ion' ; ?>ion' ; ?> صلح چیست و مؤلفه‌های صلح پایدار کدام اند؟ | پیام آفتاب
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۹ سنبله ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۵۳
کد مطلب : 97680
صلح از نیازهای اولیه و اساسی بشر است بنابراین در این یادداشت به بررسی معنا و تعریف صلح پرداخته و مؤلفه‌های مهم آن را بررسی می‌کنیم.
صلح چیست و مؤلفه‌های صلح پایدار کدام اند؟
در آستانه روز بین المللی صلح قرار داریم؛ 21 سپتامبر را روز جهانی صلح نامیده اند از این رو همه ساله این روز را در سراسر جهان گرامی می‌دارند. بسی جای تأمل است که می‌بینیم به همان میزان که عشق و نفرت از ابتدای آفرینش انسان تاکنون در تاریخ بشر تکرار شده است، جنگ و صلح نیز در داستان زمین و زمینیان، حضور داشته آن قدر که هیچ فصلی از کتاب خاطرات انسان، بدون این مفاهیم پیش نرفته است و زیستن در صلح آرامش همواره از رؤیاها و آرزوهای انسان بخصوص انسان افغانستانی بوده است.
انگیزۀ مجمع عمومی سازمان ملل از نام‌گذاری این روز به عنوان "روز جهانی صلح" ترویج صلح در میان ملتهای مختلف جهان بود. در اعلامیه‌ی این مجمع آمده است: «این روز باید رسماً به این عنوان نامیده و جشن گرفته
شود. از این روز باید برای مراقبت از ایدۀ صلح و تقویت آن در درون کشورها و اقوام مختلف بهره گرفت.
 گرامی داشت روز جهانی صلح از این جهت مهم است که در این دنیای پر از جنگ و آشوب یک روز را به دور از دغدغه جنگ و آشوب بگذرانیم و این یک رؤیای دست یافتنی است.

صلح از نیازهای اولیه و اساسی بشر است بنابراین در این یادداشت به بررسی معنا و تعریف صلح پرداخته و مؤلفه‌های مهم صلح را بررسی می‌کنیم.

صلح در لغت
صلح در لغت به معنای آرامش، آشتی، آسودگی، اصلاح، سازش، صفا، مصالحه و متضاد آن جنگ، دعوا، کشمکش، نزاع اند.

صلح در اصطلاح
الصلحُ: هو رَفعُ الحربِ و المُخاصَمَات علی شروطٍ تُعرَفُ بشروطِ الصلحِ، او هو عقد یرفع النزاعَ.
صلح یعنی پایان جنگ و اختلافات با شرایطی است که به عنوان شرایط صلح شناخته می‌شوند، یا قراردادی است که اختلاف را حل می‌کند.

در کتابهای فقهی نیز صلح را چنین معنا کرده است: صلح در اصطلاح عبارت است از توافق و سازش میان دو یا چند نفر بر ایجاد چیزی میان خودشان، از قبیل تملّک عین مال یا منفعت آن و یا نقل حقی و یا اسقاط آن و یا ابراء دینی و غیر آن. خواه‌ به‌طور رایگان و یا در ازای گرفتن عوض.
بعضی از حقوق دانان نیز در تعریف صلح آورده اند: «صلح؛ در اصطلاح، عبارت از تراضى و تسالم بر امرى است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن.
با توجه به معانی لغوی و اصطلاحی صلح در می‌یابیم که صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست  و در دل واژۀ صلح مفاهیم بلندی همچون آرامش، آسودگی، آزادی و احترام به حقوق همدیگر نهفته
است و صلح باید طرفینی و توافقی باشد و جامعه سرشار از عدالت و انسان‌ها درتفاهم و در جامعه عاری از خشونت باهم زندگی نمایند.

مؤلفه‌های مهم صلح 
صلح مؤلفه‌هایی دارد که بدون آن مؤلفه‌ها صلح تحقق نمی‌یابد از این رو برای تحقق صلح باید بامؤلفه‌های صلح آشنا بشیم.

آرامش
یکی از مؤلفه‌های صلح آرامش است. یعنی صلح در یک کشور زمانی تحقق می‌یابد که شهروندان آن کشور در کمال آرامش و به دور از دغدغه، ترس و دلهره در کنار هم زندگی کند.

احترام به حقوق دیگران و قانع بودن به حق خود
از مهم ترین مؤلفه‌های صلح پایدار احترام به حقوق دیگران و قناعت به حقوق خویشتن است زیرا که اگر شهروندان به حقوق خویش قانع نبوده و به حقوق دیگران تجاوز کند و حقوق آنها را نقض نماید موجب نزاع خواهد شد.

عدالت اجتماعی
در واقع می‌شود گفت که صلح توأم با عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی یکی از ارکان اساسی صلح است و صلح بدون عدالت اجتماعی معنا ندارد و تحقق پیدا نمی‌کند. 

آزادی
از دیگر مؤلفه‌های صلح آزادی است و صلح با آزادی تحقق پیداکرده و معنا می‌یابد و صلح بدون آزادی آرامش گورستانی است.

امنیت
امنیت نیز یکی از مؤلفه‌های مهم صلح است و امنیت
هم که انسان آزاد و با اراده و اختیار زندگی کند و حق انتخاب داشته باشد به قول کانت " امنیت عبارت از آن است که انسان مجبور به اطاعت از ارادۀ انسان دیگر نباشد. "

با توجه به تعریف و مؤلفه‌های مهم صلح چنین نتیجه می‌گیریم که صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست، بلکه فضیلتی است توأم با آزادی، عدالت اجتماعی و آرمش که باید در جامعه وجود داشته باشد تا انسان‌ها در پرتو آن به سوی سعادت حرکت نمایند. و یقینا صلحی که همره با آزادی وعدالت برای رفاه، آرامش و توسعه فردی – اجتماعی انسان باشد پایدار تر خواهد بود و مسیر انسان را به سوی ترقی و شکوفایی هموار می‌کند.
در افغانستان هم اگر صلح و امنیت پایدار می‌خواهیم باید به مؤلفه‌های اساسی صلح یعنی، عدالت و آزدی توجه جدی نماییم زیرا که صلح واقعی بدون عدالت و آزادی تحقق نیافته و پایدار نخواهد ماند.
صلح آن نیست که یک گروه با زور تفنگ و با حمایت کشورهای خارجی خواسته‌ها و اهداف خود را بر همگان تحمیل کند و حقوق دیگران را نادیده بگیرد و دیگران هم از ترس جان شان دم برنیاورند و سکوت پیشه نمایند و مجبور به اطاعت از ارادۀ دیگران باشد.
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب
http://payam-aftab.com/vdcjymeh.uqeaozsffu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما