کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و چالش های پیش رو

ضیا دانش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ حمل ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۴
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و چالش های پیش رو
انتخابات شانزدهم حمل سال گذشته نیز مانند دو دور دیگر انتخابات در افغانستان سرشار از تقلب، بی اعتمادی، تاخیر در پروسه شمارش آرا و درنهایت، تسلیم شدن به یک نتیجه سیاسی بود؛ تکرار سه دور انتخابات ریاست جمهوری که مملو از تقلبات  گسترده بود، هم در داخل و هم در بیرون از کشور، موجی از بی اعتمادی و بدبینی را ایجاد کرده و گسترش داده و روند نهادینه کردن دمکراسی در کشور را دچار صدمات و مشکلات جدی ساخت و انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری به نظر می رسد که میخ های کشنده ی بر تابوت دمکراسی در افغانستان کوبیده است. ایجاد اصلاحات انتخاباتی و اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات بعدی بخصوص انتخابات سال آینده پارلمانی از خواست های اساسی ملت افغانستان پس از انتخابات جنجالی سال گذشته بود که در نهایت رهبران حکومت وحدت ملی نیز عملی کردن این خواست ملی را از اولویت ها و اهدافی کاری خویش اعلان کردند.
براساس موافقت نامه سیاسی امضا شده میان دکتر محمد اشرف غنی رییس جمهور و دکتر عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، حکومت در اسرع وقت می  بایست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد می کرد و برای رسیدگی به مشکلات و عوامل که باعث مخدوش شدن اعتبار انتخابات و اعتماد مردم بخصوص در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شده بودند، گام های جدی وواقعی برداشت. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که دو هفته قبل به فرمان رییس جمهور ایجاد شد، هرچند با تاخیر زیاد اما در راستای همین توافقات سیاسی فیمابین و خواست اکثریت مردم افغانستان خوانده می شود.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و موانع کاری
هرچند افراد و اشخاص توانمند، شایسته و مدبر در ترکیب این کمیسیون وجود دارد که می توانند از لحاظ فنی وحقوقی از عهده این مسولیت به خوبی بیرون بیایند اما به نظر می رسد موانع و مشکلات جدیی سیاسی فرا راه اقدامات عملی این کمیسیون قرار دارد که به دو مورد مهم تر اشاره می شود:
  1. فقدان اراده سیاسی: هرچند موافقت بر سراصلاح کمیسیون انتخابات،در موافقت نامه امضا شده میان هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به صورت مکتوب و رسمی گنجانیده شده است؛اما بعید از تصور نیست که رییس جمهور برای فرار از تبعات جنجال های رسانه ی برخی از اعضای ارشد کمیسیون انتخابات، تمایل چندان به ایجاد اصلاحات اساسی و بنیادی در این مورد نداشته باشد.بنابراین، همانطوریکه فقدان اراده سیاسی یکی از معضلات اصلی سیزده سال گذشته در افغانستان بوده و همواره به عنوان مهمترین مانع فرا راه به ثمر رسیدن کار کمیسیون ها به حساب می رفته است، هم اکنون نیز می تواند این فقدان این عامل کلیدی، باعث اختلال و ضعف در کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی شود.
    وابستگی اعضا به طرف های حکومت: نگاهی گذرا به روابط سیاسی عده ی زیادی از اعضای شامل در ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، نشان میدهد که تمایلات سیاسی کم و بیش به رهبران حکومت وحدت ملی دارد. مسلما اعضای این کمیسیون توسط هردو رهبر حکومت و یا متحدان سیاسی آنها در دوره انتخابات و پسا انتخابات گزینش، معرفی و انتخاب شده اند و کسانیکه مورد اعتماد سیاسی آنان نباشد، بعید است که توانسته در این کمیسیون توظیف شده باشد.
به همین دلیل، نمایندگان هردو رهبر برای تحقق برداشت ها، باورها و منافع هرکدام تلاش خواهند کرد و این به معنای کشیده شدن تفاوت دیدگاه هردو رهبر به درون کمیسیون خواهد بود.
بنابراین، فقدان اراده لازم و وجود تفاوت اساسی در دیدگاه هردو رهبر حکومت وحدت ملی، موانع کوچکی نیستند که بتوان به راحتی آنها را نادیده گرفت.
 چشم انداز کار کمیسیون
با توجه به چالشهای موجود از جمله امکان ناتوانی اعضای کمیسیون در رسیدن به دیدگاه واحد و توافق نظر، می توان گفت که چشم انداز کاری کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با  تردیدهای جدی و توام با نگرانی روبروست و بسیار بعید است که نتایج کاری این کمیسیون منتج به اصلاحات گسترده و قابل قبول مردم در کمیسیون انتخابات شود. بخصوص اینکه  وابستگی و داشتن روابط سیاسی با رهبران حکومت، دست بسیاری از اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را می بندد و احتمالا تا حد زیادی باعث محدود شدن تصمیم گیریها و اقدامات عملی آنان گردد.
به همین دلایل، به نظرمی رسد بهتر است که کمیسیون تنها به موارد و راه حل های حقوقی و ایجاد یک مکانیزم کارا و موثر برای جلوگیری از تخطی ها و تقلب های انتخابات در آینده کار کرده و پیشنهادهای عملی در این مورد ارایه نمایند و برای اصلاحات فوری بخصوص تصمیم گیری در مورد افراد متهم در کمیسیون انتخابات، از صدر تا ذیل،راهکار دیگری جستجو و توافق شود.
کد مطلب: 32367
مولف : ضیا دانش
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل