حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان

14 قوس 1386 ساعت 16:31


حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان، شاخهٔ انشعابی از حزب وحدت اسلامی (جناح خلیلی) است که آقای قربان علی عرفانی یکاولنگی، به نام خود در وزارت عدلیه ثبت کرده‌است، اما هنوز وجود خارجی مشهودی ندارد. در اساسنامهٔ حزب وحدت اسلامی ملت، منبع اصلی در نظام سیاسی کشور، اسلام عنوان شده و در مادهٔ دوم این اساسنامه دربارهٔ هویت و ایدئولوژی این حزب چنین آمده‌است: «این حزب دارای هویت اسلامی بوده و بر اساس جهان بینی توحیدی و ایدئولوژی اسلامی بنیانگذاری گردیده و هر گونه انحراف از این اصل در حکم انحلال آن خواهد بود». در مادهٔ دهم، ایمان به اسلام، تقوا پیشگی و تقید به مسائل عبادی و اخلاقی اسلام، تعهد در قبال انجام وظایف محوله و آگاهی لازم اسلامی و سیاسی از جمله خصوصیات و شرایط اعضای شورای مرکزی حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان ذکر شده‌است. اگر معیار قضاوت، تنها اساسنامهٔ حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان باشد، این حزب، یک حزب اسلامی رادیکال و متعهد به آرمان‌های دینی به نظر می‌رسد، اما اگر عملکرد آقای عرفانی در طول دوران مبارزاتش در سازمان نصر و بعداً در حزب وحدت اسلامی افغانستان، در نظر گرفته شود ایشان نه تنها در راستای اهدافی که در اساسنامهٔ حز ب و حدت نوشته شده بود و اهدافی که در این اساسنامه نوشته‌است تلاش نکرده‌اند بلکه مانند سایر رهبران حزب وحدت از هر جناحی، در مسیر تضعیف و نابودی اهداف رادیکال اسلامی قرار داشته‌اند. آقای عرفانی از نخستین کسانی بود که از مذهب و ارزشهای مذهبی برای بروز دادن گرایش قومی استفاده کرد و جمعی را در نجف اشرف، بنام «شباب الهزاره» تحت پوشش دستهٔ سینه زنی تشکیل داد. یکی از دلایل اثبات مسؤول بودن آقای عرفانی در تقویت افکار انحرافی و دسته‌ها و عناصر منحرف از اندیشه‌های رادیکال اسلامی آن است که ایشان مانند بقایای رهبران و اعضای حزب کمونیست دموکراتیک خلق، که حزب شان افغانستان را نابود کرد، نه تنها به انحراف‌ها و عملکردهای نا درست رهبران حزب وحدت در گذشته و در حال حاضر صادقانه اعتراف نمی‌کند، بلکه در اساسنامهٔ حزب جدید خود با تعریف و تمجید از حزب وحدت سابق، در حقیقت بطور ضمنی از عملکرد رهبران نا صالح آن نیز حمایت می‌نماید.


کد مطلب: 469

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/article/469/حزب-وحدت-اسلامی-ملت-افغانستان

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com