۱
 

کرزی روند دموکراسی را مختومه اعلام داشت! / عبدالشکوراخلاقی

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ عقرب ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۵۶
کرزی روند دموکراسی را مختومه اعلام داشت! / عبدالشکوراخلاقی
چند روز قبل حامدکرزی رئیس جمهور در یک نشست خبری بصورت از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا در دوازده ولسوالی ولایت غزنی و همین طور در برخی ولایات دیگر که انتخابات برگزار نگردیده و یا مردم مشارکت بسیار اندک داشته اند، یک سلسله اقدامات را روی دست گیرند. وی توجیه و پوشش این اقدامات را تامین وحدت ملی و توجه به مصالح ملی عنوان داشت. در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات نیز اعلام داشت که نگرانی های حامد کرزی رئیس جمهور را در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی درک میکند. همین طور سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی احمدضیا رفعت نیز اظهار داشت که نگرانی های رئیس جمهور را در این خصوص درک میکند و کمیسیون تلاش میکند که از راههای قانونی! در مورد انتخابات غزنی تصمیم بگیرد. در مورد اظهارات یاد شده نکاتی چند قابل یادآوری می باشد:
- نخست در مورد اظهارات رئیس جمهور حامدکرزی باید گفت که این اظهار نظر نه تنها غیرمنتظره و مغایر با قانون اساسی، قانون انتخابات، در تضاد با مصالح ملی و مخدوش کننده تفاهم ملی می باشد؛ بلکه سرانجام برملا گردید که متاسفانه رئیس جمهور ما در زمینه درک سیاسی مشکل دارد. او هرچند طی چندین سال گذشته تلاش ورزید که چهره و نقش یک زعیم ملی و دموکرات را بخود بگیرد، اما در این کوشش ناکام گردید. وی بارها نشان داده است که درک واقع بینانه ای از سیاست، حکومت داری، دموکراسی و وحدت ملی ندارد. کارنامه او طی چند سال گذشته مشخص ساخت که وی بیشترخان قبیله است تا رئیس جمهور یک کشور. جناب رئیس جمهورنسبت به عدم مشارکت یا عدم برگزاری انتخابات پارلمانی درچند نقطه از جمله ولایت غزنی اظهار نگرانی نموده و آن را مخدوش کننده وحدت ملی خوانده است! باید پرسید آیا وقتی صدها سایت انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات به بهانه واهی نبود امنیت در آن مناطق مسدود گردید، نگرانی شما در مورد ضایع ساختن حق مردم و مخدوش شدن وحدت ملی برانگیخته نشد؟ حال کسانی که یا بخاطر حمایت از طالبان، انتخابات را تحریم نموده اند و یا کسانی که قادر نشده اند رای مردم را بدست آورند نگرانی شما را بر انگیخته است؟ شما واقعا نگران دموکراسی و وحدت ملی هستید یا نگران برتری جویی قومی ؟ آیا شما راه رسیدن به وحدت ملی را در سرکوب و انزوای دیگر قومیت ها و حاکمیت تمامیت خواهانه یک قوم بر همه عرصه ها میدانید؟ آیا شما می خواهید از دموکراسی و قانون پوششی بسازید که پیکر کریه استبداد قومی و ستم تاریخی را بپوشاند؟ حقیقت اینست که اظهارات اخیر رئیس جمهور و نگرانی های وی هیچ توجیه قانونی و ملی ندارد، جزنگرانی از بیداری سیاسی و اجتماعی مردمان ستم کشیده کشور که در یک روند دموکراتیک خواب های خوش قبیله سالاران را آشفته ساخته است.
- نکته دوم موضوع واکنش جبونانه و غیرقانونی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی است. با تاسف باید گفت اگر در گذشته نسبت به مستقل بودن کمیسیون انتخابات و متعهد بودن کمیسیون شکایات انتخاباتی شک وجود داشت و مسئولان مربوطه آن را تکذیب می نمودند؛ اینک کاملا مشخص گردید که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات فاقد استقلال بوده و در برابر صیانت از آراء مردم هیچ تعهدی ندارند. کمیسیون های در آخرین تحلیل و کارکرد ابزار های اند در دست قدرتمندان و تمامیت خواهانی که می خواهند سلطه قومی و تاریخی خود را بنام قانون و دموکراسی بر سرنوشت کشور تحمیل نمایند. آنان بیش از آنکه خود را مدیون و مسئول حفظ امانت مردم بدانند، خود را مدیون دستگاه قدرت می دانند که پس از سالها سرگردانی و دروازه به دروازه گشتن، اینک برخوان نعمت سالارخان ها نشسته اند و پای شان بداخل قصر راه یافته است. مسئولان کمیسیون های یاد شده اظهار داشته اند که برای رفع نگرانی های جناب رئیس جمهور تمهیدات قانونی را در نظر خواهند گرفت! باید پرسید مگر شما در باز شماری آراء و رسیدگی به شکایات انتخاباتی، بخصوص در مورد ولایت غزنی، قانونی عمل ننموده اید؟ اگر چنین است پس اظهارات اخیر تان چه توجیهی جز هراس و زبونی در برابر قدرت و بی عدالتی در حق مردم دارد؟ آیا شما می خواهید این ننگ همیشگی را برای خود نگهدارید که حق یک ملت و نگرانی های مردم را قربانی نگرانی اربابان قدرت نمایید؟ با رویکرد قوم سالارانه ای که در روزهای اخیر که از سوی تیم حاکم در پیش گرفته شده است و تیر خلاصی که رئیس جمهور رها نموده اند باید رعایت اصول دموکراتیک و تعهد به قانون اساسی را در حکومت فعلی نباید انتظار داشت؛ به معنی دیگر رئیس جمهور با دستان خود روند دموکراسی را در افغانستان مختومه اعلام داشت.
عبدالشکوراخلاقی
کد مطلب: 12476
 


 
اوغانگل شمالی
۱۳۸۹-۰۸-۰۶ ۱۱:۵۶:۰۰

لالا ! قلمیت و قدمیته صدقه ! ده قدیم گفته بودن که یک چشمه ده شار کور ها پاشاس . گپی عجب پخته اس . ده اول مه دیوانه هم خیال میکدوم خو البته کرزی جان ؛ همو یک چشمه اس که سر ما کور ها پادشاه شد . مه از کور بودن خودما پشت دست بودم ؛ خاطری که ده سی سال پیش هرچه زور زدیم از ما کدام جور و همو یک چشمه هم پیدا نشد . کور باطن پش کورباطن آمد و رفت ؛ فقط لق لق سیله یاد داشتن و خلاص . ایقه خو مالومدار گاو هم بینایی داره .
خو حالی پس از ده سال ؛ می بینم که تنها ما کور نبودیم ، امریکایی و چیزی کم و بیش 50 ملک متحد شان هم کور بودن که به ای جناب محتاج شدن که خیال میکدن یک چشمه خو اس . ای گپ های دیگیته مه زیاد نمی فامم مگه یک چیزه خوب یافتیم که همی مردک ؛ غیر از یگان گریه کدن بری یک چشمه بودن چه دلیل داره ؟؟؛ از دموکراسی و سیاست و چه و چه بگذر ؛ همی میدانه که افغانستان , پشتونستان نیس ؛ و مثل خود جناب و نام و مقامیش ؛ یک نامیس که روس و انگلیس , به ای صغنه ماندن تا یک خندق بین هردوی شان باشه و خلاص . به ای حساب مسکین خندق دار اس ؛ ملک هم نیس که اگه نباشه ده ویران میشه !! (1320)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل