ها در خصوص مراجع قضایی و قانونگذاری در ۱۹۵۷ و افزایش اختیارات شورای وزیران جمهوری‌های عضو اتحادیه، باعث تشدید احساسات ملی در پاره‌ای از مناطق، به ویژه قره باغ گردید. در زمان زمامداری خروشچف، ارامنه قره باغ چندین بار هیئت‌های گوناگونی را به مسکو و ایروان فرستادند که مسکو اعتنایی به آنها ننمود و دولت ارمنستان نیز آنها را طرد نمود. از این رو، ارامنه قره باغ در اوائل سال ۱۹۶۳، طی طوماری خواهان رسیدگی به وضعیتشان شده و از خروشچف تقاضای الحاق قره باغ به ارمنستان را نمودند. با این همه، خروشچف که در آغاز زمامداریش نشان داده بود که خواهان تجدیدنظر در سیاست‌های استالینی از جمله در امور ملیت هاست و وانمود می‌کرد که می‌خواهد در روش‌های خشن نسبت به امور ملیت‌ها بازنگری کند، خیلی زود متوجه شد که توجه به احساسات ملی و اعطای امتیاز به ملیت‌ها، نه تنها مسئله را حل نخواهد کرد، بلکه باعث تشدید احساسات ملی و رشد ناآرامی‌های قومی خواهد شد. بدین جهت توجهی به درخواست آنان نکرد و مسئله قره باغ نیز دست نخورده باقی ماند.

با روی کار آمدن نیکیتا خروشچف، اگر چه در بسیاری از خط مشی‌های فراملی و نیز سیاست خارجی تجدیدنظر صورت گرفت، و تغییراتی به وجود آمد، ولی بسیاری از مسائل داخلی فدراسیون همچنان حل نشده باقی ماند. در شکوائیه‌ای که اهالی ارمنی ساکن قره باغ در ۱۹ ماه مه ۱۹۶۴ تسلیم خروشچف کردند بر تداوم اعمال سیاست تبعیض و تجاوز آذربایجانی‌ها علیه ارمنی‌ها اعتراض شده بود. در این شکوائیه به جوانب و معیارهای مختلف تبعیض اشاره شده بود:

۱- توجه صرف به توسعه و پیشرفت مناطق آذری.

۲- مشارکت بیش از حد قره باغی‌ها در توسعه اقتصادی آذربایجان، با توجه به محدودیت منابع و عدم پیشرفت منطقه آذربایجان.

۳- چگونگی تخصیص آب رودخانه‌های جاری در قره باغ به مناطق دیگر.

۴- مسائل فرهنگی و تعلیماتی.

همچنین در شکوائیه از خروشچف خواسته شده بود که تصمیمی جهت الحاق منطقه قره باغ کوهستانی به جمهوری ارمنستان اتخاذ گردد و یا به گونه‌ای این منطقه از حاکمیت آذربایجان دور شود؛ ولی به دلایل اشاره شده در پیش، تقاضا و خواست‌های ارامنه مورد توجه قرار نگرفت.[۱۴]

ارامنه که از تقسیمات دوره استالین و واگذاری قره باغ کوهستانی به جمهوری آذربایجان ناراضی بودند با استفاده از فرصت همواره اعتراضات خود را به رهبران مسکو منتقل می‌کردند.

در سال ۱۹۶۸، گروهی از ارامنه که از عملکرد حزب داشناک راضی نبودند و مشی تندتری داشتند، از این حزب منشعب شدند و تشکیلات جدیدی به نام حزب اتحاد ملی ارمنستان را تأسیس کردند. از اهدافی که این حزب جدید اعلام داشت، «ایجاد یک دولت ارمنی مستقل بود». با اینکه این حزب، ضد شوروی و سوسیالیست افراطی بود، با این همه برای رسیدن به اهداف خود، در صدد برآمد که در چارچوب قانون اساسی شوروی – که حق جدایی تمامی جمهوری‌های متحد را به رسمیت شناخته بود – عمل کند.

یکی از نخستین گام‌هایی که حزب مذکور برداشت، آماده کردن و انتشار نقشه «ارمنستان بزرگ» بود. این نقشه در عمل شامل شرق ترکیه، برخی مناطق شمال غربی ایران، قره باغ علیا، نخجوان و استپ‌های موجود در بخش جنوبی جمهوری آذربایجان می‌شد. ارمنستان بزرگ مناطق بین دریای خزر و دریای سیاه را در بر می‌گرفت. این حزب بین ارامنه خارج از ارمنستان از پشتیبانی زیادی برخوردار گردید. اما در سال ۱۹۷۰، کا.گ. ب تمامی کادرها و رهبران آن حزب را بازداشت کرد که از بین آنها، دو نفر یعنی ساون باغداساریان و استفان زاتگیان را به جرم خرابکاری و فعالیت علیه دولت، در سال ۱۹۷۱ اعدام نمود. با این همه، برخی از اعضای شاخه نظامی حزب، از دام کا.گ. ب، رستند و به فعالیت‌های زیرزمینی پرداختند.

عدم موافقت با خواسته‌های ارامنه مبنی بر واگذاری نخجوان و قره باغ به ارمنستان، آثار آزردگی و حسرت را در دل ارمنیان پایدار نموده بود و حتی سبب بروز اعتراض‌های مردمی در سال‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۵ در قره باغ و ایروان نیز شده بود که البته سرکوب گردید. با این همه، ارامنه تنها اقلیت قومی بودند که برخلاف تأکید صریح مارکسیسم – لنینیسم، اجازه ابراز احساسات ملی را داشتند. به ویژه احساسات ضد ترکیه، که به رغم وجود رابطه همسایگی بین شوروی و ترکیه، حتی اعضای حزب و مقامات دولتی نیز در سالروز قتل‌عام ارامنه، فعالیت می‌کردند.[۱۵] ارامنه در کشورهای مختلف در قاره‌های آسیا، اروپا و آمریکا پراکنده بودند. سیاست شوروی مبنی بر دادن اجازه برای بروز احساسات ملی برقراری ارتباط بین برخی از اتباع ارمنی شوروی با ارامنه کشورهای دیگر و بهره‌برداری از این امر در جهت اهداف خارجی خود بود. پس از سقوط خروشچف، در دوران حاکمیت و زمامداری برژنف، آندروپوف و چرنینکو نیز تغییرات مهمی در اوضاع قره باغ به وقوع نپیوست؛ ولی اختلافات بین آذربایجانی‌ها و ارامنه همچنان ادامه داشت. اتفاق مهم دیگری در این دوران در ارتباط با قره باغ به وقوع نپیوست، تا اینکه در سال ۱۹۸۵ میخائیل گورباچف به دبیر کلی حزب کمونیست اتحاد شوروی برگزیده شد.

سیاست گورباچف و قومیت‌ها:

با روی کار آمدن گورباچف در ۱۱ مارس ۱۹۸۵، تلاش وی در جهت خاتمه دادن به سکون ناشی از تفکر برژنفیسم و خنثی کردن آن بود. تاریخ شوروی، در هر دوره مواجه با اثرزدایی از دوران قبلی بوده است. این شیوه رایج، نوعی مفر و شاید تکیه گاه برای زمامداران شوروی در مواجهه با معضلات و استقرار نوعی دیکتاتوری جدید بوده است. بزرگ کردن کوتاهی‌ها واشتباهات دیگران برای تحکیم و تثبیت وضع حاضر شیوه‌ای قدیمی بوده و هست. گاه گناه متوجه برژنفیستها و حرکت‌های کشورهای پیرامون می‌شد، در پاره‌ای موارد نیز کشورهای غربی، مورد حمله قرار می‌گرفتند.

گورباچف نخستین کنگره دوره دبیرکلی خود را در ۲۵ فوریه ۱۹۸۶ برگزار کرد. این کنگره را که سراسر به انتقاد از شیوه‌های برژنف اختصاص یافت، می‌توان مشابه کنگره بیستم (۲۵ فوریه ۱۹۵۶) در دوران زمامداری خروشچف دانست که سعی در استالین زدایی داشت. به علاوه، این کنگره نیز همانند کنگره بیستم نتوانست برای قومیت‌های مختلف این کشور دلگرم کننده باشد، به ویژه که گورباچف خلق شوروی را مجموعه‌ای اجتماعی – بین‌المللی توصیف کرد که در آن دوستی خلق‌ها و احترام به فرهنگ‌های ملی وجود دارد.[۱۶]

گورباچف نیز همانند اسلاف خود، در آغاز زمامداری اش، با مسئله‌ملیت‌ها و گرایش‌های واگرایانه و تعارض‌های آنها، از جمله مسئله قره باغ، برخوردی منفعلانه همراه با خوش بینی داشت. وی در پرسترویکا می‌نویسد: «ما در کشوری با ملیت‌های متعدد زندگی می‌کنیم، این بیشتر یک عامل تقویت کننده است، تا یک عامل تضعیف کننده و یا تجزیه کننده، روسیه تزاری را زندان ملیت‌ها می‌نامیدند، انقلاب و سوسیالیسم به سرکوب ملیت‌ها، به عدم تساوی حقوق ملیت‌ها پایان دادند، و پیشرفت اقتصادی، معنوی و فرهنگی تمامی ملیت‌ها و خلق‌ها را تضمین کردند. خلق‌های واپس مانده در گذشته، امروز از صنایعی پیشرفته و ساختار اجتماعی مدرن برخوردارند، و به استاندارد فرهنگ مدرن رسیده‌اند. اگر چه پاره‌ای از آنها در گذشته، حتی الفبا نیز نداشتند. هر انسانی که گرفتار پیشداوری نباشد، بایستی این واقعیت را بپذیرد» و بعد چنین اضافه می‌کند: «… اگر مسئله ملیت‌ها بنیادی حل نشده بود، جماهیر شوروی از توان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نمی‌بود. اگر جمهوری‌ها پیوستگی واحدی نمی‌داشتند که براساس برادری و تعاون، احترام متقابل و یاری رسانی به یکدیگر اتکا داشته باشد، دولت ما به حیات خود ادامه نمی‌داد» . [۱۷]

اقوام شوروی با این تفکر و تلقی ناآشنا نبودند و بارها از رهبران قبلی، اینگونه تعبیرات را که اهداف سانترالیستی از مسائل ناسیونالیستی دنبال می‌کرد شنیده بودند. تفکر سیاسی مبتنی بر سانترالیسم گورباچف که زیر مجموعه اندیشه فضای اقتصادی واحد از جمله مبانی آن است، موجبات جهت گیری‌های نسبتاً تند را فراهم نمود. حمله شدید وی به آنچه آن را «ناسیونالیسم تنگ نظر و محلی گرا» می‌خواند و محکوم ساختن سیاست و تفکر مبتنی بر «ترجیح ملی» به عنوان مانعی در راه حرکت به سوی سوسیالیسم یکپارچه و متحد کننده که می‌تواند به تمام جامعه انسجام بخشد، گویای این امر است زیرا وی بدینوسیله می‌توانست مبانی قدرت بنا شده توسط برژنف را به نحوی تحت تسلط خود در آورد. البته گورباچف در اتخاذ این سیاست‌ها تنها نبود، الیگاچف، مرد شماره دو حزب با او همراه بود. به دنبال پافشاری گورباچف بر بطلان تفکر مبتنی بر «ترجیح ملی»، وی اقدام به انتقال مدیران از یک جمهوری به جمهوری دیگر، از مسکو به جمهوری‌ها و برعکس کرد. او با این اقدام می‌خواست دو اندیشه را تقویت کند.

الف) آرمان تسلط و ارجحیت فرهنگ پرولتاریایی بر فرهنگ‌های محلی.

ب) سعی در ایجاد فرهنگ به اصطلاح یکسان پرولتاریایی.

هیچ‌کدام از این دو خواسته محقق نشد.

در دسامبر ۱۹۸۶، یک ماه پس از تشکیل اولین کنگره در دوران گورباچف، شورشی در قزاقستان با گرایش قومی – ملی به وقوع پیوست. حرکتی که می‌توان آن را نقطه عطف جنبش قومیت‌ها در دوران گورباچف قلمداد کرد، ولی در آن زمان توجهی به آن نشد. اتهام ولگرد و بزهکار به جوانان شورشی، و دگرگونی سیاسی متعاقب و عوض کردن مسئولین عمده سیاسی، مشکل اقوام را حل نکرد. حتی امتناع قزاق‌ها از پذیرش مسئولین جدید سیاسی و دوباره زنده شدن شعار تاریخی «قزاقستان از آن قزاق هاست» نیز برای رهبران مسکو هشداری تلقی نشد و گورباچف آن را نشانی از تحرک قومی جمهوری‌ها تلقی نکرد واین امر ناشی از اشتباه وی در محاسبات سیاسی بود.[۱۸]

با تحولات پروسترویکا و گلاسنوست از سوی زمینه‌ای برای بروز بحران قره باغ فراهم شد و با راهپیمایی ارامنه خان کندی در استپانوکرت، پایتخت قره باغ، اعتراضات گسترش یافت. بدین معنی که با احساس کم شدن فشار مسکو در اثر سیاست‌های گلاسنوست، ارامنه قره باغ و ارمنستان در سال ۱۹۸۸ نارضایتی تاریخی خود را از وابسته بودن سرزمین قره باغ به آذربایجان، با برپایی تظاهرات وسیع آشکار ساخته و در مقابل، آذربایجانی‌ها نیز در باکو برای تحقق حقوق خود در قره‎باغ به تظاهرات پرداختند. خواسته وانتظار هر طرف این بود که مسکو با تصمیم عاجل به نفع طرف دیگر وارد عمل شود. لکن با گذشت زمان پاسخ صریحی از گورباچف و اطرافیانش دریافت نشد. دولت گورباچف از یک سو تحت فشار نفوذ ارامنه که در هیئت حاکمه قرار داشتند، (برای نمونه حضور ساخاروف و همسر ارمنی وی در هیئت بررسی کننده قره باغ بود)، و نیز سابقه خوب همکاری ارمنستان با حکومت مرکزی بود و از سوی دیگر، نگرانی از خطرات ناشی از تسلیم به درخواست ارامنه جهت تجدیدنظر در تقسیمات موجود سرزمینی احساس می‌شد، امری که می‌توانست به صورت غیرقابل کنترلی به سایر قومیت‌ها تسری یابد؛ این مسئله هیئت حاکمه شوروی را دچار سرگردانی و تصمیم‌های متناقضی نمود که همواره نارضایتی هر دو طرف درگیر را در پی داشت.[۱۹]

در واقع این حوادث و اتفاقات بعدی شکست اندیشه «بین‌الملل گرایی» در میان جمهوری‌ها محسوب می‌شود و وقایعی که در دوران زمامداری گورباچف در جمهوری‌ها اتفاق افتاد، نشان دهنده عدم کارایی سیاست‌ها و اقدمات و در نهایت ابطال نظریه گورباچف را درخصوص قومیت‌ها است. شوروی صحنه درگیری‌های ملیت‌هایی شد که ادعا داشت انقلاب اکتبر کلیه مسائل آنان را حل کرده و باعث دوستی و اتحاد میان آنها شده است.

قوم گرایی در قفقاز:

اتحاد جماهیر شوروی به دلیل ضعف‎های ریشه‎ای داخلی و تحولات جهانی فروپاشید و در قفقاز جنوبی سه کشور مستقل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان ایجاد شد در دوره شوروی مرزهای بین جمهوری‌ها و واحدهای سیاسی واداری قفقاز، عمدتاً بر مبنای قلمروهای قومی و نژادی ترسیم شده بود. برخلاف کشورهای مستعمراتی آفریقا که پس از استقلال همان مرزهای دوران استعماری را پذیرفته و درگیری‌های مرزی را به حداقل رساندند، در قفقاز پس از فروپاشی شوروی، مرزها، یکی از علل تنش بین واحدها بود.[۲۰] قوم گرایی را می‎توان یکی از عوامل مهم بی‎ثباتی و بحران‎ها در قفقاز نامید. قوم گرایی پدیده جدیدی نیست و در مناطق مختلف جهان در گذشته وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد. هرگاه این تمایلات کنترل نشود موجب بروز بی‌ثباتی می‌گردد. تمایلات قوم گرایی همواره در قفقاز وجود داشته است اما پس از فروپاشی شوروی این تمایلات به دلیل نفرت‎های انباشته شده از سیاست‎های اعمالی رهبران اتحاد شوروی و عدم وجود اقتدار در دولت‎های کشورهای استقلال یافته گسترش یافت و بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفت.

روسیه با توجه به پیشینه تاریخی واینکه ثبات در قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی به نوعی به هم مربوط می‌باشد و با عنایت به اینکه از ۲۲ میلیون نفر ساکن در قفقاز، بیش از ۲/۲ میلیون نفر روس تبار و ۲۰۰ هزار نفر اوکراینی و بلوروسی هستند، در دکترین نظامی خود که در سال ۱۹۹۳ تدوین شد، برای منطقه قفقاز اهمیت خاصی قائل گردیده و مانند سایر مناطق در کشورهای مستقل مشترک المنافع که روسها در آن زندگی می‌کنند، در این منطقه نیز حمایت از شهروندان روس تبار به عهده نیروهای نظامی روسیه قرار گرفته است.[۲۱] پس از فروپاشی، نقش روسیه در ارتباط با تشدید یا تخفیف بحران‌ها، حاکی از توجه جدی روسیه به این منطقه می‌باشد. روسیه را باید یکی از طرف‌های اصلی درمعادلات سیاسی قفقاز محسوب نمود و فعل و انفعالات سیاسی و رفع معضلات عمده در قفقاز بدون مشارکت روسیه، امری بسیار دشوار خواهد بود.

یکی از دلایل عمده مخالفت روسیه با هرگونه اقدام استقلال طلبی این است که استقلال اقوام در قفقاز شمالی تهدید داخلی برای انسجام و یکپارچگی روسیه می‌باشد و می‌تواند به بیش از ۲۰ جمهوری، ناحیه و منطقه خودمختار در قسمت‌هایی از سیبری و شرق دور در داخل مرزهای روسیه تسری پیدا کند. اگر چه همه این واحدها به جز تاتارستان و چچن، پیمان فدراسیون با روسیه را در ۳۱ مارس ۱۹۹۲ امضا کرده‌اند، لیکن به شدت تحت تأثیر امواج استقلال طلبی مناطقی مانند چچن و موفقیت‌های آنها می‌باشند.[۲۲]

بحران قومی، اجتماعی شوروی در کل و وضعیت منطقه قفقاز از پیشینه تاریخی خاص از جمله بروز جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر، جنگ‌های داخلی وتقسیم قفقاز به دولت‌های جداگانه برخوردار می‎باشد. در سال ۱۹۹۱ جمهوری‌های مستقل در قفقاز به اقتضای فروپاشی شوروی ایجاد شدند و نیازهای امنیتی جوامع مذکور، در شکل گیری این کشورها نقش تعیین کننده‎ای نداشت. وجود بافت جمعیتی در این منطقه به نحوی است که سیاسی شدن قومیتها و فرقه‌ها می‌تواند زمینه ساز بحران‌های مداوم در منطقه گردد. نباید از نظر دور داشت که نوپا بودن نهادهای مدنی، اداره امور با تفکر دوران کمونیستی ورقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله عوامل دیگر بی‌ثباتی می‌باشد. علت دیگر تداوم و طولانی شدن بحران‌ها در منطقه این است که در قفقاز حدود ۵۰ گروه قومی- فرقه‌ای از سه خانواده بزرگ ایبر قفقاز، هند و اروپایی و آلتایی زندگی می‌کنند که دارای تمایزهای قومی زیادی می‌باشند. [۲۳]

آندره فونتن در مورد تنش‌ها و درگیری‌های سرزمین‌های متعدد با فرهنگ‌های گوناگون زمانی که به مسئله قفقاز می‌پردازد چنین می‌نویسد: «هیچ نقطه‌ای در اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد که تداخل ملیت‌ها و مذاهب به چنین شدتی باشد، لازم نیست یادآوری کنیم که این تداخل به وسیله تزارها و هم به وسیله کمونیست‌ها تشویق شد. آنها مایل بودند جلوی فشارهای اجتناب ناپذیر گریز از مرکز را بگیرند. اهالی این منطقه که وضعی شبیه به بالکان دارد، در گذشته هیچگاه جز در زیر یک سلطه قوی با یکدیگر در صلح به سر نبرده‌اند؛ بنابراین، ضعف دولت مرکزی شوروی خودبخود خطر تنش‌های میان قومی را تشدید می‌کرد؛ ولی اگر وضع نامساعد اقتصادی در میان اقوام ساکن قفقاز واکنش‌های قبیله‌ای ایجاد نکرده بود، این تنش‌ها این چنین دامنه‌دار نمی‌شد، این فکر که دیگران، یعنی بیگانگان آمده‌اند که نان افراد محلی را بدزدند، مختص این بخش از جهان نیست.» [۲۴] بدین لحاظ، می‌توان واحدهای سیاسی در این منطقه را تجلی قومیت‌های سیاسی شده دانست تا واحدهای سیاسی. در ابتدا تصور می‌شد که هر چه جوامع سیاسی از لحاظ جمعیتی متجانس تر باشد، امکان ثبات جوامع و در نتیجه منطقه بیشتر خواهد بود. توجه بیشتر به ظرافت ناشی از تمایز قومیت و یا فرقه سیاسی شده با واحد سیاسی دولت ملی موجب شد تا محتوای فرضیه خوش باورانه‌ای که مدعی بود صرفاً تجانس جمعیتی در یک محدوده جغرافیایی خاص بهترین شکل نیل به هدف تأسیس دولت ملی است، مورد سئوال قرار گیرد. تحولات سیاسی گذشته و حال در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی حاکی از آن است که کشورهایی که صرفاً به مقتضای درخواست‌های قومی یا فرقه‌ای تأسیس شده‌اند، نتوانسته‌اند به طور بنیادی معمای امنیت را حل کنند.[۲۵] البته این بحث به این معنا نیست که وجود قومیت‌ها در کشورها باعث ناامنی می‌شود. هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور چند قومی -چند فرهنگی در جهان وجود دارد.[۲۶] در همه این جوامع میل به واگرایی و سیاسی شدن مشاهده نمی‌شود. بسیاری از آنان به کسب حقوق برابر در درون نهادهای ملی موجود می‌باشند، نه آنکه خواهان قومیت‌ها یا فرقه‌های سیاسی شده باشند.[۲۷]

علل و ریشه‌های بحران قره باغ:

مناقشه قره باغ یکی از اولین و طولانی‌ترین جنگ‌های قومی در اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌گردد این مناقشه، یکی از محدود مناقشات پس از جنگ سرد است که از دامنه و پیچیدگی درونی وسیعی برخوردار است. درگیری قره باغ دو عامل درونی و بیرونی دارد. عامل درونی آن منازعه‌ای است که در منطقه خودمختار قره باغ میان ارامنه و آذربایجانی‌ها وجود دارد. تضادی که در ماهیت این منطقه خودمختار مستتر می‌باشد منازعه را، اگر نه اجتناب ناپذیر، لااقل ممکن ساخته و زمینه را برای اثرگذاری عامل بیرونی فراهم ساخته است.

اگر یک «اقلیت نژادی» در همسایگی کشوری قرار گیرد که در آن همان نژاد اکثریت را تشکیل دهد، احتمال منازعه و درگیری افزایش می‌یابد. از این جهت وضعیت ارامنه در منطقه خودمختار ناگورنو قره باغ مشابه وضعیت آلمان‌ها در لهستان، آلزاس و سود تلند در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، وضعیت مسلمانان در کشمیر، سومالی‌ها در اتیوپی و صرب‌ها در کرواسی و بوسنی می‌باشد. در چنین وضعیتی، ضمن اینکه احتمال درگیری وجود دارد ولی تجربه نشان داده است که این امر به خودی خود منجر به منازعه میان نژادها نمی‌شود. در موارد متعددی گروه‌های نژادی مشابه در شرایط با ثبات و مسالمت آمیزی برای زمان‌های طولانی همزیستی داشته‌اند.[۲۸]

با این حال، وضعیت منطقه خودمختار ناگورنو قره باغ به واسطه شماری عوامل بیرونی شکل پیچیده‌ای به خود گرفت. این عوامل به احتمال بروز منازعه افزودند ودر آغاز آن نیز سهیم بودند. علت دیرپایی و تداوم بحران قره باغ، از همین وضعیت حکایت می‌کند. پیوستگی و پیچیدگی این مناقشه، که گاه به کلافی سردرگم می‌ماند، دلالت بر ریشه دار بودن این مناقشه دارد. مناقشه قره باغ در نفس و ماهیت خود، مناقشه‌ای قومی با پیش زمینه‌های تاریخی و سیاسی است. ۶ دسته علل را می‌توان در به وجود آوردن مناقشه و طولانی شدن آن بر شمرد. هر یک از این علل می‌تواند چارچوب ریشه‌ها را تبیین کنند:

۱- تفکر غیرواقعی رهبران شوروی در مورد قومیت‎ها و فدرالیسم:

فدرالیسم شوروی به سه دلیل از عهده پاسخگویی به مسائل قومی مجموعه ملیت‌های ساکن شوروی بر نمی‌آمد. اولاً، این فدرالیسم داوطلبانه قوام نیافته بود. ثانیاً شکل گیری مفهوم دولت – ملت، در جمهوری‌ها مسیر طبیعی خود را طی نکرد و ثالثاً مرزهای قانونی به سختی با مرزهای فرهنگی منطبق بود.

الف - فدرالیسم تحمیلی سال ۱۹۲۲ که «اجرای دومین مرحله طرح بلشویک‌ها راجع به ملیت‌ها»[۲۹] بود، پس از پشت سر نهادن دوره تثبیت، انجام شد. روس‌ها در پی استقرار قطعی نظام جدید، درصدد برآمدند تا فدرالیسم را که در آن نقش قدرت مرکزی، فائقه وتعیین کننده بود، بر واحدهای ملی تحمیل کنند. غلبه ایده و اندیشه جهان وطنی و انترناسیونالیسم، که در آن سال‌ها تبلیغ و تشویق می‌شد و در ضمن یک مشی رسمی بود، مظاهر و اندیشه‌های ملی و ناسیونالیستی را در سایه قرار می‌داد.

ب - نظام شوروی، “ پروسه شکل گیری مفهوم دولت – ملت را به تأخیر انداخت. اگر مفهوم دولت – ملت، پروسه خود را به طور منطقی و حتی با قبول چالش‌های سیاسی، طی می‌کرد، ساختارها و نظام تشکیلاتی مبتنی بر اراده ملی می‌توانست پاسخ بسیاری از مسائل را بدهد. به دلیل دشواری شکل گیری این مفهوم، دولت‌های حاکم با بحران مشروعیت هم روبرو می‌باشند. اکثریت قریب به اتفاق این دولت‌ها، هنوز جایگاه اصولی خود را در نظام سیاسی حاکمیت خود کسب نکرده‌اند. از همین روست که هرگونه فرایند تصمیم گیری، به ویژه در خصوص مسائل اصولی غالباً به ثمر نمی‌رسد.

ج - مسئله مرزها، یکی از دشوارترین مسائل مرتبط با مسئله ملی در اتحاد شوروی سابق بود. عمده مرزهای بین جمهوری‌ها و نواحی و مناطق خودمختار، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های همگون ملی صورت گرفت. دلیل این امر تصور سازی رژیم شوروی از مفهوم «ملت همپای دولت با حق حاکمیت ملی بود که اجازه می‌داد تا ملیت‌های کوچکتر» که فاقد شروط لازم برای اعمال حق حاکمیت ملی بودند، ولی ساختار حکومتی خود را داشتند، جمهوری‌های خودمختار خود را شکل بدهند.[۳۰]

۲- رویکردهای منطقه‎ای متضاد آذری‎ها و ارامنه:

آذربایجانی‌ها و ارامنه دارای رویکردهای سیاسی – فکری متفاوت و برداشت‌های کاملاً متمایز می‌باشند. از هنگامی که دو ملت پس از فروپاشی امپراطوری روسیه مجال هویت یابی مستقل سیاسی پیدا کردند، این رویکردهای متفاوت بیشتر جلوه گر شدند.

آذری‌ها در تلاش برای همنوائی با ترکیه برآمدند. ناسیونالیسم ترک آن چنان جلوه‌ای داشت که آذری‌ها، حتی قشر نخبه و روشنفکر آن، خود را در آن مستحیل می‌دیدند. چنین رویکردی، تنها محدود به جهات فکری نبود، بلکه به شدت آلوده به اغراض سیاسی بود.

تئوری اتصال که در اصل طرحی آمریکایی بود، در زمان حاکمیت جبهه خلق بسیار قابل حصول تعریف می‌شد. براساس این طرح «حق دسترسی ارمنستان به مقداری از خاک آذربایجان این کشور را به قره باغ متصل می‌کند و حق مشابهی هم برای آذربایجان را که با تصرف مقداری از خاک ارمنستان، این کشور به نخجوان متصل شود»[۳۱]. در قبال این طرح، هم آذری‌ها و هم ترک‌ها تمایل زیادی نشان می‌دادند. در واقع جهت گیری ارامنه با توجه به شرایط موجود و گذشته خود همراه با ترس بود و تمایلی برای اجرای این طرح نشان ندادند.

ارامنه نیز با برخورداری از پیشینه تاریخی روابط با ترکیه و ادعاهای آن نسبت به آناتولی شرقی، وضعیت مخالفی را ترسیم می‌کنند. از نگاه ارامنه، گرایش به شمال، یک انتخاب ناگریز بوده است. در نبود قدرت دیگری که بتواند از عهده توازن استراتژیک در منطقه برآید ودر عین تمایل به جهان مسیحی، چاره دیگری فراروی ارامنه نبوده است. حال در چنین فضا و جوی، هر گونه رویدادی می‌تواند جهت گیری‌های اساسی دو طرف را بیشتر در جهت تضاد سوق بدهد.

۳- ذهنیت منفی تاریخی ارامنه:

ترس از محاصره تاریخی یکصد سال گذشته، تأثیری خاص بر ذهنیت ارامنه گذارده است و روانشناسی منحصر به فردی در آنها ایجاد نموده است ترس از محاصره. ارامنه را با اندکی تسامح می‌توان با لهستانی‌ها مقایسه نمود. محاصره در میان دو قدرت بزرگ و رقیب و در مقاطعی نیز قربانی شدن. سرکوب‌های دوران عثمانی، به ویژه قتل‌عام‌ها و تبعیدهای اجباری در سال ۱۹۱۵ که توسط ترک‌ها به عمل آمد در کل تاریخ ارمنستان به خصوص تاریخ معاصر آن، اثر جدی گذاشته است و به نوعی وحشت و درون نگری در اذهان ارامنه دامن زده است. به دلیل اینکه ارامنه آذری‌ها را متحد ترک‌ها می‌دانند با کوچکترین درگیری خاطرات کشتار سال ۱۹۱۵ در اذهان ارامنه زنده می‌شود و عکس العمل به آذری‌ها در حقیقت عکس العمل به ترک هاست. هم ترک‌ها و هم ارامنه برداشت تاریخی خود را از تحولات اوائل قرن بیستم دارند. هیچ‌یک از شهرهای ارمنستان بدون یادمانی از آن حوادث نیست. برای قومی کوچک و آن هم در سرزمینی «مثله شده با مساحتی بالغ بر ۳۰ هزار کیلومتر مربع»[۳۲]، اولین تلاش باید کسب تضمین‌هایی برای بقای ملت خود باشد. با این حال باید خاطر نشان ساخت که ارامنه بیش از حد واقع و به صورتی افراطی تحولات تاریخی را به نفع خود تعبیر و تفسیر می‌کنند. این افراط گرایی در بی اعتبار جلوه دادن نقطه نظرات و دیدگاه‌های آذری‌ها مؤثر بوده است.

۴- فقدان مشروعیت و مخدوش بودن مرزها در منطقه:

فقدان مشروعیت و نا مشخص بودن مرز بین ارمنستان و آذربایجان یکی از عوامل مهم اختلاف می‌باشد. این مرز در دهه ۱۹۲۰ بعداز انحلال ارمنستان و آذربایجان مستقل کشیده شد. لازم است ذکر شود که در همان تاریخ این دو جمهوری بر سر سرزمین‌های متعدد، منجمله قره باغ، در حال جنگ بودند. به علاوه مرز مزبور توسط مسکو، یعنی دولت بلشویک، تعیین شده بود. اگر چه در طی تاریخ شوروی، این مرزها مدتی تثبیت شدند، اما سابقه تغییراتی که در آنها به عمل آمده بود به ارامنه امید می‌داد که مرزشان با آذربایجان مجدداً تغییر کند.

از سوی دیگر، در منطقه خودمختار ناگورنو قره باغ ابهام کلی وعدم قطعیت مرزی در کنار مشخصات ویژه و متناقض دیگری قرار می‌گرفت، به طور مثال، در حالی که این منطقه تقریباً مجاور ارمنستان از نظر جغرافیایی می‌باشد، اما از طریق دهلیز باریکی از آن جمهوری جدا می‌شود؛ و وضعیت مشابهی در مورد نخجوان وجود دارد که یک منطقه آذری نشین می‌باشد و ارمنستان آن را از آذربایجان جدا نموده است. همچنین، در حالی که ارامنه در این منطقه از وضعیت بهتری در مقایسه با نقطه مقابل خود (یعنی آذری‌هایی که در دهه ۱۹۲۰ به صورت جزئی از ارمنستان در آمدند و وضعیت خودمختار نیز به آنان اطلاق نشد) برخوردار بودند، اما در هاله‌ای از ابهام و عدم قطعیت به سر می‌بردند. وجود یک «منطقه خودمختار» به مفهوم شناسایی قره باغ به مثابه سرزمینی ارمنی بود واین امر به خودی خود اوضاع را مخدوش می‌ساخت.

۵- اعمال سیاست تبعیض علیه یکدیگر

مسئله تبعیض نژادی در منطقه موضوع بسیار پیچیده است، چرا که اتهامات، تکذیب‌ها، تهمت‌ها، اسطوره‌ها و دروغ‌های زیادی حول این مسئله گرد آمده که تفکیک آنها از واقعیات بسیار مشکل می‌باشد. با توجه به شرایط زمان و مکان، ارامنه و آذربایجانی‌ها به هر طریق ممکن دیگری را مورد تبعیض قرار می‌داد اصولاً آذری‌ها نزد ارامنه شهروند درجه دو محسوب می‌شدند و ارامنه نزد آذری‌ها چنین وضعیتی داشتند.

۶- رقابت قدرت‌های تأثیر گذار:

موقعیت جغرافیایی قفقاز طی یک صد سال گذشته، همیشه منبع جذب نیروهای سیاسی متعارض بوده است. این نیروها، از دریچه‌های متفاوتی به منطقه می‌نگریسته‌اند. در چنین شرایطی حاکمیت‌های موجود در منطقه، طبیعتاً به دلیل ضعف و عدم توان مقابله یا ابراز رأی مستقل که به بی طرفی بیانجامد، وارد قطب بندی ناشی از تقابل نیروهای درگیر می‌شوند.

هر چه چالش سیاسی بر سر تبعات مناقشه افزون تر می‌شد، طرف‌های مناقشه هم به فراخور خود سعی در بهره‌برداری از آن به نفع خود می‌نمودند. این امر تا حدی پیشرفت کرده است که در واقع، صحنه مناقشه و رویارویی ارامنه و آذری‌ها، جای خود را به چالش سیاسی بین قدرت‌های خواهان شکل دهی به سیمای منطقه داده است. لئون تر پتروسیان، رئیس جمهور سابق ارمنستان معتقد است که «عدم توافق بین روسیه و CSCE، مانع اصلی و عمده پایان بخشیدن به این بحران دراز مدت شده است. امروز برقراری صلح، دیگر به هیچ وجه به طرف‌های درگیر بستگی ندارد، بلکه به طور کامل به میانجی گران بستگی دارد. جنگ اکنون از میدان نبرد به میدان مبارزه دو میانجی نقل مکان کرده است.» [۳۳]

حاصل بحث:

با بررسی اجمالی از سیاست رهبران اتحاد شوروی نسبت به قومیت‎ها می‎توان جمع‎بندی نمود که مسئله جذب اقوام و ملیت‌ها در دوران حکومت شوروی مراحل مختلفی را طی نموده است، در دوران طفولیت خود یعنی دوران استالین، با واکنش شدید در مقابل تک رویها، در دوران خروشچف با سیاست آرامش و دادن امتیاز، در دوران برژنف با حربه قانون اساسی سال ۱۹۷۷ و در دوران گورباچف با سیاست‌های پرسترویکا و گلاسنوست همراه بود. مسئله قومیت همواره در دوران حکومت شوروی به عنوان یک معضل برای رهبران مسکو مطرح بوده است و در هیچ مقطعی سیاست‌های اتخاذ شده نتوانست مشکلات موجود را به طور ریشه‌ای حل نماید. آرامش‌های نسبی و یا اعتراضات بستگی به شرایط خاص و سیاست‌های اعمالی از طرف مسکو داشت. در حقیقت، تقسیم ناهنجار و نامساوی ملیت‌ها و ملت‌ها در اتحاد شوروی که ادعای حق مساوات، برابری و دوستی بین تمام ملت‌ها و ملیت‌های جمهوری‌های مختلف شوروی را داشت، موجب بروز حوادث زیادی شد.

نقش ملیت در اندیشه‌های مارکس و انگلس دارای ابهام زیادی است، آنها بحث زیادی در این مورد نکرده‌اند. در مبانی ایدئولوژیک نظام اتحاد شوروی نیز مسایل طبقاتی، برتر از مسایل ملی قرار گرفته بود. آنها معتقد بودند که با رفع ستم طبقاتی، ستم ملی نیز از میان می‌رود. لنین و رهبران انقلاب اکتبر در نخستین سال‌های شکل گیری اتحاد شوروی گرایش‌های قوم گرایانه افراطی روسی را مورد سرزنش قرار دادند؛ ولی استالین برتری و سلطه کامل قوم روس را مورد توجه قرار داد و در حالی که خود یک گرجی بود، به شدت از سیاست‌های قوم گرایی افراطی روسی حمایت کرد و آن را ترویج نمود. در طول دوران اتحاد شوروی، نظام متمرکز سیاسی اقتدار خویش را بر ملیت‌های مختلف کشور به طرق گوناگون اعمال می‌کرد. برخی از این اهرم‌های ساختاری عبارت بودند از:

۱- گسترش ایدئولوژی: اشاعه ایدئولوژی مارکسیستی – لنینیستی در سراسر کشور و ترویج علایق حزبی و منافع متمرکز و برتر در نقاط مختلف و تحت الشعاع قرار دادن منافع حاشیه‌ای و محلی و ترویج تمایلات جهان گرایانه؛ با کاهش نفوذ ایدئولوژی حزبی به تدریج این ابزار کارایی خود را از دست داد.

۲- ساختار حزبی: حزب و ساختار سلسله مراتبی آن در نقاط مختلف کشور گرایش‌های طبقاتی را به جای گرایش‌های ملی تقویت می‌کرد و ساختار آن نیز هرگونه استقلال عمل مناطق را از میان می‌برد.

۳- نخبگان محلی: ورود نخبگان محلی به حزب و ساختار رهبری آن توسعه گرایش‌های ملی را تضعیف می‌کرد. در سال‌های ۹۱–۱۹۹۰ کلیه دبیر دوم‌های جمهوری‌های از افراد محلی انتخاب شده بودند (قوم غالب)، ولی اکثر دبیر دومی‌های حزب کمونیست در مناطق مختلف از روس‌ها و اسلاوها برگزیده می‌شدند.

۴- ایجاد وابستگی: وابستگی‌های گوناگون جمهوری‌ها نسبت به روسیه مانع بروز و احیاناً توسعه تمایلات ملی گرایانه می‌شدند.

۵- نیروهای سرکوبگر: یکی از ابزارهای ساختاری مرکزی برای کنترل رشد ملی‌گرایی نیروهای سرکوبگر بودند، به خصوص در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ کا.گ. ب نقش مهمی در این زمینه ایفا نموده است.

به هر حال در پی فروپاشی اتحاد شوروی و تجزیه آن به ۱۵ جمهوری میراث پیچیده‌ای باقی ماند که به برخی از آنها اشاره می‎شود:

- ایجاد یک مجموعه متنوع چند قومی و چندین نژادی که خود میراثی از فروپاشی نظام روسیه تزاری بود؛ تخریب توسعه جامعه مدنی و دموکراسی در این مجموعه

- مخدوش نمودن هویت‌های قومی بر اساس تقسیم‌بندی‌های اداری، انباشت آرزوها و تمایلات مذهبی و ملی تحت فشارهای مرکز مانع از بروز آنها می‎شد. شکست برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی در مرکز و آثار آن در پیرامون بر شدت عقب ماندگی جمهوری‎های مستقل شده افزود.[۳۴]

در دهه ۱۹۹۰ تنش‌های قومی در سراسر اتحاد شوروی به شدت توسعه یافت. درگیری‌های قومی در گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، بالتیک و دیگر نقاط اتحاد شوروی بیانگر عدم موفقیت سیاست‎های ملی در دوران اتحاد شوروی بود. حضور ۲۵ میلیون روس در جمهوری‌های استقلال یافته نیز یکی از موضوعات مهم روسیه با این جمهوری‌ها می‎باشد.

قوم‎گرایی یکی از واقعیت‎های جهان امروز محسوب می‎شود این معضلات علاوه بر چالش‎هایی که برای برخی از دولت‎ها به وجود آورده در روابط میان کشورهای مختلف در مناطق جغرافیایی جهان دارای تأثیرات خاص سیاسی و امنیتی می‎باشد از این منظر معادلات سیاسی منطقه قفقاز با تنوع قومیتی گسترده و نامتجانس که با عدم انطباق گستره جغرافیایی قومیت‎های موجود با مرزهای سیاسی نیز مواجه است به همراه حضور عامل خارجی به این عرصه، بر شدت پیچیدگی آن افزوده است. برخی از اختلافات قومی در این منطقه مانند قره‎با‎غ، چچن، آبخازیا و استیا حالت خشونت‎آمیز به خود گرفته و به بحران‎های کهنه مبدل شده‎اند. بحران‌های موجود در قفقاز به مناقشات پیچیده مبدل شده‌اند و تا به حال برای حل آنها اقدامات زیربنایی واساسی صورت نگرفته است. همه تلاش‌ها در این جهت است که بحران‌ها به طور سطحی بدون اینکه عمق مسائل مورد بررسی قرار گیرد، حل و فصل شوند. براساس نظریه مازلو ممکن است با تدابیر سیاسی، امنیتی و اقتصادی بتوان ظهور مسائل هویتی را به تأخیر انداخت ولی سبب حل نهایی آنها نخواهد شد. به همین دلیل است که بحران‌های موجود در قفقاز استمرار یافته است و احتمال بروز مناقشات جدید نیز وجود دارد.

با بهره‎گیری از تجربیات کشورهایی که در گذشته با معضل قومیت‎ها مواجه بودند و توانسته‎اند با احترام به حقوق نسبی اقوام در درون دولت ملی بر این مشکل فائق آیند. به نظر می‎رسد دولت ملی و مدرن می‎تواند مبنای جامع و فراگیری برای امنیت در قفقاز باشد و تمایلات قومی در این منطقه تغییر در نگرش سنتی دولت‎های منطقه نسبت به قومیت‎ها می‎تواند در درون دولت‎های ملی مورد توجه قرار گیرد.

منابع:

[۱] -”قومیت‎ها و تهدید خارجی“ میزگرد، مرکز تحقیقات استراتژیک، اسفند ۱۳۸۱.

[2] - Arend Lijphart, “Democracy in Plural Societies”, (New Haven and London 1980), pp. 51-203, and E.A. Nordlinger, “Conflict Regulation in Divided Socities”, (Cambridge, 1977), p 21 FF.

[3] - Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilization”, Foreign Affairs, Vol 72 :3 (Summer 1993), pp. 22-40.

[۴] - سیدحسین سیف‎زاده، ”قفقاز و تراژدی لاینحل هویت ملی”، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال هشتم، دوره سوم، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۷۸، ص –ص ۹۶ – ۹۴.

[5] - Abraham H. Maslow, “Theory of Human Motivation”, Psychological Review, 50 (1943), pp. 380 – 396.

[۶] - کولایی، الهه، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه تهران ۱۳۷۶، ص ۸۵.

[7] - Michael Florinsky, “Macgrow – Hill Encyclopedia of Russia and the Soviet Union, (New York: Macgrow – Hill Book Company Inc: 1961), p. 376.

[۸] - حسین رحمت‌اللهی، «بررسی سیاسی – حقوق تشکیل و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی»، (تهران : انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۱)، ص ۷۱.

[۹] - اسن ولک و دیگران، “ تاریخ شوروی از ۱۹۲۵ – ۱۹۱۸”، (تهران : انتشارات آلفا، ۱۳۶۱)، ص ۸۱.

[۱۰] - شارل بتلهایم، مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی: دوره اول ۲۳–۱۹۱۷، ترجمه خسرو مردم دوست (تهران : انتشارات پژواک، ۱۳۵۸)، ص ۵۲۳.

[۱۱] - هلن کارد دانکوس، «امپراطوری گسسته» ترجمه غلامعلی سیار، (تهران:انتشارات نشرنو، ۱۳۶۶)، ص ۱۸.

[۱۲]-کارر دانکوس، «امپراتوری فروپاشیده»، ترجمه عباس آگاهی، (مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۶)ص- ص۳۳ –۳۰.

[۱۳] - جلیل روشندل و رافیک قلی پور، «سیاست و حکومت در ارمنستان»، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۳)، ص. ۱۰۶.

[۱۴] - عالیه ارفعی، «قضیه ناگورنو قره‎باغ»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال اول، شماره دوم، تابستان ۱۳۷۱، ص – ص ۱۷۱–۱۷۰.

[۱۵] - وهاب ولی، «بحران قره باغ و سیاست گورباچف در جمهوری‌های مسلمان»، پیشین، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره ۱۳، بهار ۱۳۷۵، ص ۲۳۱.

[۱۶] - کارر دانکوس، «امپراتوری فروپاشیده»، پیشین، ص – ص ۱۸–۱۴.

[۱۷] - گورباچف، میخائیل، «دومین انقلاب روسیه: پرسترویکا» ترجمه عبدالرحمان صدریه، چاپ چهارم، (تهران: نشرآبی، ۱۳۶۸) ص ۱۵۹.

[۱۸] - ارفعی، پیشین، ص. ص ۱۷۴–۱۷۱.

[۱۹] - علیرضا شیخ عطار، «ریشه‌های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز»، (تهران: مرکز مطالعات آسیای مرکزی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۲)، ص. ص ۹۰–۸۹.

[۲۰] - بهرام امیراحمدی، «تهدیدهای امنیتی در قفقاز»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره ۱۳، بهار ۱۳۵۷، ص ۱۹۳.

[۲۱] - همان، ص. ۱۹۴.

[۲۲] - سوزان گلدنبرگ، ”بحران قفقاز شمالی: غرور ملت‎های کوچک قفقاز و نابسامانی‎های دوران پس از شوروی، ترجمه بهرام امیراحمدی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره ۱۵، پائیز ۱۳۷۵، ص ۳۴۵.

[۲۳] - سیدحسین سیف زاده، پیشین، ص ۸۷.

[۲۴] - اندره، فونتن، «یکی بدون دیگری: نظم نوین جهانی»، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، (تهران: نشر فاخته، ۱۳۷۲)، ص ۷۹

[۲۵] - سید حسین سیف زاده، پیشین، ص ص ۸۵–۸۳.

[۲۶] - تد رابرت گر، «برخوردهای فرقه‌ای و امنیت جهان»، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره‌های ۱۱۵ – ۱۱۶ (فروردین – اردیبهشت ۱۳۷۶)، ص. ص ۵۹–۵۴.

27- Ted Robert Gurr, “People against States. Ethno - political Conflict and the Changing World System”, International Studies Quarterly, (سپتامبر ۱۹۹۴), Passim.

[۲۸]- دیمیتری فورمن، «تحول منازعه قره‎باغ»، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۱، ص۳۱۳.

[۲۹] - کارر دانکوس، «امپراطوری گسسته»، پیشین، ص ۱۸.

[۳۰] - ارفعی، “ قضیه ناگورنو قره باغ ”، پیشین، ص ۱۶۹.

[۳۱] - “Agony of Indifference in Nagorno – Karabakh” , The Christian Science Monitor, June 27, 1994.

[۳۲] - مایکل جی آرلن، «سفر به آرارات». ترجمه پروانه ستاری، (تهران: انتشارات آبی، ۱۳۶۱)، ص ۵۰۵.

[۳۳] - روزنامه ابرار، شماره ۱۶۷۳، مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۳، ص ۱۶.

[۳۴] - الهه کولایی، «سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه»، پیشین، ص-ص ۸۵–۸۳

منبع: فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره ۴۲، تابستان ۱۳۸۲.
کد مطلب: 48952
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل