۶
 

جنگ ادامه دارد... ازآیات شیطانی تا سوزاندن قرآن!/ محمد تقی مناقبی

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ سنبله ۱۳۸۹ ساعت ۰۷:۳۳
جنگ ادامه دارد... ازآیات شیطانی تا سوزاندن قرآن!/ محمد تقی مناقبی
جنگ، جنگ است. تعارف هم ندارد. ممکن است متدلوژی، میدان، زمان، مکان و عناصر دیگری در آن تغییر کند؛ اما استراتژی و تزس جنگ، تا زمانی باقی است که یا یکی از طرفین مقهور دیگری گردد و یا طرفین کزینه جنگ را بی فایده تلقی کنند. در این گونه موارد است که میدانداری شعارهای پر آب و لعاب مانند حقوق بشر، حمایت از توسعه انسانی، منطقه امن عاری از جنگ افزار و... شروع می­شود. در واقع این بار نیز این جنگاورانند که از کارت سوخته جنگ گرم دست می کشند و با تعویض نیرو، با کارت سیاست وارد عرصه بده و بستان جنگ سرد، یا جنگ نرم می شوند.
جنگ میان دو عنصر نور و ظلمت، عقل و جهل، انبیاء و طاغوت ها نیز از این معیار کلی پیروی می کند. جنگ میان جهان جاهلیت و اسلام وحیانی، از زمان ظهور اسلام و با فرود آمدن نخستین پیام آسمانی آغاز گشت. این نبرد پایان نا پذیر خواهد بود. اما ممکن است رویکردها و شیوه ها در بستر زمان و مکان تغییر یابد. جنگ گرم با کفار مکه، با یهود پیمان شکن و خائن مدینه، با امپراطوری ایران، روم، مصر و... جنگ فرهنگی و فکری، ایجاد مدنیت بزرگ اسلامی، در سده های نخستین اسلامی واقع گشت. جنگ های فرسایشی صلیبی، تقابل فرهنگی در سرزمین های شرق دور، هند، شمال آفریقا، اسپانیا و... بخشی دیگر از این جنگ بود. ظهور پدیده رنسانس در غرب و استخدام ماشین، توانست کفه جنگ را به نفع غرب فراری از خدا سنگین تر سازد. در نتیجه آن استعمار نظامی، فکری و معنوی شروع شد.
نوزایی اندیشه اسلامی در قرن بیستم، ظهور پدیده کمونیسم، طرف های جنگ را بار دیگر در عرصه های دیگر وارد نبرد جدید نمود. با اضمحلال عملی اندیشه و نظام های کمونیستی، غرب بار دیگر متوجه جهان اسلام گردید. رقیبی در حال ظهور، قدرتی بالقوه بر بستر فکری و فرهنگی ریشه دار و پویا. دارای مبانی فکری که تمامی دستاوردهای مکانیکی غرب را به هیچ می انگارد و قدم به قدم  خلاء های فکری و معنوی را که غرب با صرف هزینه های بسیاری از مسیحیت تهی ساخته بود، پر می سازد. گرویدن سالیانه هشتاد هزار آمریکایی و هزاران انگلیسی به اسلام، به معنای مات شدن تدریجی لیبرالیسم غربی در بازی شطرنجی است که خود شروع کرده است.
هزینه کردن میلیاردها دلار برای ساختن بازی های کامپیوتری، فیلم های سینمایی، ایجاد بنگاه های پروپاگندا و تهمت و افترا علیه اسلام، وارونه نشان دادن چهره نورانی، انسانی، وحیانی و الهی اسلام، نشانگر سراسیمه گی هرچه بیشتر جریان نیهلستی لیبرالیسم رو بزوال غربی است. طراحی سناریویی آیات شیطانی، بستن سگ هار صهیونیسم بر درگاه قبله نخست مسلمانان، تدوین و نشر کاریکاتورهای موهن از چهره پیامبر نور و مهربانی، در پر تیراژ ترین نشریه های غرب،  ایجاد و سپس معرفی سازمان های بی ریشته دهشت افکن به عنوان سمبل اسلام برای شهروندان خود، مبارزه همه جانبه دولت های قدرتمند غربی با روسری کودکان، خردسال مسلمان در مدارس، دادن جوایز و مطرح ساختن چهره های بی روح و عروسک های بی اراده مریض و مالیخولیای چون تدوین گران همین کاریکاتورها و یا سلمان رشدی مرتد- سر دراز از همین زنجیره هراس نیهلیسم لیبرالیسم رو بزوال است. غرب می خواهد با این حرکات، مرده اندیشه پوچ خویش را از تابوت سرد و نمناک به زندگی بازگرداند. غافل از این که این لاشه هرگز به زندگی باز نمی گردد.
من گذشته از این که قرآن سوزی را عمل شیطانی و طراحی آن را سناریوی چنگ اندازی به خس و خاشاک برای نجات از غرق شدن می دانم، معتقدم که نباید از دشمن غیر از این انتظار داشت؛ بلکه این گونه اقدامات بر پرده افتادن از چهره زشت و دیوگونه اینان کمک بیشتر می کند. جامعه تخدیر شده غربی با این گونه اقدامات تکان بیشتر خواهد خورد و وجدان های بیشتری بیدار خواهد گشت. علیرغم خواست دشمن، این اقدامات سر آغازی برای گسترش نورانیت اسلام آسمانی، اسلام عقلانی، اسلام انسان ساز در بدویت کتابسوز، انسان کش، استعمار گر، صلیبی، و پوچ غرب لیبرال است. براستی چه فرسوده است این حربه و چه اندازه نا کار آمد است این افسون. مگر دیگران هزار و چهارصد سال قبل چنین نکرده بودند؟! آنگاه که برای نشنفتن پیامش پنبه در گوش خویش فرو می کردند و با استهزاء، دیوانه خواندن پیام آور آن و افسانه نامیدن و... سعی در جلو گیری از فراگیر شدن نورانیت اسلام داشتند. امروز نیز اینان از همان حربه کهنه بهره می گیرند. تدوین رمان آیات شیطانی، کشیدن کاریکاتورهای مضحک، سوزانیدن پیغام آسمان ها که یک و نیم میلیارد انسان بی وضوء به آن دست نمی زنند- همان اندازه برای جاهلان مدرن نا کار آمد و فرسوده است که برای جاهلان قدیم نیز دردی را دوا نکرد.
براستی چه قدر جاهلانه است این حرکت! سوزاندن قرآن! قرآن یعنی خواندن. قرآن یعنی منطق و اندیشه، آیا خواندن و دانایی یا منطق و اندیشه قابل اشتعال و احتراق است؟! سوزانیدن نسخه های قرآن جز آشفته سازی هرچه بیشتر اذهان مریض تان هیچ دستاوردی ندارد. بدون تردید، با این کردار زشت خویش به اندازه ای در معرفی قرآن از یک سو و افشای شعارهای دروغین خویش خدمت کردید، که با هیچ ابزاری دیگری معرفی این اندازه از پلشتی که شما را در خود فرو برده است، ممکن نبود. چه زیبا خندید قرآن به این رفتار کودکانه و از روی استیصال: « آنان می خواهند نور خدا را با دهن های خویش خاموش سازند، و خداوند نورش را تکمیل خواهد کرد هرچند کافران از آن اکراه داشته باشند». محمد تقی مناقبی
کد مطلب: 12034
 


 
مصطفی جبرئیلی
۱۳۸۹-۰۶-۲۴ ۰۷:۳۳:۰۰
قلم زیبا و تحلیل شیوای جناب مناقبی مایه افتخار و امید مؤمنین افغانستان است.من از این که چنین دانشمندان جوان و متعهدی در جامعه ما حضور دارند نهایت درجه خوشحالم. (1212)
 
سریر سکندری
۱۳۸۹-۰۶-۲۴ ۰۷:۳۳:۰۰
خوب و بد و نور وروشنی اضدادی نیستند که یکی تمام شود و دیگری مطلق به میدان بماند . شب وقتی معنا دارد که روز وجود داشته باشد . اما ارزش ها در جامعهء بشری باید طور دیگری ارزش گذاری و شناسایی شود . پکه کردن آتش جنگ تمدن های ملتن فریدمن خطرش کوچک نیست . کاشکی عدهء مسلمانان کم می بود و عقل و فراست شان . زیاد . آیااین چیزها که اقلاًسی سال است در افغانستان و جهان اسلام میگذرد . همش اسلام است و خوب است و نصرت الهی است و چند عمل فتنه گرانهء عکس العملی مجانین و مغرضان همیشه موجود قابل بحث و فحص ؟ نه به نظر این حقیر فقیر شرط بقای دین و ترقی و تعالی دنیوی و اخروی به درجه اول سر درگریبان خودمان کردن و نقص و مرض را در خود مان یافتن است . تا احمق در جهان باشد مفلس در نمی ماند . ببینید قرآن و اسلام حقیقی کجا مانده است و جوامع عربی و عجمی اسلامی نما به کجا . خود را ـ اری ؛ اول خود راـ بشناس ، دشمن را بشناس و آنگاه در صد جنگ پیروزی !! ولی شناختن مخصوصاً در دنیای بسیار پیچیده شدهء کنونی کار مفت و ارزانی نیست . مسلمانان اگر میخواهند مسلمان باقی بمانند و عضو سر افراز و نیک نام دنیا ؛ باید در کار شناخت خود و جهان خود و دشمنان و مخالفان و ناراضیان خود به جای عبادت های معمولی باید شدید ترین ریاضت هارا پیشه کنند . دشمنان آشکار و علنی منجمله قرآن سوزان اصلاً خطر ناک نیستند . چنانکه عزیز ما تشخیص داده است مفید هم هستند . اما مشکل اسلام منافقان و مار های آستین و تاجران دین و الله و قرآن بوده اند و خواهند بود . غلبه بر اینها پیروزی واقعی اسلام را رقم خواهد زد . والسلام علیکم و رحمةالله . (1221)
 
ارزگانی
۱۳۸۹-۰۶-۲۴ ۰۷:۳۳:۰۰
مناقبی صاحب چه شده است که به فوندمنتالیسم روی آورده اید؟ (1222)
 
یوسفی
۱۳۸۹-۰۶-۲۴ ۰۷:۳۳:۰۰
معضل اصلی بنیادگرایی مذهبی است چه در شکل مسیحی و چه در شکل اسلام.اگر حافظ قران خود خداست چرا باید بیتابی کرد. قران را قبل از کشیش امریکایی سیاف و ملا عمر و گلبدین، محسنی و ربانی، اکبری و خلیلی و محقق آتش زدند. بگذارید مردم از وضعیت فعلی استفاده نموده و نفس راحت بکشند. (1226)
 
انسان
۱۳۸۹-۰۶-۲۴ ۰۷:۳۳:۰۰
سلام!
من همسایه ای داشتم که بسیار با برادرش درگیر دعوای ارث و میراث بود. باربار جنگیده بودند. روزی یک نفر دیگه آمد برای دل خوشی او به برادرش فحش داد. او به شدت قهر شد و با آن مرد جنگ کرد. او گفت: برادرت دشمن تو است و تو خود او را فحش می دهی! همسایه ما گفت: درست است. او دشمنم است. اما برادرم هم هست. من اختیار دارم اما به تو اجازه نمی دهم به او توهین کنی.
حالا شاید ما مسلمانان نادانی باشیم. ممکن است بسیاری از کردارهای بد ما بدتر از قرآن سوزی هم باشد که همین طور هم هست. اما این به این معنا نخواهد بود که هر کسی از راه تیر شد بیاید به دین و آیین و اعتقادات چهل پنجاه نسل ما آتش بزند و ما بنشینیم و نگاه کنیم که خوب، ماهم بد عمل کرده ایم.بلی دوستان! بنیاد گرایی به بشریت ضرر زده است. اما بنیاد گرایی در ذات خود بد نیست. جهالت بداست. تحمیق مردم بد است. سوء استفاده از نام بنیاد گرایی یا دین همان اندازه زشت است که سوء استفاده از نام دموکراسی و آزادی و... به نظر شما در غرب از نام بنیاد گرایی سوء استفاده میشود یا بنام آزادی بیان قران را آتش می زنند، از چهره پیغمبر ما کاریکاتور موهن می کشند. رمان آیات شیطانی نوشته می کنند؟!!در حالی که همین آزادی هم وقتی به نفع دیگر مردم شد دابل استاندارد می شود. مثل ممنوعیت گپ زدن یا نوشتن و حتی خواندن در باره هلوکاست. در باره اسراییل. پوشیدن روسری برای دخترکان مسلمان در مکاتب!!!!!
من برای بعضی دوستان که بسیار تنگ می اندیشند و تنها بیرون قضیه را می نگرند بسیار متاسفم! (1235)
 
حسینی
۱۳۸۹-۰۶-۲۴ ۰۷:۳۳:۰۰
یوسفی صاحب. دفاع از قران تورا ناراحت کرده است (1238)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل